leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 20/03/2019 Helmond OMJS

Inhoud


Zie je wat kinderen in hun mars hebben? Weet jij hoe je een optimale ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren en verrijken? Lukt het je om aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de kinderen in je groep?

Omdat een kind veel meer is dan alleen zijn prestaties.

In de afgelopen decennia heeft Prof. dr. Ferre Laevers doorlopend onderzoek gedaan naar de wijze waarop we in onderwijs en kinderopvang kijken naar ontwikkeling van kinderen. Zijn onderzoeken hebben ons nieuwe handvatten gegeven. In zijn meest recente publicatie Grip op competenties (2018, Uitgeverij OMJS) beschrijft Laevers met co-auteur Wilma van Esch in een voor hen kenmerkende mix van theorie en praktische voorbeelden de tien ontwikkelingsdomeinen waarbinnen kinderen zich ontwikkelen. Elf verhalen, portretten van kinderen tussen 4 en 12 jaar, tonen daarbij op overtuigende wijze aan hoe het opzetten van een ‘competentiebril’ de impact van ons onderwijs aanzienlijk kan verhogen. 

Deze masterclass, door Wilma van Esch verzorgd, is bedoeld om de competentiegerichte kijkwijze in iedere onderwijsprofessional wakker te maken. Het zorgt voor een eyeopeners die je nieuwe kansen voor kinderen in jouw dagelijkse praktijk laat zien! 

Meer informatie.

Wilma van Esch

Wilma van Esch is sinds 1986 actief in het ervaringsgericht onderwijs. Aanvankelijk als leerkracht en intern begeleider, later als projectleider en coach van het expertisecentrum EGO Nederland en tevens als eindredacteur en auteur van het onderwijsblad Egoscoop.  

In haar rollen als locatieleider van FHKE Pabo Veghel en directeur Pedagogiek van de Koreingroep bleef het ervaringsgericht werken haar pedagogisch kompas en drijfveer. Momenteel is Wilma werkzaam als spreker, schrijver en procesbegeleider en coach in kinderopvang, basisonderwijs, MBO en HBO. In 2018 schreef zij samen met prof. Dr. Ferre Laevers het boek ‘Grip op competenties, ontwikkeling zien bij kinderen en waarderen’, uitgegeven door Onderwijs Maak Je Samen en CEGO.   

Ook ontwikkelde zij samen met NIVOZ en Wij zijn JONG een leergang Pedagogisch Leiderschap Jonge Kind, voor leidinggevenden in KO en PO. Haar persoonlijke motto is ‘Wees zelf de verandering die je in onderwijs en kinderopvang wilt zien!’ 

www.wilmavanesch.nl – www.jongekind.nl 

Een competentiegerichte benadering brengt je dichter bij kinderen. Ze worden niet meer gereduceerd tot hun problemen. Je kunt meer voor hen betekenen, omdat je meer voor hen openstaat.

Meer informatie & aanmelden

Start 20/03/2019 Helmond OMJS

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.