leestijd:

Informatie

Inhoud

Start gegarandeerd!

Verandering- en innovatieprocessen in een schoolorganisatie lijken als vanzelfsprekend maar leveren in werkelijkheid vele vragen en beslissingen op. Vooral als het gaat over veranderingsprocessen met veel impact op het onderwijs en de school, zoals herontwerp van leren en onderwijs, thematisering, collegiaal leren, gepersonaliseerd leren etc.

Leidinggevenden in de scholen hebben de taak om de veranderprocessen op effectieve wijze te sturen. Voor een kansrijke implementatie van veranderingen zijn commitment en verbinding voorwaardes. Creëren van bewustwording, belang en betrokkenheid in het team vormt een kritische fase van het veranderingsproces. In deze dag leer je veranderingsprocessen in het primair en voortgezet onderwijs concreet vorm te geven en te (bege)leiden op basis van ‘verbinding’.

Het centrale thema van deze dag -Leidinggeven aan veranderingsprocessen- wordt benaderd vanuit zowel het perspectief van een projectleider als vanuit het managementperspectief. In deze studiedag verwerf je inzicht in complexe veranderingsprocessen en ontvang je concrete tools en modellen die schooleigen veranderingsprocessen ondersteunen, verbeteren en verdiepen. Modellen als het Coherentiemodel (Michael Fullan), Curriculair spinnenweb (v.d. Akker) en ‘The golden circle’ (Simon Sinek).

Programmaonderdelen

 • De context van (onze) veranderingsprocessen in onderwijs en scholen.
 • Het proces van verandering:
  • 1. Posities.
  • 2. Aanleiding tot verandering (drivers).
  • 3. Ontwerpen en organiseren van verandering.
  • 4. Fases van veranderen.
  • 5. Vijf voorwaarden voor kansrijke veranderingsprocessen.
 • Leidinggeven aan veranderingsprocessen:
  Coherentie (Fullan), Golden Circle (Sinek), Kurt Lewin.
 • Behalve diepe informatie over veranderingsprocessen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over eigen veranderingsprocessen: de inhoud, het ontwerp en de procesuitvoering. Dat kan zijn met collega’s van andere scholen of met enkele collega’s van uw eigen school.

Doelen en opbrengsten

 • Je bent je bewust van en hebt inzicht in veranderingsprocessen;
 • Je bent je bewust van en hebt inzicht in het ontwerp van veranderprocessen;
 • Je bent je bewust van en hebt inzicht in de rol en impact van de teamcultuur;
 • Je bent je bewust van en hebt inzicht in de rol van leiderschap;
 • Je beschikt over ontwerpmodellen, procesmodellen en tools.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.