Evenementen

08 mrt

Kennismaken met Vreedzame School – Nijmegen

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren die geïnteresseerd zijn in het werken met Vreedzame School
Door: en Dagdelen: 1
Data: Woe 08/03/2017
Locatie: Nijmegen
Tijd: 14:30-16:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je als school of commissie op zoek naar een nieuwe aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling voor het komende schooljaar? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de doelen en opbrengsten van de Vreedzame School?

Wat is de Vreedzame School?
De Vreedzame School is een sociaal-emotionele aanpak, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. De lessen vormen de basis om gezond, zelfredzaam gedrag aan te leren, waarbij de leerkracht als rolmodel fungeert. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten én ouders vorm wordt gegeven. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas als op het schoolplein. De Vreedzame School is als methode opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doelen
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:


 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

 • constructief conflicten op te lossen

 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

 • open te staan voor verschillen tussen mensen


Opbouw
De Vreedzame School is opgebouwd in blokken die jaarlijks terugkeren op het niveau van de groep:

 • Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat

 • Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering

 • Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie

 • Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens

 • Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid

 • Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit


Schoolniveau
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal klimaat, waarin leerkrachten prettig werken. De handelingsverlegenheid wordt verminderd en kinderen voelen zich veilig, gehoord en gezien. De opbrengsten van de Vreedzame School zijn terug te vinden in het wetenschappelijke onderzoek door Leo Pauw: Onderwijs en Burgerschap; wat vermag de basisschool?

Kennismakingsbijeenkomsten commissies sociaal-emotionele ontwikkeling
Om deze doelen te bereiken is een intensief implementatietraject nodig. Het gaat immers verder dan een lesje in de week geven. Het gaat uiteindelijke over professioneel handelen en het voorbeeld kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd hoe we dat doen? Kom dan naar de gratis bijeenkomst.

Inschrijven
15 mrt

Informatiebijeenkomst DenkBeelden – Helmond

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren
Door: en Dagdelen: 1
Data: Wo 15/03/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0


Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe en verrassende didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21eeeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden,  informatie en technologie een grote rol spelen.


DenkBeelden is een vernieuwende visuele didactiek voor het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan zelfstandig of coöperatief leren met een set van tien visuele modellen, de DenkBeelden, zoals de Cirkel, de Trein, de Hoepels en de Mindmap.

Leerlingen werken met de DenkBeelden op papier, maar ook kinesthetisch, met concrete materialen en natuurlijk online en met ICT. In élke DenkBeelden lesactiviteit passen leerlingen metacognitie en zelfreflectie toe. DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept.

Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten. Leerlingen, ouders en leraren van scholen die al ervaring met DenkBeelden hebben zijn zeer te spreken over de opbrengsten maar ook de zelfwerkzaamheid, motivatie en betrokkenheid van leerlingen. Met DenkBeelden bereid je jouw leerlingen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw.

Opbrengsten:


In de gratis informatiebijeenkomst maken deelnemers kennis met DenkBeelden, de praktijk, organisatie, werkwijze en effecten. Op basis van deze workshop kunt je een geredeneerde keuze maken of DenkBeelden een didactische aanpak is die past bij de visie en onderwijspraktijk van jouw school.

Inschrijven
04 apr

Informatiebijeenkomst Looqin – Roermond

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren, IB-ers, geïnteresseerden
Door:  en Margot Schreurs (Korein)Dagdelen: 1
Data: Di 04/04/2017
Locatie: Roermond
Tijd: 15:30-17:30 uur
SBU: 0
Kosten: €0


Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze  en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/ competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee je de doorgaande ontwikkelingslijn in beeld kunt brengen van 0-12 jaar.

Opbrengsten: • Je weet wat Looqin KO/PO is en welke functionaliteiten er zijn;

 • Je kent de achterliggende visie;

 • Je hebt het volledige digitale systeem gezien;

 • Je hebt een goed beeld gekregen of Looqin KO/PO het systeem is wat past bij je organisatie/school;

 • Je weet welke kansen Looqin biedt binnen een IKC/SPIL/Brede School.


Inschrijven
12 apr

Informatiebijeenkomst Looqin – Utrecht (2)

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren, IB-ers, geïnteresseerden
Door:  en Margot Schreurs (Korein)Dagdelen: 1
Data: Wo 12/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 11:30-13:30 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze  en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee je de doorgaande ontwikkelingslijn in beeld kunt brengen van 0-12 jaar.

Opbrengsten: • Je weet wat Looqin KO/PO is en welke functionaliteiten er zijn;

 • Je kent de achterliggende visie;

 • Je hebt het volledige digitale systeem gezien;

 • Je hebt een goed beeld gekregen of Looqin KO/PO het systeem is wat past bij je organisatie/school;

 • Je weet welke kansen Looqin biedt binnen een IKC/SPIL/Brede School.


Inschrijven
30 mei

Informatiebijeenkomst Looqin – Breda

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren, IB-ers, geïnteresseerden
Door:  en Margot Schreurs (Korein)Dagdelen: 1
Data: Di 30/05/2017
Locatie: Breda
Tijd: 15:00-17:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze  en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee je de doorgaande ontwikkelingslijn in beeld kunt brengen van 0-12 jaar.

Opbrengsten: • Je weet wat Looqin KO/PO is en welke functionaliteiten er zijn;

 • Je kent de achterliggende visie;

 • Je hebt het volledige digitale systeem gezien;

 • Je hebt een goed beeld gekregen of Looqin KO/PO het systeem is wat past bij je organisatie/school;

 • Je weet welke kansen Looqin biedt binnen een IKC/SPIL/Brede School.


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent