Agenda

10 mei

Terugkom bijeenkomst ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond – 10 mei 2017

Training

Vooruit kijken naar groep 4; De afgelopen periode hebben jullie met veel enthousiasme en betrokkenheid de training “Groep 3 onder de knie” gevolgd. Uit jullie reacties en evaluaties geven jullie de tip aan ons om een terugkom-bijeenkomst te organiseren zodat we het netwerk actief kunnen houden. De training heeft zich gericht op de overgang van […]

Meer info en aanmelden
22 mei

Training Procesgericht kindvolgsysteem Looqin: in vogelvlucht – Utrecht – 22 mei 2017

Training

Inclusief: 3 maanden gratis demo account, materialen Looqin PO en het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs’ (Prof. Dr. Ferre Laevers en Ludo Heijlen) of ‘Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang’ (Prof. Dr. Ferre Laevers en Kristien Silkens). Heb jij ook wel eens de gedachte dat prestaties en ontwikkeldoelen teveel aandacht […]

Meer info en aanmelden
24 mei

Training De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en Ontwerpend Leren – Utrecht – Start 24 mei 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Inhoud training: Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op de wereld in de 21e  eeuw. Het verloop van de 21e eeuw kennen we niet, maar we weten wel dat leerlingen baat hebben bij een gedegen basis om zelf de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun leven, leren en […]

Meer info en aanmelden
31 mei

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Nijmegen – Start 31 mei 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
14 jun

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Breda – Start 14 juni 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
14 jun

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 onder de knie’ – Utrecht – Start 14 juni 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
26 jun

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Amsterdam – Start 26 juni 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
28 jun

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Helmond – Start 28 juni 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
04 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Den Haag – Start 4 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
05 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Leiden – Start 5 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
06 sep

Training Leergesprekken met kinderen – Helmond – Start 6 september 2017

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
07 sep

Training Van een protocol ERWD naar een stappenplan voor de eigen school – Utrecht – Start 7 september 2017

Training

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie. Heb je dit al kunnen uitwerken tot een stappenplan passend bij het ondersteuningsprofiel van de school? In deze training gaan in we uitgebreid in op de 4 fasen (sporen) die het protocol onderscheidt, lopend van een normale rekenwiskundige ontwikkeling tot ernstige en hardnekkige reken-wiskundeproblemen waarbij externe ondersteuning nodig is.

Meer info en aanmelden
11 sep

Training Didactisch coachen – Utrecht – Start 11 september 2017

Training

Wat is de rol van de didactisch coach in het persoonlijk leerproces van de leerling en waarin verschilt die van de rol als mentor? Deze training geeft inzichten en handvatten om je als leraar de rol van didactisch coach eigen te maken.

Meer info en aanmelden
11 sep

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond – Start 11 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
12 sep

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 12 september 2017

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
12 sep

Training Taal in de onderbouw – Helmond – Start 12 september 2017

Training

In drie bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kan bieden.

Meer info en aanmelden
13 sep

Training Taal in de onderbouw – Utrecht – Start 13 september 2017

Training

In drie bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kan bieden.

Meer info en aanmelden
13 sep

Training Welbevinden van professionals – Utrecht – Start 13 september 2017

Training

Welbevinden is een voorwaarde voor schools functioneren. Welbevinden heeft te maken met fysieke en mentale factoren. In deze training leer je hoe jij en de leerlingen zelf verantwoordelijk invloed kunnen uitoefenen op deze factoren. Jij en de leerlingen zullen vitaler en gezonder op school participeren. Welbevinden - een kwaliteitskenmerk van jouw manier van onderwijzen.

Meer info en aanmelden
13 sep

Training Specialist Begrijpend Lezen – Helmond – Start 13 september 2017

Training

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken kinderen in je begrijpend leesles? Wil jij ook betere resultaten voor begrijpend lezen en woordenschat? Verbeter dan je begrijpend leesonderwijs door de didactiek van het hardop denkend leren te gebruiken samen met een activerend basisaanbod. Verbeter je woordenschatonderwijs door je bewust te worden van de drie woordgroepen en de bijpassende didactieken.

