leestijd:

Informatie

Inhoud

Persoonlijk leiderschap

Het thema ‘persoonlijk leiderschap’ gaat over jezelf. Over wie je bent als mens, hoe je in het leven staat, wat je gevormd heeft en hoe je dat vertaalt in het uitoefenen van je vak en het leiden van anderen en de school. Middels zelfinzicht, via zelfkennis, naar zelfsturing. Als je jezelf goed kent, weet je waar je door wordt gedreven en waar je aandacht naartoe zal gaan. Middels deze leergang ontstaat er een bewustwording van je eigen handelen. Wanneer is jouw manier van handelen effectief? Welke alternatieven zijn er?

Persoonlijk leiderschap gaat over jezelf, om daarmee anderen beter te kunnen leiden. Authenticiteit is een van de aspecten die effectief leiderschap het meest beïnvloeden. Authentiek zijn betekent echt zijn en daardoor betrouwbaar. Om vanuit je eigen kern verbinding te maken met anderen, is het nodig dat je jezelf goed kent.


Leergang ‘Persoonlijk Leiderschap’
ten behoeve van de herregistratie voor schoolleiders.

Thema 1: Persoonlijk leiderschap.
Erkend door Schoolleidersregister PO (SRPO).

Opbouw

Bijeenkomst 1: Ken jezelf
Welke persoonlijke waarden drijven je? Zicht op biografisch perspectief.
Over welke competenties beschik je? Hoe zet je die in?

Bijeenkomst 2: Doel voor ogen
Wat is jouw persoonlijke ambitie? Mission statement.

Bijeenkomst 3: Positief en effectief?
Positief leiderschap: hoe dan?

Bijeenkomst 4: Communiceren is mijn ding!
Effect van communicatie

Bijeenkomst 5: Tot slot, ontwikkeling in beeld
Presentatie van je ontwikkeling: wie ben jij als schoolleider? Wie was je, wie ben je, wat weet je, wat deed je, wat doe je nu?

Opbrengsten

  • Na deze leergang ben je in staat om vanuit persoonlijke reflectie je eigen handelen bij te sturen en aan te passen.

Voor wie?

Deze leergang is vooral bedoeld voor leidinggevenden die vanuit persoonlijke reflectie hun manier van leidinggeven willen aanscherpen.

Certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Persoonlijk leiderschap’. Met het behalen van drie thema’s in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één leergang (vijf bijeenkomsten) levert je een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.

Aanwezigheidsverplichting

Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.

Mocht je wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kun je je aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze leergang. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.