leestijd:

Informatie

Inhoud

Wil jij op een passende manier werken aan de taalvoorwaarden in groep 1 en 2, én dit voortzetten in groep 3? Leerlingen in de onderbouw een goede basis meegeven in hun taalontwikkeling vraagt aandacht en deskundigheid van de leraar. In twee bijeenkomsten gaan we dieper in op zowel de aanpak en werkwijze bij begrijpend luisteren als de ontwikkelingsfasen van fonemisch bewustzijn. Dit zijn de voorwaarden om een vervolg te kunnen geven aan het uiteindelijke leesonderwijs. De basis hiervoor ligt in de onderbouw.

Begrijpend luisteren (eerste bijeenkomst)

De voorbereiding op begrijpend lezen is begrijpend luisteren. In deze bijeenkomst doorlopen we de werkwijze van begrijpend luisteren. We besteden onder andere aandacht aan het verschil tussen voorlezen, interactief voorlezen en modelling. Je maakt kennis met werkvormen en activiteiten die je spelenderwijs bij jonge kinderen kunt aanbieden. Je ervaart hoe je leerlingen kunt ondersteunen en hoe denkprocessen bij begrijpend luisteren werken.

Fonemisch bewustzijn (tweede bijeenkomst)

‘Eerst de klank en dan het teken’ is een belangrijk uitgangspunt. Maar in welke mate staan de klanken centraal in de kleutergroepen? En hoe is de verhouding tot het aanbod van letters? De ontwikkeling van het fonologisch en fonemisch bewustzijn is een belangrijke voorspeller voor aanvankelijk lezen. Daarom is het belangrijk om hier in de kleutergroepen al een goede basis voor te leggen. In deze training doorloop je de fases van taalbewustzijn, via fonologisch en fonemisch bewustzijn. Je maakt kennis met werkvormen en routines die je in kunt zetten om het fonemisch bewustzijn te stimuleren.

 

Het biedt meerwaarde om met twee personen van eenzelfde organisatie of school deel te nemen aan deze training, zodat zaken weggezet kunnen worden voor de gehele aanpak in de onderbouw.

Voor wie?

Deze training is vooral bedoeld voor leraren van groep 1-2-3 die aan een goede basis van het aanvankelijk leesproces willen werken en die op zoek zijn naar een juiste opbouw en vertaling naar de praktijk. De training in het najaar is gericht op de praktijk van groep 1-2-3, die in het voorjaar sluit vooral aan op de praktijk van groep 1-2.

Opbrengsten

  • Je kunt een beredeneerd aanbod creëren op het gebied van begrijpend luisteren en fonemisch bewustzijn.
  • Je weet hoe de ontwikkelingslijn van het aanvankelijk-leesproces verloopt en wat dit betekent voor elke ontwikkelingsfase.
  • Je weet wat het verschil is tussen voorlezen, interactief voorlezen en modelling en wat het effect hiervan is op de ontwikkeling van de leerling.
  • Je kunt denkstrategieën inzetten die leerlingen ondersteunen bij het begrijpen van een verhaal of tekst.
  • Je kunt je prentenboeken en verhalen op een waardevolle manier onderdeel laten zijn van je aanbod.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Gerelateerde producten

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.