leestijd:

Informatie

Inhoud

Een leraar is gebaat bij een schoolleider die verantwoordelijkheid neemt voor het pedagogische leerklimaat van de hele schoolorganisatie en het potentieel van zijn collega’s daarbij optimaal benut.  

Binnen een organisatie waarin continu aandacht wordt besteed aan de pedagogische kwaliteit, is het effect van de kwaliteit van onderwijsprofessionals groter.   

Pedagogisch leiderschap kenmerkt zich door een helder moreel kompas en een duidelijke visie op ontwikkeling en opvoeding van de kinderen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Pedagogisch Leiderschap betekent het wekken van potentieel bij je collega’s. Je waarden en visie zijn in je aanwezigheid en handelen duidelijk zichtbaar.  

Pedagogisch leiderschap is nodig om de pedagogische ambities zichtbaar te maken in het dagelijks handelen. Pedagogisch leiderschap speelt een sleutelrol in het verhogen van de pedagogische kwaliteit van de medewerkers.  

Deze inspirerende masterclass, verzorgd door Wilma van Esch, laat je nadenken over jouw rol als leidinggevende in een pedagogisch instituut, over jouw pedagogische opdracht en de wijze waarop je jezelf gesterkt kunt voelen en weten in het uitvoeren van die opdracht.  

Vanuit pedagogisch leiderschap werken aan een professioneel leerklimaat.

Opbrengsten

  • Bewust worden van jouw pedagogische opdracht als leidinggevende 
  • Je ontdekt hoe je je team kunt inzetten bij het werken aan een pedagogische opdracht 
  • Je staat stil bij jouw verantwoordelijkheid als pedagogisch leider 

Wilma van Esch

Wilma van Esch is sinds 1990 actief in het ervaringsgericht onderwijs. Aanvankelijk als leerkracht en intern begeleider, later als projectleider en coach van het expertisecentrum EGO Nederland en tevens als eindredacteur en auteur van het onderwijsblad Egoscoop.  

In haar rollen als locatieleider van FHKE Pabo Veghel en directeur Pedagogiek van de Koreingroep bleef het ervaringsgericht werken haar pedagogisch kompas en drijfveer. Momenteel is Wilma werkzaam als spreker, schrijver en procesbegeleider en coach in kinderopvang, basisonderwijs, MBO en HBO. In 2018 schreef zij samen met prof. Dr. Ferre Laevers het boek ‘Grip op competenties, ontwikkeling zien bij kinderen en waarderen’, uitgegeven door Onderwijs Maak Je Samen en CEGO.   

Ook ontwikkelde zij samen met NIVOZ en Wij zijn JONG een leergang Pedagogisch Leiderschap Jonge Kind, voor leidinggevenden in KO en PO. Haar persoonlijke motto is ‘Wees zelf de verandering die je in onderwijs en kinderopvang wilt zien!’ 

www.wilmavanesch.nl – www.jongekind.nl 

Wees zelf de verandering die je in je onderwijspraktijk wilt zien.  

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.