leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 08/01/2020 Deelnemende scholen

Inhoud

Leren evalueren doe je samen.

Formatief evalueren verdiept het leren door de inzet van feedback tijdens het leerproces: vanuit heldere leerdoelen en succescriteria ontvangen leerlingen tijdens het leerproces van verschillende kanten feedback en hulp om de leerdoelen te behalen. 

In samenwerking met experts uit het veld organiseert Onderwijs Maak Je Samen leernetwerken in het VO om te komen tot verdieping en verbreding van formatief evalueren dat op veel scholen wordt vormgegeven. Docenten van verschillende scholen (maximaal 6) komen gedurende een half jaar samen om van elkaar en van experts te leren.

Waarom zou je met je collega’s deel willen nemen aan dit leernetwerk?

 • Jullie hebben al stappen gezet in formatief evalueren en spelen nu met de vraaghoe ontwikkelen we ons verder(in de eigen les, in de sectie, binnen de school) 
 • Jullie zoeken een kritische blik ide persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling; 
 • Jullie hebben de intentie om een schoolbrede beweging te bewerkstelligen; 
 • Jullie willen met elkaar nadenken over curriculumontwikkeling en het werken vanuit leerdoelen; 
 • Jullie willen aan de slag met vraagstukken over samen leren en samen veranderen; 
 • Jullie hebben behoefte aan denken, delen en uitwisselen, binnen, maar ook buiten de school; 
 • Jullie willen je als ontwikkelgroep verdiepen op je taak binnen de school.

Leren op locatie

De vier centrale bijeenkomsten worden ieder op een school vormgegeven. De ontvangende school stelt haar leervragen centraal en durft ook leerlingen in te zetten om het gesprek met de deelnemers van het leernetwerk te voeren. Naast de inhoudelijke verdieping op formatief evalueren en het samen leren veranderen wordt elke bijeenkomst ruim aandacht besteed aan praktische vraagstukken vanuit de deelnemende scholen. 

Schoolteams die hun leervragen rond de implementatie van formatief evalueren dieper willen onderzoeken kunnen een visitatie ontvangen door de collega’s van één van de andere scholen uit het leernetwerk en onder professionele begeleiding van een adviseur van Onderwijs Maak Je Samen.

Leren veranderen

Het leren in scholen gaat samen met het leren veranderen. In de interactieve bijeenkomsten zullen we ervaringen over veranderingen in school verbinden met de inzichten over veranderen van onder andere veranderkundige Annemarie Mars. Annemarie publiceert onafgebroken over de inzichten die ze in haar werk opdoet als veranderkundige en heeft meerdere (bekroonde) boeken geschreven, waaronder de bestseller ‘Hoe krijg je ze mee?’

Leren als team

Om deel te nemen aan dit leernetwerk vragen we de inzet van minimaal drie docenten en een teamleider of schoolleiderVanuit jullie zelfevaluatie gaan jullie in het leernetwerk met de eigen puzzels en parels rond formatief evalueren aan de slag en ondersteun je collega’s van de andere scholen in hun leerproces. De deelnemers van het leernetwerk krijgen vanuit de drie adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen inhoud en handvatten om het leren in de eigen school te verdiepen en de ontwikkeling van formatief evalueren goed vorm te geven.

Opbrengsten

 • Jullie zijn kundig en bekwaam om formatieve evaluatie in de eigen lessen toe te passen en te verdiepen; 
 • Jullie zijn in staat een beweging in de school op gang te brengen en goed te begeleiden; 
 • Jullie beschikken over inzichten en handvatten om de veranderingen in school vorm te geven;
 • Jullie kunnen de ontwikkeling van de collega’s ondersteunen met voorbeelden uit verschillende vakgebieden en niveaus;
 • Jullie hebben praktische handvatten in curriculumontwikkeling.

Alles op een rij

 • Leernetwerk van maximaal 6 scholen (5 deelnemers per school)
 • Deelname per school bestaat uit:
  • 1 team- of schoolleider
  • 3 tot 4 docenten
 • Vier bijeenkomsten op deelnemende scholen.

Data en tijden

Data en tijden centrale bijeenkomsten (inclusief eenvoudige maaltijd):

 • Woensdag 8 januari 2020 (15.00 – 19.00 uur)
 • Woensdag 11 maart 2020 (15.00 – 19.00 uur)
 • Woensdag 15 april 2020 (15.00 – 19.00 uur)
 • Woensdag  3 juni 2020 (15.00 – 19.00 uur)

Kosten

Kosten per school: € 2.750,- 

Optie voor visitatie

Visitatie van een dagdeel ontvangen op de eigen school (en dus een visitatie uitvoeren op een collega-school)?

Kosten per school: € 1.200,- 

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Meer informatie & aanmelden

Start 08/01/2020 Deelnemende scholen

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.