Agenda

31 mrt

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Ewijk

Training

Inclusief: waardebon € 100,- voor het aanschaffen van boeken Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen! Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert? Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, […]

Meer info en aanmelden
03 apr

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht

Training

Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek. Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat […]

Meer info en aanmelden
11 apr

Studiedag Leiding geven aan veranderprocessen – Utrecht

Training

Inclusief: De verbindende schoolleider  Veranderen en innoveren in een schoolorganisatie klinkt vanzelfsprekend maar levert in werkelijkheid vele vraagstukken en beslissingen op. Vooral als het gaat veranderingen betreft met veel impact op de school, zoals herontwerp van leren en onderwijs, collegiaal leren, gepersonaliseerd leren etc. Leidinggevenden in de schollen  hebben de taak om de veranderprocessen op […]

Meer info en aanmelden
20 apr

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Utrecht (2)

Training

Inclusief: waardebon € 100,- voor het aanschaffen van boeken Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen! Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert? Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, […]

Meer info en aanmelden
10 mei

Terugkom bijeenkomst ‘Groep 3 goed onder de knie’

Training

Vooruit kijken naar groep 4; De afgelopen periode hebben jullie met veel enthousiasme en betrokkenheid de training “Groep 3 onder de knie” gevolgd. Uit jullie reacties en evaluaties geven jullie de tip aan ons om een terugkom-bijeenkomst te organiseren zodat we het netwerk actief kunnen houden. De training heeft zich gericht op de overgang van […]

Meer info en aanmelden
16 mei

Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht (2)

Training

Inclusief: Leiding geven aan mezelf Als leidinggevende zie je de school als een geheel met een doorgaande lijn. Een geheel dat gekenmerkt wordt door een bepaalde organisatiestructuur en dat bestaat uit diverse groepen leerlingen en professionals. Zelf heb je misschien enkele jaren ervaring binnen een bepaalde groep wat leidt tot een expertise op een bepaald […]

Meer info en aanmelden
18 mei

Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht (2)

Training

Inclusief: het notitieboek ‘Leiding geven aan mezelf‘ én ‘Mijn notitieboek‘ In navolging op het Schoolplan ‘light’ ontwikkelde Onderwijs Maak Je Samen het Communicatieplan ‘light’. Het uitgangspunt voor dit document is authentieke communicatie/profilering vanuit de schoolidentiteit. Het document geeft je houvast voor het ontwikkelen van een eenvoudig te volgen communicatiestrategie en helpt je om doelstellingen te […]

Meer info en aanmelden
19 mei

Jongens tegen(over) de meisjes – Utrecht

Training

Inclusief: het boek ‘Boys & Girls‘ Leraren houden in hun werk rekening met allerlei verschillen tussen leerlingen. Maar wat weten we nu eigenlijk over het leren van jongens en meisjes; waarin verschilt dat en hoe komen we daaraan tegemoet? We staan uitgebreid stil bij de actuele stand van zaken rondom het leren van jongens en […]

Meer info en aanmelden
22 mei

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht (2)

Training

Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek. Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat […]

Meer info en aanmelden
22 mei

Procesgericht kindvolgsysteem Looqin: in vogelvlucht – Utrecht (2)

Training

Inclusief: 3 maanden gratis demo account, materialen Looqin PO en het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs’ (Prof. Dr. Ferre Laevers en Ludo Heijlen) of ‘Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang’ (Prof. Dr. Ferre Laevers en Kristien Silkens). Heb jij ook wel eens de gedachte dat prestaties en ontwikkeldoelen teveel aandacht […]

Meer info en aanmelden
24 mei

Formatief toetsen en differentiatie – Utrecht (3)

Training

Inclusief: 5 minuten formatief + Cijfers geven werkt niet (Didactief) Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen […]

Meer info en aanmelden
24 mei

De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en Ontwerpend Leren – Utrecht

Training

Doelgroep: Leraren bovenbouw, directie, bovenbouw coördinatoren, intern begeleiders Door: Joyce van den Boogaard Dagdelen: 2 Data: Wo 24/05/2017 – 21/06/2017 Locatie: Utrecht Tijd: 14:30 – 17:30 uur SBU: 9 Kosten: €340 Inclusief: Mijn notitieboek Inhoud training: Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op de wereld in de 21e  eeuw. Het verloop van de 21e eeuw […]

Meer info en aanmelden
29 mei

21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht (2)

Training

testsamenvatting: Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en in de wereld van nu en de toekomst, de 21e eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waarin informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook de ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt.

