leestijd:

Informatie

Inhoud

Hoe creëer je een doorgaande lijn voor het jonge kind (in groep 4)? Leraren, maar ook leerlingen werken hard in groep 4. Groep 4 lijkt een voortzetting van groep 3, maar is best pittig voor leerlingen. Alles wat in groep 3 is geleerd, wordt uitgediept.

Er wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een voortzetting en uitbreiding, maar ook veel herhaling van groep 3. Denk aan automatiseren, begrijpend lezen, spelling, leeskilometers maken en de tafelsommen … Door de vele herhaling en de talrijke oefeningen wordt groep 4 regelmatig ervaren als een intensief jaar.

Daarnaast heb je in groep 4 te maken met een groep jonge en speelse kinderen. Zij leren vooral door dagelijkse routines, doelgerichte spelletjes en activiteiten, verhalen, interactie en gesprekken.

 

“Durf, deel en probeer! Ik durf nu mijn methode meer los te laten en kijk kritisch naar doelen en koppel deze aan interactieve activiteiten.” – Oud-deelnemer Meer leerplezier in groep 4!

 

In deze training verleg je de nadruk van ‘werken in groep 4’ naar ‘betekenisvol leren in groep 4’. Je kijkt kritisch naar de doelen van dit leerjaar en ervaart hoe je betekenisvolle en spelgeoriënteerde activiteiten kunt koppelen aan deze doelen. Een van deze manieren is het werken met een circuit. Leerlingen vinden dit een prettige werkwijze en de betrokkenheid is groot. Dit heeft invloed op het behalen van de leerdoelen. Hierdoor sluit je beter aan bij de manier waarop jonge kinderen leren. Dit draagt bij aan meer leerplezier in groep 4!

Voor wie?

  • Leraren die het accent van ‘werken in groep 4’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 4’.
  • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees- en rekenaanbod in groep 4 (onderwijs op maat organiseren).
  • Leraren die de doelen willen behalen met, naast het werkboekje, onder andere betekenisvolle activiteiten, circuits en werkvormen.

Opbrengsten

  • Je kunt veel doelgerichte, afwisselende activiteiten aanbieden.
  • Je kent een aantal activerende werkvormen (bijvoorbeeld circuit) die je direct in je dagelijkse praktijk kunt inzetten.
  • Je kunt kritisch kijken naar je methoden en je leert denken in doelen en activiteiten in plaats van je methode.
  • Je hebt ervaringen en tips gedeeld met collega’s uit groep 4.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.