leestijd:

Doelgroep: Leraren die geïnteresseerd zijn in het werken met Vreedzame School
Door: en Dagdelen: 1
Data: Woe 08/03/2017
Locatie: Nijmegen
Tijd: 14:30-16:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je als school of commissie op zoek naar een nieuwe aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling voor het komende schooljaar? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de doelen en opbrengsten van de Vreedzame School?

Wat is de Vreedzame School?
De Vreedzame School is een sociaal-emotionele aanpak, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. De lessen vormen de basis om gezond, zelfredzaam gedrag aan te leren, waarbij de leerkracht als rolmodel fungeert. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten én ouders vorm wordt gegeven. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas als op het schoolplein. De Vreedzame School is als methode opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doelen
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen

Opbouw
De Vreedzame School is opgebouwd in blokken die jaarlijks terugkeren op het niveau van de groep:

 • Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat
 • Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering
 • Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie
 • Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens
 • Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid
 • Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit

Schoolniveau
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal klimaat, waarin leerkrachten prettig werken. De handelingsverlegenheid wordt verminderd en kinderen voelen zich veilig, gehoord en gezien. De opbrengsten van de Vreedzame School zijn terug te vinden in het wetenschappelijke onderzoek door Leo Pauw: Onderwijs en Burgerschap; wat vermag de basisschool?

Kennismakingsbijeenkomsten commissies sociaal-emotionele ontwikkeling
Om deze doelen te bereiken is een intensief implementatietraject nodig. Het gaat immers verder dan een lesje in de week geven. Het gaat uiteindelijke over professioneel handelen en het voorbeeld kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd hoe we dat doen? Kom dan naar de gratis bijeenkomst.

Gerelateerde evenementen

08 mrt

Kennismaken met Vreedzame School – Nijmegen

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren die geïnteresseerd zijn in het werken met Vreedzame School
Door: en Dagdelen: 1
Data: Woe 08/03/2017
Locatie: Nijmegen
Tijd: 14:30-16:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je als school of commissie op zoek naar een nieuwe aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling voor het komende schooljaar? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de doelen en opbrengsten van de Vreedzame School?

Wat is de Vreedzame School?
De Vreedzame School is een sociaal-emotionele aanpak, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. De lessen vormen de basis om gezond, zelfredzaam gedrag aan te leren, waarbij de leerkracht als rolmodel fungeert. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten én ouders vorm wordt gegeven. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas als op het schoolplein. De Vreedzame School is als methode opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doelen
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:


 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

 • constructief conflicten op te lossen

 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

 • open te staan voor verschillen tussen mensen


Opbouw
De Vreedzame School is opgebouwd in blokken die jaarlijks terugkeren op het niveau van de groep:

 • Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat

 • Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering

 • Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie

 • Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens

 • Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid

 • Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit


Schoolniveau
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal klimaat, waarin leerkrachten prettig werken. De handelingsverlegenheid wordt verminderd en kinderen voelen zich veilig, gehoord en gezien. De opbrengsten van de Vreedzame School zijn terug te vinden in het wetenschappelijke onderzoek door Leo Pauw: Onderwijs en Burgerschap; wat vermag de basisschool?

Kennismakingsbijeenkomsten commissies sociaal-emotionele ontwikkeling
Om deze doelen te bereiken is een intensief implementatietraject nodig. Het gaat immers verder dan een lesje in de week geven. Het gaat uiteindelijke over professioneel handelen en het voorbeeld kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd hoe we dat doen? Kom dan naar de gratis bijeenkomst.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent