leestijd:

Informatie

Inhoud

Welke handvatten bieden je houvast bij het opbouwen van een formatieve feedbackcultuur binnen de school?

Vanuit verschillende modellen over formatief evalueren (Wiliam, Gulikers& Baartman en Holmberg & Duckor) reflecteren we op ons eigen formatief handelen in de klas door met elkaar te kijken naar voorbeelden van formatieve werkvormen. We onderzoeken met elkaar de mogelijkheden om het leren van de leerling te verdiepen en te verbreden. Tegelijkertijd onderzoeken hoe we als leraren met elkaar heldere doelen stellen en elkaar van feedback voorzien. De hoofdvraag blijft wat was de effectiviteit van de ingezette lesactiviteiten richting het gestelde leerdoel?

“Deze training geeft me houvast en veel praktische voorbeelden om morgen mee aan de slag te gaan.”

In deze dag leer je:

  • de modellen van de 5 formatieve strategieën, de leercyclus en de ‘formatieve moves’ te gebruiken  als onderlegger van je eigen les;
  • hoe je vanuit leerdoelen en het ontvangen van feedback de zelfregulering van de leerling vergroot;
  • dat formatief werken in de les ook vraagt om een formatieve feedbackcultuur op het niveau van de leraar.

“Deze training heeft me aan het denken gezet over de inrichting van ons onderwijs.”

Deze training is vooral bedoeld voor leraren die willen starten met formatief evalueren of leraren die een verdieping willen geven aan hun formatief handelen en na willen denken over de betekenis van een formatieve feedbackcultuur binnen hun school.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.