Meer info en aanmelden
31 mei

Formatief toetsen en differentiatie – Utrecht (4)

Training

Inclusief: 5 minuten formatief + Cijfers geven werkt niet (Didactief) Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen […]

Meer info en aanmelden
31 mei

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Nijmegen

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
08 jun

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag – Utrecht (3)

Training

Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek. Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat […]

Meer info en aanmelden
14 jun

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Breda

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
14 jun

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Utrecht (3)

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, […]

Meer info en aanmelden
21 jun

Formatief toetsen en differentiatie (5) – Utrecht

Training

Inclusief: 5 minuten formatief + Cijfers geven werkt niet (Didactief) Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen […]

Meer info en aanmelden
26 jun

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Amsterdam

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar […]

Meer info en aanmelden
28 jun

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Helmond

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
04 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Den Haag – Start 4 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
05 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Leiden – Start 5 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
06 sep

Studiedag Een goede start van het schooljaar maak je samen! Over positieve groepsvorming – Helmond – 6 september 2017

Training

Een goede groep vormen staat aan het begin van het schooljaar centraal; elkaar (weer) leren kennen, de leraar leren kennen, de regels en afspraken bespreken. Met elkaar de basis leggen voor een fijn leer- en leefklimaat. Wat vraagt dit van leraar en leerlingen? En hoe zorg je voor ‘onderhoud’ van dit proces ook gedurende het schooljaar?

Meer info en aanmelden
06 sep

Training Leergesprekken met kinderen – Helmond – Start 6 september 2017

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
07 sep

Training Van een protocol ERWD naar een stappenplan voor de eigen school – Utrecht – Start 7 september 2017

Training

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie. Heb je dit al kunnen uitwerken tot een stappenplan passend bij het ondersteuningsprofiel van de school? In deze training gaan in we uitgebreid in op de 4 fasen (sporen) die het protocol onderscheidt, lopend van een normale rekenwiskundige ontwikkeling tot ernstige en hardnekkige reken-wiskundeproblemen waarbij externe ondersteuning nodig is.

Meer info en aanmelden
11 sep

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond (3)

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar […]

Meer info en aanmelden
12 sep

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 12 september 2017

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
13 sep

Studiedag Een goede start van het schooljaar maak je samen! Over positieve groepsvorming – Utrecht – 13 september 2017

Training

Een goede groep vormen staat aan het begin van het schooljaar centraal; elkaar (weer) leren kennen, de leraar leren kennen, de regels en afspraken bespreken. Met elkaar de basis leggen voor een fijn leer- en leefklimaat. Wat vraagt dit van leraar en leerlingen? En hoe zorg je voor ‘onderhoud’ van dit proces ook gedurende het schooljaar?

Meer info en aanmelden
14 sep

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Zwolle

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar […]

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Coöperatief vergaderen – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
02 okt

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag – Utrecht – 2 oktober 2017

Training

Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Meer info en aanmelden
10 okt

Studiedag Schoolplan ‘light’ – Utrecht – 10 oktober 2017

Training

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, 4 wettelijke eisen) is de kern van deze bijeenkomst. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze cursus centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden.

Meer info en aanmelden
10 okt

Studiedag Leidinggeven aan veranderingsprocessen – Utrecht – 10 oktober 2017

Training

Het centrale thema van deze studiedag is ‘Leidinggeven aan veranderingsprocessen’, zowel vanuit het perspectief van de projectleider als vanuit het management van de school. Deze training biedt deelnemers inzicht in veranderingsprocessen en reikt de deelnemers concrete tools en modellen aan die het veranderingsproces van de school ondersteunen, verbeteren en verdiepen.

Meer info en aanmelden
19 okt

Studiedag Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht – 19 oktober 2017

Training

Hoe communiceer je als school op een effectieve manier die bijdraagt aan het authentiek profileren van de school? In deze training leer je meer over de belangrijkste begrippen voor schoolcommunicatie, doe je inspiratie op voor het authentiek profileren van jouw school en krijg je kaders en werkvormen aangereikt om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Meer info en aanmelden
01 nov

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 1 november 2017

Training

Gedurende deze studiedag maakt u op basis van het OMJS-kader ‘Bestuursbeleidsplan ICT Light’ een vlotte start met uw proces van visie- en beleidsontwikkeling ten aanzien van ICT en technologie. We reiken u het OMJS-werkkader aan en reiken procesvoorbeelden aan om te komen tot een bestuursbeleidsplan ICT dat gebaseerd is op de dialoog.

