leestijd:

Informatie

Inhoud

We zeggen meestal dat de leerling centraal staat, maar hoe vaak laten we ons niet leiden door andere zaken die nu eenmaal op het pad van een leidinggevende komen? Wat ligt binnen je cirkel van invloed als leidinggevende en waar kun je je invloed laten gelden? Het is een kunst om te verbinden, prioriteiten te stellen, te organiseren, de mensen in je team (en jezelf!) in hun kracht te zetten, waardoor de leerlingen uiteindelijk goed kunnen functioneren in de breedste zin. Dit kan alleen wanneer we blijvend in ontwikkeling zijn.

Een kind dat nu voor het eerst naar school gaat, solliciteert dat rond 2032 naar een eerste baan of creëert het op een volledig andere wijze een betekenisvolle deelname aan de maatschappij? Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft voor een vliegende start? Hoe kunnen we onze toekomstige (wereld) burgers begeleiden bij en voorbereiden op een succesvolle deelname aan de maatschappij? De wereld verandert snel en niemand kan voorspellen waar wij onze kinderen voor opleiden. Dit vraagt van de school een ‘andere’ kijk op leren voor leerlingen en professionals.

Toekomst

Die sterk veranderende samenleving vertoont zelfs fundamentele verschuivingen waar het onderwijs wel op moet reageren en dat doet zij ook. In de 21e eeuw spelen zowel maatschappelijke als technologische ontwikkelingen een belangrijke rol. Verschillende culturen ontmoeten elkaar in economische, culturele en sociale zin. In toenemende mate ontmoeten mensen met diverse achtergronden en ideeën elkaar. Mede daardoor neemt het belang van communiceren, samen leven en samen werken toe. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bieden leerlingen kansen om kennis op een andere wijze tot zich te nemen en uit te wisselen.

Welke vaardigheden, kennis en attitudes zijn nodig als leidinggevende, om op een goede manier relaties en verbindingen te kunnen leggen tussen onderwijsontwikkelingen, persoonlijke ontwikkelingen en omgevingsfactoren? Hoe verwerk je de continue stroom aan (digitale) informatie? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert? Hoe ga je om met overtuigen, eigenaarschap, beïnvloeding en verantwoording?

Scholen en haar schoolleiders staan voor de belangrijke opdracht om na te denken over hoe zijzelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Deze module geeft verdieping en verbreding waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van de 21e eeuw vertaald wordt naar de rol van de schoolleider. Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

We dagen je uit om nieuwsgierig, creatief, kritisch en ondernemend te zijn!

Brochure

Download de brochure.

Certificering

De module ‘Toekomstgericht Leiderschap’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Toekomstgericht onderwijs’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.

Aanwezigheidsverplichting

Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.

Mocht u wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze module. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Incompany & maatwerk

Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en in eigen huis te verzorgen zodat we de opleiding af kunnen stemmen op de specifieke behoeften en het beleid van de eigen organisatie.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.