leestijd:

Informatie

Inhoud

Indien mogelijk live, anders ook online!

Hoe voer je in de groep goede, motiverende gesprekken met leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat een leerling leider wordt van zijn eigen leren?

In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Leerlingen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Ze hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier kindgesprekken met hen te voeren.

Leerlingen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. De leerling is de hoofdpersoon die de leraar nodig heeft om hem goed te kunnen ondersteunen in het eigenaar worden van het eigen leerproces.

Niet praten over de leerling, maar met de leerling: samen op zoek gaan naar ‘Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?’

“Sinds de gesprekken met Kyra is zij meer bewust en actief tijdens de lesactiviteiten. Ze weet nu waarvoor ze het doet!” – Deelnemer Kindgesprekken

Onderdelen

 • waarom, wie, waar, wanneer en hoe voer je een kindgesprek?
 • pedagogische tact
 • gesprekstechnieken
 • reflectie op eigen communicatiestijl
 • vragen stellen en feedback geven
 • reflecteren met en door kinderen
 • vastleggen van kindgesprekken/kindplannen
 • gesprekken met het jonge kind
 • driehoeksgesprek
 • praktische tips en tools
 • vertaalslag naar je eigen school (met o.a. intervisie)

Voor wie?

 • Leraren, intern begeleiders en remedial teachers die nieuwsgierig zijn naar wat de leerling te vertellen heeft.
 • Leraren, intern begeleiders en remedial teachers die meer handvatten willen om met leerlingen in gesprek te gaan.
 • Leraren, intern begeleiders en remedial teachers die weten wat de kracht is van het voeren van kindgesprekken, maar die nog niet precies weten hoe ze dit moeten doen.

Opbrengsten

 • Je krijgt inzicht in de voorwaarden voor een functioneel kindgesprek.
 • Je doet kennis op over gesprekstechnieken en vraagstellingen om goede en motiverende kindgesprekken te voeren.
 • Je verdiept je in de rol van de leraar en de rol van de leerling.
 • Je krijgt voorbeelden van kindgesprekken te zien.
 • Je doet kennis op over hoe je afspraken met de leerling kunt vastleggen en volgen.
 • Je ziet voorbeelden van kindgesprekken en je wordt je bewust van jouw communicatiestijl: je kwaliteiten en valkuilen.
 • Je krijgt praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen in gesprek te gaan!

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.