leestijd:

Informatie

Inhoud

De motivatie om te lezen is bij kinderen de afgelopen jaren drastisch afgenomen. De nieuwste onderzoeken bevestigen dit: “Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier.” (Onderwijsraad, 2019) Het lezen van langere teksten of boeken heeft plaatsgemaakt voor het lezen van korte berichten op social media en ‘lezen omdat het moet’. De (voor)leescultuur van huis uit lijkt ingehaald te worden door de verleidingen die via de digitale wereld op de loer liggen.

Binnen scholen en bibliotheken (in de scholen) zien we wel allerlei initiatieven ontstaan die het lezen weer op de kaart willen zetten. Maar vaak zijn deze activiteiten (zoals Kinderboekenweek, voorleesontbijt, BoekStart) van korte duur en krijgt het stimuleren tot lezen geen structureel karakter binnen de school. Landelijk pleiten verschillende instanties om een leesoffensief te starten om het dieper lezen weer te stimuleren bij kinderen en jongeren. Maar waar start je dan?
In deze inspiratiesessie benaderen we vanuit verschillende invalshoeken (bijvoorbeeld de ‘cirkel van Chambers’) de kansen en ideeën om het motiveren tot lezen weer een boost te geven. Daarbij gaan we in op de volgende vragen.

 • Hoe maak je het aanbod aan boeken aantrekkelijk?
 • Hoe ondersteun je kinderen bij het kiezen van een tekst of boek?
 • Wat zijn voorbeelden van leestijd die voor alle kinderen goed en effectief is ingericht?
 • Welke mogelijkheden liggen er om de verbinding van (dieper) lezen te maken met andere vakken, projecten of thema’s?
 • Hoe stimuleren kinderen elkaar naar aanleiding van de inhoud van een gelezen tekst of boek? Er zijn zoveel manieren om de reacties op boeken en teksten te organiseren tussen kinderen, maar benutten we deze wel voldoende? En hebben ze structureel een plek in ons onderwijs?
 • Wat zijn mogelijkheden om de tijd voor dieper lezen structureel binnen de hele school te organiseren?
 • Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren die opgroeien in deze tijd? Hoe maak je op een goede manier gebruik van de digitale mogelijkheden die kinderen en jongeren aanspreken? Welke verbindingen kun je maken met het lezen?

Voor wie?

 • Leraren die het lekker lezen meer een plek willen geven in hun groep.
 • Leraren die tips en voorbeelden van activiteiten willen die het lezen van boeken en verhalen door kinderen stimuleren.
 • Leraren die kansen willen benutten om het dieper lezen meer te verbinden met wereldoriëntatie en thematisch onderwijs.
 • Taal- en leescoördinatoren die op zoek zijn naar kansen en mogelijkheden om het leesonderwijs structureel op de kaart te zetten binnen de school.
 • Iedereen die het belang van lezen inziet voor kinderen en bij wil dragen aan het leesoffensief dat nodig is om kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen!

Opbrengsten

 • Je hebt je eigen visie aangescherpt op het stimuleren van leesbevordering en dieper lezen.
 • Je hebt volop ideeën en inspiratie opgedaan en voorbeelden gezien van manieren om het leesoffensief in jouw groep of op jouw school een impuls te geven.
 • Je ziet mogelijkheden om binnen verschillende vakinhouden dieper lezen een plek te geven.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.