leestijd:

Informatie

Inhoud

Is persoonlijk/gepersonaliseerd leren ook voor jouw school een actueel thema van gesprek en discussie? Heeft jouw school ambities ten aanzien van persoonlijk/gepersonaliseerd leren?

Het voortgezet onderwijs is volop in ontwikkeling, onder invloed van veranderende opvattingen over leren en onderwijs maar ook door de resultaten van de leerlabs ‘gepersonaliseerd leren met een doordachte inzet van ICT’ (VO-Raad, Leerling2020). Deze veranderingsprocessen en innovaties worden vaak opgestart vanuit een ambitie om onderwijs optimaal aan te laten sluiten op de talenten van leerlingen en vanuit de wens om krachtig maatwerk voor leerlingen te realiseren (differentiatiemotief). De leerlingen krijgen hierdoor meer en meer regie over hun leerproces, waardoor zowel eigenaarschap als motivatie van leerlingen wordt versterkt. ICT is een belangrijke factor om deze innovaties te realiseren, bijvoorbeeld door digitaal leermateriaal en learning analytics.

Centraal thema van deze studiedag is de inhoud, betekenis en reikwijdte van gepersonaliseerd leren. Je wordt op de hoogte gebracht van actuele Nederlandse en internationale kennis, opvattingen en definities, maar vooral maak je een start met het proces van inhoud en betekenisgeving aan gepersonaliseerd leren voor je eigen school.

Langs zes centrale dimensies geven we gepersonaliseerd/persoonlijk leren inhoud en betekenis:

 1. Wie heeft regie over het leerproces?
 2. Wie is eigenaar van het leerproces?
 3. Wat motiveert de leerling?
 4. Hoe betrokken is de leerling?
 5. Waartoe dient toetsing en evaluatie?
 6. Hoe is het curriculum ingericht?

Parallel hieraan identificeer je de motieven voor gepersonaliseerd leren en verbind je deze aan de visie op leren en onderwijs van de school.  Ten aanzien van het veranderingsproces reiken we je concrete werkvormen en voorbeelden aan hoe je binnen je school een dialoog over gepersonaliseerd leren gestart en gevoerd kan worden.

Je gaat op deze dag met collega- deelnemers in gesprek over gepersonaliseerd leren. Dat kan zijn met collega’s van andere scholen of met collega’s van je eigen school. Voor je eigen school wordt het maximale rendement behaald als twee of drie medewerkers aan deze studiedag deelnemen.

Onderdelen van de studiedag:

 • Vier (inter) nationale perspectieven op gepersonaliseerd leren.
 • Zes dimensies die betekenis geven aan gepersonaliseerd leren
 • Cirkel en matrix van betekenisgeving van gepersonaliseerd leren.
 • Ontwerpvragen voor een implementatieproces (Ontwerpcirkel gepersonaliseerd leren).
 • Ontwerp- en procesmodellen van veranderingsprocessen.

Opbrengsten:

 • Je hebt inzicht in de opbouwende elementen van gepersonaliseerd leren: de zes dimensies.
 • Je bent in staat om op basis van de professionele dialoog inhoud en betekenis te verlenen aan gepersonaliseerd leren in de context van de schooleigen visie op leren en lesgeven.
 • Je kunt op hoofdlijnen een implementatieroute voor de eigen school ontwerpen.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.