Meer info en aanmelden
14 sep

Training Leren in een combinatiegroep – Helmond – Start 14 september 2017

Training

Het werken in een combinatiegroep is niet altijd even makkelijk. In deze training leer door een groot aantal handige technieken toe te passen dat het zeker mogelijk is.

Meer info en aanmelden
14 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Utrecht – Start 14 september 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Meer info en aanmelden
14 sep

Training Formatieve evaluatie en differentiatie – Helmond – Start 14 september 2017

Training

Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gedaan. Op de tweede studiemiddag reflecteren we op de ervaringen met de formatieve werkvormen. Werkend met formatieve werkvormen ontstaat de behoefte om te differentiëren. Hoe geef je differentiatie in jouw context vorm?

Meer info en aanmelden
14 sep

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 onder de knie’ – Zwolle – Start 14 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
18 sep

Training Specialist Begrijpend Lezen – Utrecht – Start 18 september 2017

Training

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken kinderen in je begrijpend leesles? Wil jij ook betere resultaten voor begrijpend lezen en woordenschat? Verbeter dan je begrijpend leesonderwijs door de didactiek van het hardop denkend leren te gebruiken samen met een activerend basisaanbod. Verbeter je woordenschatonderwijs door je bewust te worden van de drie woordgroepen en de bijpassende didactieken.

Meer info en aanmelden
18 sep

Training Specialist Technisch Lezen en Leesmotivatie – Utrecht – Start 18 september 2017

Training

Ken je de doorgaande lijn van groep 1-8? Kan je een goede leesanalyse maken? Weet je wat werkt bij een goede technisch leesles? Stimuleer je leesmotivatie voldoende? Ondersteun je dyslectische kinderen goed? Dan hoef je deze cursus zeker niet te volgen. Anders….schrijf je in!

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Presenteren en Stem – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Als docent ben je een beroepsspreker van wie voortdurend goede communicatie- en presentatievaardigheden verwacht worden. Geen eenvoudige zaak zoals blijkt uit de vele stemklachten en burn-outs bij onderwijsmensen. Er worden hoge eisen gesteld aan authenticiteit, expressiviteit en stemgebruik bij kennisoverdracht en begeleiding.
Nadat je verbale en non-verbale communicatie in kaart is gebracht ga je aan de slag. Je gaat trainen en werkt zo intensief aan jouw eigen aandachtspunten op het gebied van stem en presentatie.

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Leren in een combinatiegroep – Utrecht – Start 19 september 2017

Training

Het werken in een combinatiegroep is niet altijd even makkelijk. In deze training leer door een groot aantal handige technieken toe te passen dat het zeker mogelijk is.

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Coöperatief vergaderen – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Doelgericht spelen in hoeken – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In de training leer je o.a. rijke hoeken in te richten en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd betekenisvol aanbod!

Meer info en aanmelden
20 sep

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: ICT, wat kan ik ermee? – Utrecht – Start 20 september 2017

Training

Het digitale schoolbord (digibord) is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Daarom is het belangrijk dat je goed weet wat je er allemaal mee kunt. Veel methodes van nu werken met een digitale aanvulling op de lesstof en het is belangrijk en prettig als je daar als leraar goed mee uit de voeten kunt.

In deze training maak je kennis met verschillende toepassingen van het digibord. Deze toepassingen worden afgestemd op de groep waar jij les aan geeft. Dat het digibord ook interactief ondersteunend en motiverend kan worden ingezet, zul je zelf ervaren.

Meer info en aanmelden
21 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Amsterdam – Start 21 september 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Meer info en aanmelden
26 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Helmond – Start 26 september 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Meer info en aanmelden
26 sep

KopKlas schooljaar 2017 – 2018

Training

Heb je alle drie de specialisten-trainingen gevolgd (Begrijpend lezen, Technisch lezen en leesmotivatie én Spelling & stellen)? Dan bieden we eenmalig een aanbod aan waarbij de onderdelen ‘Mondelinge Communicatie’, ‘Taalbeleid’ en ‘Competenties van een taal- en leescoördinator’ worden aangeboden. Na het volgen van deze losse onderdelen, word je ook gecertificeerd Taal- en Leescoördinator. Data: 26 […]

Meer info en aanmelden
27 sep

Training Doelgericht spelen in hoeken – Utrecht – Start 27 september 2017

Training

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In de training leer je o.a. rijke hoeken in te richten en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd betekenisvol aanbod!

Meer info en aanmelden
27 sep

Training De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en ontwerpend leren – Helmond – Start 27 september 2017

Training

“Hoe kan het dat je bruin wordt van de zon?” Zomaar een vraag die een nieuwsgierige bovenbouw leerling aan zijn leraar zou kunnen stellen. Hoe zou jij reageren? Om leerlingen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en om hun onderzoekende houding te stimuleren, wordt steeds vaker onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) ingezet binnen het basisonderwijs. Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die leerlingen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden laat ontwikkelen zoals; waarnemen, analyseren, samenwerken, voorspellen, kritisch denken en reflecteren. Tijdens de training leer je wat OOL kan betekenen voor jouw onderwijspraktijk.

Meer info en aanmelden
02 okt

Post HBO-opleiding Taalcoördinator binnen 1 jaar! – Start 2 oktober 2017 – Den Dolder

Training

Tijdens vier tweedaagsen worden de deelnemers aan de hand van de meest recente inzichten geschoold op het gebied van alle taaldomeinen. Daarnaast wordt ingegaan op hun rol als taalcoördinator. Zij passen de theorie direct in de praktijk toe aan de hand van tussentijdse opdrachten. Daarnaast werken ze aan hun taalbeleidsplan, tevens eindproduct van deze opleiding.

Meer info en aanmelden
03 okt

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Helmond – Start 3 oktober 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Meer info en aanmelden
03 okt

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Helmond – Start 3 oktober 2017

Training

Samenwerken en afstemmen in Voor- en Vroegschool komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Met en van elkaar leren en kennis uit te wisselen zorgt voor een krachtige speel- en leeromgeving waarin het kind spelenderwijs leert en goed start in groep 3. In de training leer je hoe samen te werken, af te stemmen en om educatief partnerschap in te zetten voor optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind.

Meer info en aanmelden
04 okt

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Helmond – Start 4 oktober 2017

Training

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

Meer info en aanmelden
04 okt

Herregistratiemodule Toekomstgericht Leiderschap – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? De samenleving verandert sterk waarop ook het onderwijs moet blijven reageren. Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?

Meer info en aanmelden
04 okt

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Samenwerken en afstemmen in Voor- en Vroegschool komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Met en van elkaar leren en kennis uit te wisselen zorgt voor een krachtige speel- en leeromgeving waarin het kind spelenderwijs leert en goed start in groep 3. In de training leer je hoe samen te werken, af te stemmen en om educatief partnerschap in te zetten voor optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind.

Meer info en aanmelden
04 okt

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: zelfregulerend leren als basis – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. In deze training ervaar je zelf wat zelfregulatie is, is er aandacht voor de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt.

Meer info en aanmelden
11 okt

Training Leergesprekken met kinderen – Zwolle – Start 11 oktober 2017

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
02 nov

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Utrecht – Start 2 november 2017

Training

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

Meer info en aanmelden
21 nov

Training Professionele cultuur, collegiaal leren – Utrecht – Start 21 november 2017

Training

Deze training bestaat uit vier verdiepingsmodules die samen een inhoudelijke en praktisch kader bieden om in je eigen organisatie middels collegiaal leren aan een professionele cultuur te werken: 1. teamcultuur/mentale modellen – 2. feedback geven en ontvangen – 3. collegiale consultatie – 4. netwerk van expertises.

Meer info en aanmelden
10 jan

Training Coöperatief leren met kleuters – Oisterwijk – Start 10 januari 2018

Training

Met behulp van gestructureerde, activerende werkvormen kun je het samenwerken tussen kinderen stimuleren en als een routine laten terugkeren tijdens kringactiviteiten, speelwerken en de routines. Het samenwerken stimuleert het creatief denken en meedoen bij kinderen. Tevens creëert het een veilige en uitdagende leeromgeving waarin kinderen optimale ontwikkelingskansen hebben.

Meer info en aanmelden
16 jan

Training Leren in een combinatiegroep – Helmond – Start 16 januari 2018

Training

Het werken in een combinatiegroep is niet altijd even makkelijk. In deze training leer door een groot aantal handige technieken toe te passen dat het zeker mogelijk is.

Meer info en aanmelden
17 jan

Training Formatieve evaluatie en differentiatie – Utrecht – Start 17 januari 2018

Training

Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gedaan. Op de tweede studiemiddag reflecteren we op de ervaringen met de formatieve werkvormen. Werkend met formatieve werkvormen ontstaat de behoefte om te differentiëren. Hoe geef je differentiatie in jouw context vorm?

Meer info en aanmelden
17 jan

Training Welbevinden van professionals – Nijmegen – Start 17 januari 2018

Training

Welbevinden is een voorwaarde voor schools functioneren. Welbevinden heeft te maken met fysieke en mentale factoren. In deze training leer je hoe jij en de leerlingen zelf verantwoordelijk invloed kunnen uitoefenen op deze factoren. Jij en de leerlingen zullen vitaler en gezonder op school participeren. Welbevinden - een kwaliteitskenmerk van jouw manier van onderwijzen.

Meer info en aanmelden
25 jan

Training Leren in een combinatiegroep – Utrecht – Start 26 januari 2018

Training

Het werken in een combinatiegroep is niet altijd even makkelijk. In deze training leer door een groot aantal handige technieken toe te passen dat het zeker mogelijk is.

Meer info en aanmelden
29 jan

Training Didactisch coachen – Helmond – Start 29 januari 2018

Training

Wat is de rol van de didactisch coach in het persoonlijk leerproces van de leerling en waarin verschilt die van de rol als mentor? Deze training geeft inzichten en handvatten om je als leraar de rol van didactisch coach eigen te maken.

Meer info en aanmelden
30 jan

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Utrecht – Start 30 januari 2018

Training

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

Meer info en aanmelden
30 jan

Herregistratiemodule Toekomstgericht Leiderschap – Amsterdam – Start 30 januari 2018

Training

Herregistreren als schoolleider? De samenleving verandert sterk waarop ook het onderwijs moet blijven reageren. Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?

Meer info en aanmelden
31 jan

Training Taal in de onderbouw – Utrecht – Start 31 januari 2018

Training

In drie bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kan bieden.

Meer info en aanmelden
06 feb

Training Taal in de onderbouw – Helmond – Start 6 februari 2018

Training

In drie bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kan bieden.

Meer info en aanmelden
20 feb

Training Coöperatief vergaderen – Helmond – Start 20 februari 2018

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
21 feb

Training Doelgericht spelen in hoeken – Utrecht – Start 21 februari 2018

Training

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In de training leer je o.a. rijke hoeken in te richten en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd betekenisvol aanbod!

Meer info en aanmelden
26 feb

Training Specialist Spelling en Stellen – Utrecht – Start 26 februari 2018

Training

Investeren in spellingbewustzijn, een effectieve spellinginstructie en feedback tijdens de spellinglessen, expliciet maken van spellinggedrag en een eigen goed ontwikkelde spellingvaardigheid zijn fundamenten voor effectieve spellinglessen en verbetering van spellingresultaten. Creatief schrijven voor een echt publiek maakt schrijfproducten functioneel en betekenisvol. Het bewust doorlopen van de 5 schrijffasen, een doelgerichte instructie en passende (peer)feedback, goed leren formuleren en een leraar die voordoet en begeleidt maakt dat creatieve schrijvers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer info en aanmelden
27 feb

Training Doelgericht spelen in hoeken – Helmond – Start 27 februari 2018

Training

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In de training leer je o.a. rijke hoeken in te richten en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd betekenisvol aanbod!

