leestijd:

Informatie

Inhoud

Toekomstgericht leiderschap voor toekomstbestendig onderwijs 

Scholen en hun schoolleiders staan voor de belangrijke opdracht om na te denken over hoe zij zelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Welke vaardigheden, kennis en attitudes heb je als leidinggevende nodig om op een goede manier relaties en verbindingen te kunnen leggen tussen onderwijsontwikkelingen, persoonlijke ontwikkelingen en omgevingsfactoren? Hoe verwerk je de continue stroom aan (digitale) informatie? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed, als de context verandert? Hoe ga je om met overtuigen, eigenaarschap, beïnvloeding en verantwoording?

Deze leergang geeft verdieping en verbreding, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van de 21e eeuw vertaald wordt naar de rol van de schoolleider.

“Wanneer je niet weet wat er gaat komen, is het belangrijk te weten waar je nu staat.”

Daarbij is er veel ruimte voor collegiale dialoog en het delen van ‘good practice’. Je leert, middels nieuwe en bestaande inzichten, theorieën en praktische modellen, je eigen leiderschap, ambities en uitdagingen beter te doorgronden, te verdiepen en mee te nemen naar je toekomst. Er is dus aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. We dagen je uit om nieuwsgierig, creatief, kritisch en ondernemend te zijn. De leeropbrengsten worden gebundeld en vertaald naar een verhaal waarin gebruik wordt gemaakt van metaforen.


Leergang ‘Toekomstgericht leiderschap voor toekomstbestendig onderwijs’
ten behoeve van de herregistratie voor schoolleiders.
70% gekoppeld aan thema’s: Verandermanagement, Visiegestuurd onderwijs en Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Erkend door Schoolleidersregister PO (SRPO).

Opbouw

De vijf bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1
Trends in de maatschappij en het onderwijs

Bijeenkomst 2
De bedoeling van de organisatie

Bijeenkomst 3
Factor 10-leiders: een nadere beschouwing van je organisatie

Bijeenkomst 4
Met je team aan de slag

Bijeenkomst 5
Jouw verhaal voor de toekomst van de school

Opbrengsten

  • Je hebt gebouwd aan een toekomstbestendige koers van je eigen organisatie in de vorm van een metafoor en dat verteld in een verhaal, dat de koers tot leven brengt voor medewerkers en direct betrokkenen rond de school.
  • Je hebt de ontwikkeling van je school in kaart gebracht in relatie tot maatschappelijke en onderwijskundige trends en kun je daarin beredeneerde keuzes maken.
  • Je kunt de bedoeling van jouw organisatie in woord en beeld duiden.
  • Je hebt inzicht in trends in onderwijs en maatschappij.
  • Je weet wat er op micro- en macroniveau speelt in de maatschappij en kun je dit op waarde schatten voor jouw school.
  • Je kunt de ‘verdraaiing’ in jouw organisatie duiden.
  • Je weet wat Agile werken is.
  • Je weet mensen te binden aan de koers van de school door het gebruik van een metafoor in verhaalvorm.

Voor wie?

Ervaren schoolleiders die hun school willen voorbereiden op de toekomst van het onderwijs.

Certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. 70% gekoppeld aan thema’s: Verandermanagement, Visiegestuurd onderwijs en Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Aanwezigheidsverplichting

Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.

Mocht je wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kun je je aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze leergang. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.