leestijd:

Informatie

Inhoud

Hoe kun je leerlingen in de 21e eeuw meer verantwoordelijkheid geven, meer initiatief laten nemen en eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces? Zelfregulerend leren is de sleutel! Zelfregulering is een van de 21e-eeuwse vaardigheden en vormt het middelpunt van deze training.

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. Om zelfregulatie te stimuleren, is het nodig dat kinderen zicht hebben op hun taakgerichte gedrag, hun eigen doelen en hun capaciteiten.

Het gaat bij zelfregulerend leren om een samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken. Het is een actief en constructief proces waarin een leerling doelstellingen leert te bepalen, zelf initiatief neemt en verantwoordelijkheid leert te nemen voor zijn eigen leerproces. (Zimmerman, 2002)

Ze stellen doelen voor zichzelf en evalueren tijdens en na afloop hoe ze de taak hebben gemaakt en of hun doelen zijn behaald. (Castelijns, Segers & Struyven, 2011)

De rol van de leraar bij zelfregulatie

Het proces van zelfregulatie komt niet vanzelf op gang. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. Zelfregulatie wordt flink bevorderd wanneer de leerkracht in staat is om de juiste feedback te geven. Door samen met leerlingen te evalueren, worden ze zich bewust van de leerdoelen en de beoordelingscriteria. Dit zorgt ervoor dat ze inzicht krijgen in de leerstrategieën die ze gebruiken en wat nodig is om de doelen te bereiken. Ook Hattie (2012) benadrukt het effect van feedback geven. Het is een van de meest effectieve onderwijsstrategieën. Feedback op het niveau van zelfregulering is alleen effectief als hij leerlingen ervan overtuigt dat meer aandacht en inspanning tot het gewenste resultaat zal leiden.

Daarnaast is het van belang dat de leraar een actieve rol aan leerlingen geeft bij de planning, uitvoering en evaluatie van hun eigen leerproces. Autonomie en initiatief zijn daarbij de sleutelwoorden!

Van theorie naar praktijk

Hoe vertaal je deze theorie naar de klas? In de training Eigenaarschap in de groep ervaar je zelf wat zelfregulatie is en leer je hoe je leerlingen meer verantwoordelijk kunt maken voor hun eigen leerproces. Ook krijg je inzicht in de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt.

Daarnaast leer je de metacognitie van de leerling aanspreken en ontdek je wat zelfregulerend leren met executieve functies te maken heeft. Tot slot kijk je ook naar de invloed van feedback. Je gaat naar huis met inspiratie voor zelfregulatie!

Welke onderwerpen staan centraal?

 • Eigen visie op eigenaarschap en zelfregulerend leren
 • Theoretische achtergrond van zelfregulerend leren
 • Metacognitieve vaardigheden
 • Zelfregulerend leren in het licht van executieve functies
 • Ruimte geven voor autonomie en initiatief
 • Effectieve feedback geven ter bevordering van zelfregulatie
 • Tips en tools om morgen mee aan de slag te gaan!

Voor wie

 • Leraren met de wens om hun leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.
 • Leraren die samen met hun leerlingen doelen willen bepalen.
 • Leraren die leerlingen meer initiatief willen geven in hun leerproces.
 • Midden- of bovenbouwcoördinatoren die de kennis en praktische toepassing van zelfregulerend leren graag willen delen met hun collega’s.
 • Leraren die meer inzicht willen krijgen in zelfregulerend leren.

Opbrengsten

 • Je doet kennis op over zelfregulerend leren.
 • Je leert hoe je het eigenaarschap van leerlingen kunt vergroten.
 • Je krijgt zicht op voorwaarden om zelfregulerend leren in de praktijk te brengen.
 • Je leert effectieve feedback te geven aan leerlingen.
 • Je krijgt praktische tips om zelfregulatie van leerlingen te stimuleren.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.