Meer info en aanmelden
28 feb

Training Specifiek over pedagogiek – Utrecht – Start 28 februari 2018

Training

In deze training ga je in 3 modules aan de slag vanuit het ‘hart’ van het onderwijs, met de focus op de rol van de leraar als pedagoog. Vanuit een visie op de groep, op het kind en op de leraar word je ondergedompeld in theorieën rondom pedagogisch handelen en krijg je praktische handvatten om je eigen pedagogisch handelen aan te scherpen.

Meer info en aanmelden
28 feb

Training Specialist Technisch Lezen en Leesmotivatie – Helmond – Start 28 februari 2018

Training

Ken je de doorgaande lijn van groep 1-8? Kan je een goede leesanalyse maken? Weet je wat werkt bij een goede technisch leesles? Stimuleer je leesmotivatie voldoende? Ondersteun je dyslectische kinderen goed? Dan hoef je deze cursus zeker niet te volgen. Anders….schrijf je in!

Meer info en aanmelden
07 mrt

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: zelfregulerend leren als basis – Helmond – Start 7 maart 2018

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. In deze training ervaar je zelf wat zelfregulatie is, is er aandacht voor de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt.

Meer info en aanmelden
07 mrt

Training Welbevinden van professionals – Utrecht – Start 7 maart 2018

Training

Welbevinden is een voorwaarde voor schools functioneren. Welbevinden heeft te maken met fysieke en mentale factoren. In deze training leer je hoe jij en de leerlingen zelf verantwoordelijk invloed kunnen uitoefenen op deze factoren. Jij en de leerlingen zullen vitaler en gezonder op school participeren. Welbevinden - een kwaliteitskenmerk van jouw manier van onderwijzen.

Meer info en aanmelden
13 mrt

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 13 maart 2018

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
21 mrt

Training Leergesprekken met kinderen – Helmond – Start 21 maart 2018

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
23 mrt

Training Didactisch coachen – Utrecht – Start 23 maart 2018

Training

Wat is de rol van de didactisch coach in het persoonlijk leerproces van de leerling en waarin verschilt die van de rol als mentor? Deze training geeft inzichten en handvatten om je als leraar de rol van didactisch coach eigen te maken.

Meer info en aanmelden
26 mrt

Training Leergesprekken met kinderen – Utrecht – Start 26 maart 2018

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
03 apr

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Helmond – Start 3 april 2018

Training

Samenwerken en afstemmen in Voor- en Vroegschool komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Met en van elkaar leren en kennis uit te wisselen zorgt voor een krachtige speel- en leeromgeving waarin het kind spelenderwijs leert en goed start in groep 3. In de training leer je hoe samen te werken, af te stemmen en om educatief partnerschap in te zetten voor optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind.

Meer info en aanmelden
04 apr

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Helmond – Start 4 april 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek + 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen. Doorgaande lijn peuters en kleuters waarborgen? Meer halen uit de samenwerking Voor- (peuters) en Vroegschool (kleuters)? Het jonge kind, door spelend te laten leren, optimale ontwikkelingskansen bieden? Jouw rol als professional doet ertoe! Betrek daarnaast ouders intensief als educatief partners en zorg samen binnen […]

Meer info en aanmelden
18 apr

Training Presenteren en Stem – Helmond – Start 18 april 2018

Training

Als docent ben je een beroepsspreker van wie voortdurend goede communicatie- en presentatievaardigheden verwacht worden. Geen eenvoudige zaak zoals blijkt uit de vele stemklachten en burn-outs bij onderwijsmensen. Er worden hoge eisen gesteld aan authenticiteit, expressiviteit en stemgebruik bij kennisoverdracht en begeleiding.
Nadat je verbale en non-verbale communicatie in kaart is gebracht ga je aan de slag. Je gaat trainen en werkt zo intensief aan jouw eigen aandachtspunten op het gebied van stem en presentatie.

Meer info en aanmelden

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent