leestijd:

Informatie

Inhoud

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD). Heb je dit al kunnen uitwerken tot een stappenplan dat past bij het ondersteuningsprofiel van de school?

In de training Ernstige rekenproblemen en dyscalculie (ERWD) gaan we uitgebreid in op de vier fasen (sporen) die het protocol onderscheidt, lopend van een normale rekenwiskundige ontwikkeling tot ernstige en hardnekkige rekenwiskundeproblemen waarbij externe ondersteuning nodig is.

Welke leerkrachtvaardigheden zijn vereist in fase 2 en 3? Wat is hierbij de rol van de rekenspecialist en de intern begeleider? Wat houdt diagnosticerend onderwijzen in bij fase 2 en hoe voer je een intern diagnostisch rekenonderzoek uit in fase 3? Hoe wordt dit op je eigen school geconcretiseerd?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De vier fasen van het protocol ERWD, met bijbehorende leerkrachtvaardigheden
 • De vier hoofdlijnen van het proces van rekenen
 • Handelingsmodel
 • Drieslagmodel
 • Rekengesprekken / Peilingsactviteiten
 • De vertaalcirkel
 • Rekenwiskundige ontwikkeling (basisvaardigheden)
 • Rekenmuurtje & rekendrempels
 • Intern diagnostisch rekenonderzoek
 • Handelingsplan
 • Rekenbeleid & stappenplan ERWD
 • Vertaalslag naar je eigen school (met onder andere intervisie

Deze cursus was voor mij zinvol, verhelderend en inspirerend. Met de opgedane kennis kan ik mijn eigen rekenonderwijs verbeteren en dat van mijn collega’s.

 

Voor wie?

 • Leraren die structureel over een passend aanbod willen beschikken voor leerlingen met ernstige rekenproblemen.
 • Intern begeleiders en rekenspecialisten die meer willen doen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie.

Opbrengsten

 • heb je meer inzicht in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie te begeleiden;
 • beschik je over praktische tips en hulpmiddelen om kinderen met ernstige rekenproblemen verder te helpen in hun rekenontwikkeling;
 • beschik je over een stappenplan om deze leerlingen binnen je eigen school goed te begeleiden tot extern onderzoek – zoals omschreven in het protocol ERWD – mogelijk is.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Gerelateerde producten

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.