leestijd:

Informatie

Inhoud

Het is belangrijk dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek. Zo kan de leidinggevende de ontwikkelingen en de doorgaande lijn volgen en de professionaliteit van de leraren van groep 1 en 2 beoordelen. Onderwijs Maak Je Samen biedt een studiedag ‘Leidinggeven aan de onderbouw’ aan die aansluit bij deze onderwerpen.

De studiedag richt zich op leidinggevenden in de onderbouw die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind en die inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol. Daarnaast ontvangen de deelnemers tools om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen.

In de opbouw van deze training besteden we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht aan de houding die dit vraagt van de leidinggevende. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen? Tenslotte gaan we in op de verhoudingen binnen de onderbouw. Wordt er vanuit een gezamenlijk gedragen visie gewerkt? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8?

Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider?

 Na deze training ben je in staat om:

  • een inschatting te maken van de kwaliteit van het onderwijs in de groepen 1 en 2.
  • de juiste vragen te stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten groep 1 en 2.
  • beleid te ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.