Meer info en aanmelden
06 nov

Studiedag Gepersonaliseerd leren – Utrecht – 6 november 2017

Training

Deze studiedag geeft verdiepend inzicht in de wijze waarop uw school inhoud, betekenis en reikwijdte kan ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Met als motief om te komen tot talentontwikkeling, hogere betrokkenheid en veranderende gedeelde regie over het leerproces tussen docent en leerling. Langs zes centrale dimensies geven we gepersonaliseerd leren inhoud en betekenis en reiken we procesontwerpen aan.

Meer info en aanmelden
07 nov

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 7 november 2017

Training

Deze training richt zich op leidinggeven die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind, inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol en die tools willen ontvangen om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen.

Meer info en aanmelden
21 nov

Training Professionele cultuur, collegiaal leren – Utrecht – Start 21 november 2017

Training

Deze training bestaat uit vier verdiepingsmodules die samen een inhoudelijke en praktisch kader bieden om in je eigen organisatie middels collegiaal leren aan een professionele cultuur te werken: 1. teamcultuur/mentale modellen – 2. feedback geven en ontvangen – 3. collegiale consultatie – 4. netwerk van expertises.

Meer info en aanmelden
27 nov

Studiedag 21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht – 27 november 2017

Training

Aan de hand van actuele modellen en inzichten wordt tijdens deze studiedag inhoud en betekenis verleend aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Wat vraagt dit van de leerling, de leraar en de school? Hoe brengen we deze innovatie tot stand?

Meer info en aanmelden
11 jan

Studiedag Leidinggeven aan veranderingsprocessen – Utrecht – 11 januari 2018

Training

Het centrale thema van deze studiedag is ‘Leidinggeven aan veranderingsprocessen’, zowel vanuit het perspectief van de projectleider als vanuit het management van de school. Deze training biedt deelnemers inzicht in veranderingsprocessen en reikt de deelnemers concrete tools en modellen aan die het veranderingsproces van de school ondersteunen, verbeteren en verdiepen.

Meer info en aanmelden
25 jan

Studiedag Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht – 25 januari 2018

Training

Hoe communiceer je als school op een effectieve manier die bijdraagt aan het authentiek profileren van de school? In deze training leer je meer over de belangrijkste begrippen voor schoolcommunicatie, doe je inspiratie op voor het authentiek profileren van jouw school en krijg je kaders en werkvormen aangereikt om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Meer info en aanmelden
12 feb

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag – Utrecht – 12 februari 2018

Training

Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Meer info en aanmelden
12 feb

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 12 februari 2018

Training

Gedurende deze studiedag maakt u op basis van het OMJS-kader ‘Bestuursbeleidsplan ICT Light’ een vlotte start met uw proces van visie- en beleidsontwikkeling ten aanzien van ICT en technologie. We reiken u het OMJS-werkkader aan en reiken procesvoorbeelden aan om te komen tot een bestuursbeleidsplan ICT dat gebaseerd is op de dialoog.

Meer info en aanmelden
20 feb

Training Coöperatief vergaderen – Helmond – Start 20 februari 2018

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
13 mrt

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 13 maart 2018

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
13 mrt

Studiedag Schoolplan ‘light’ – Helmond – 13 maart 2018

Training

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, 4 wettelijke eisen) is de kern van deze bijeenkomst. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze cursus centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden.

Meer info en aanmelden
13 mrt

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 13 maart 2018

Training

Deze studiedag richt zich op leidinggeven die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind, inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol en die tools willen ontvangen om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen.

Meer info en aanmelden
19 mrt

Studiedag Gepersonaliseerd leren – Utrecht – 19 maart 2018

Training

Deze studiedag geeft verdiepend inzicht in de wijze waarop uw school inhoud, betekenis en reikwijdte kan ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Met als motief om te komen tot talentontwikkeling, hogere betrokkenheid en veranderende gedeelde regie over het leerproces tussen docent en leerling. Langs zes centrale dimensies geven we gepersonaliseerd leren inhoud en betekenis en reiken we procesontwerpen aan.

Meer info en aanmelden
21 mrt

Training Leergesprekken met kinderen – Helmond – Start 21 maart 2018

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
26 mrt

Training Leergesprekken met kinderen – Utrecht – Start 26 maart 2018

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
27 mrt

Studiedag 21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht – 27 november 2017

Training

Aan de hand van actuele modellen en inzichten wordt tijdens deze studiedag inhoud en betekenis verleend aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Wat vraagt dit van de leerling, de leraar en de school? Hoe brengen we deze innovatie tot stand?

Meer info en aanmelden
15 mei

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag – Utrecht – 15 mei 2018

Training

Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Meer info en aanmelden

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent