leestijd:

Informatie

Inhoud

Leraren, maar ook kinderen werken hard in groep 4. Groep 4 lijkt een voortzetting van groep 3, maar is best pittig voor kinderen. Alles wat in groep 3 is geleerd, wordt intensiever en uitgediept.

Er wordt een stevig fundament gelegd waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een voortzetting en uitbreiding, maar ook veel herhaling, van groep 3.

Denk aan het automatiseren, begrijpend lezen, spelling, leeskilometers maken, en de tafelsommen… Door de vele herhaling en oefeningen wordt groep 4 regelmatig ervaren als een intensief jaar.

Daarnaast heb je in groep 4 te maken met een groep jonge en speelse kinderen. Zij leren vooral door dagelijkse routines, doelgerichte spelletjes en activiteiten, verhalen, interactie en gesprekken.

Denk vanuit kinderen en doelen en niet vanuit de methode en de middelen!

In deze training ga je de nadruk verleggen van ‘werken in groep 4’ naar ‘betekenisvol leren’ in groep 4. We gaan kritisch kijken naar de doelen van dit leerjaar en ervaren hoe je betekenisvolle en spel-georiënteerde activiteiten kunt koppelen aan deze doelen. Een van de manieren is door het werken met een circuit. Kinderen vinden dit een prettige werkwijze en de betrokkenheid is groot. Dit heeft invloed op het behalen van de leerdoelen. Hierdoor ga je beter aansluiten bij de manier hoe jonge kinderen leren. Dit draagt bij aan meer leerplezier in groep 4!

Vooral bedoeld voor:

 • Leraren die het accent van ‘werken in groep 4’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 4’.
 • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 4 (onderwijs op maat organiseren).
 • Leraren die de doelen willen behalen, naast het werkboekje met o.a. betekenisvolle activiteiten, circuits, werkvormen etc.

Bovenstaande training wordt ook voor besturen aangeboden (incompany training) of op schoolniveau (voor de groepen 1 t/m 4).

Onderdelen

 • Waarom sluit het onderwijs in groep 4 niet aan bij het jonge kind?
 • Hoe kan je meer gebruik maken van de sterke kanten van het jonge kind?
 • Wat kan je doen om tegemoet te komen aan de leerbehoefte van kinderen in groep 4?
 • Verdieping op taal-lees en reken-en-wiskunde onderwijs in groep 4?
 • Betekenisvolle en spelgerichte activiteiten als; circuit, hoeken, instructie, coöperatief leren en het herontwerpen van je lessen door te denken vanuit doelen
 • Organisatie
 • Praktische tips en tools
 • Vertaalslag naar je eigen school (met o.a. huiswerkopdrachten en intervisie)

“Durf, deel, en probeer! Ik durf nu mijn methode meer los te laten en kijk kritisch naar doelen en koppel deze aan interactieve activiteiten.” – Deelnemer Meer leerplezier in groep 4

Opbrengsten

 • Je bent in staat om veel doelgerichte afwisselende activiteiten aan te bieden.
 • Je kent na deze cursus een aantal activerende werkvormen (o.a. circuit) die je direct kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.
 • Je leert kritisch te kijken naar de methode (taal/lezen/rekenen) en leert denken in doelen en activiteiten in plaats van de methode en middelen.
 • Je hebt ervaringen en tips gedeeld met je medecollega’s in groep 4.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.