leestijd:

Informatie

Inhoud

Tijdens deze training wordt vanuit ieders ‘cirkel van invloed’ een analyse gemaakt van de (on)mogelijkheden van een bovenbouwgroep en vervolgens een ‘plan de campagne’ opgesteld om de Eindtoets zo goed mogelijk, passend bij de doelgroep, te maken. 

Welke keuzes moet jij daarbij als leraar maken m.b.t. het leerstofaanbod, de leerkrachtvaardigheden en de (effectieve) leertijd? En hoe krijg/houd ik mijn leerlingen daarbij betrokken en gemotiveerd? De inhoud en inzet van deze succesvolle aanpak heeft op veel scholen in Nederland tot hogere en positieve eindscores geleid.

De rest van het team heeft vervolgens ook wat te doen!

“Het traject ‘Groep 6/7/8 op volle kracht!’ heeft ons opgeleverd dat wij gerichter gewerkt hebben aan onze opbrengsten. Naast een impuls op het gebied van de directe instructie, hebben we ook gekeken naar de organisatie van de groep en een gerichter lesaanbod. Ik zou (en doe dat al) het traject zo aanbevelen aan een andere school.” – Oud-deelnemer

Bedoeld voor scholen die:

 1. stevig willen investeren in de (eind)opbrengsten en deze op een hoger niveau willen tillen.
 2. lage(re) (eind)opbrengsten op verantwoordelijke wijze willen verantwoorden naar zichzelf, het bestuur en/of inspectie.
 3. een inspectiepredicaat ‘(zeer) zwak’ willen voorkomen.
 4. de huidige opbrengsten niet (voldoende)bij hun doelgroep leerlingen vinden passen.
 5. uitkomsten van kwantitatieve analyses willen omzetten naar kwalitatieve oplossingen.

Bijeenkomst 1 ‘Waarom?’

– Groep in beeld (context- analyse)
– Het invullen van de risico-analyse
– Mindset
– Goed onderwijs
– Betrokkenheid
– Actieve houding
– Verdiepend leren

Bijeenkomst 2 ‘Hoe?’

– Effectieve en gedifferentieerde instructie
– Didactische strategieën
– Basisopstelling op orde (klasinrichting)
– Weten wat werkt
– Activerende werkvormen en tools 

Bijeenkomst 3 ‘Wat?’

– Doorvertaling naar school
– Opstellen van ‘plan de campagne’
– Keuzes maken in leerstofaanbod, leerkrachtvaardigheden, leertijd, kennis over leerlingen
– Gevolgen voor mijn team

Na het volgen van deze training weet je:

 • wat jouw persoonlijke, directe invloed is op leerresultaten;
 • welke interventies je kunt plegen om tot hogere opbrengsten te komen en heb je deze in de klas uitgeprobeerd;
 • hoe je de actieve houding en betrokkenheid van leerlingen verder kunt verhogen;
 • hoe je een ‘plan de campagne’ opstelt voor jouw praktijk.

Deze bijeenkomsten kunnen ook ‘incompany’ (met bijvoorbeeld meerdere bovenbouwgroepen van een stichting) worden gegeven

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.