leestijd:

Informatie

Inhoud

De kleutertoetsen waren al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit het (leerlingvolg)systeem gehaald.

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Ze leren elke dag iets nieuws. Voor leraren is het belangrijk om die ontwikkeling goed te volgen. Hoe doe je dat? Wat leg je vast? En waar maak je keuzes op schoolniveau? En op welke vragen wil je met je collega’s van de onderbouw een antwoord krijgen?

Tijdens deze training gaan we dit met elkaar onderzoeken en gaan we praktisch aan de slag voor de eigen school. De schoolvisie en de visie op ontwikkeling van het jonge kind leggen de basis voor het maken van passende keuzes.

Observeren kun je leren.

De training bestaat uit drie delen:

Observeren
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van een kleuter is het belangrijk om te observeren. Tijdens de training gaan we in op de volgende vragen: Hoe kijk je naar jonge kinderen? Wat zie je? En wanneer observeer je?
Op welke manier kunnen we onze leerlingen beter in beeld brengen? Hoe kunnen we observaties een structurele plek in onze (dag)planning geven?

Registreren
Leraren mogen zelf bepalen op welke manier zij vorm en inhoud geven aan hun registratie. Maar welke gegevens ga je vastleggen als je uitgaat van ontwikkelingslijnen en een continue voortdurend ontwikkelproces van een kleuter. Gaan we gebruik maken van eigen observatielijsten of juist van bestaande volgsystemen? Op welke wijze leggen we de verzamelde gegevens vast? Hoe kunnen we efficiënt en effectief registreren? Wat vinden we als school hierin belangrijk?

Communiceren
We verzamelen gegevens (observeren) en leggen ze vast (registreren) om ze uiteindelijk te kunnen delen met ouders, leerlingen en andere betrokkenen (communiceren)? Op enig moment in het schooljaar voer je gesprekken met ouders. Hoe communiceer je over de ontwikkeling van de kleuter, met wie en wanneer? Wat is het doel van het gesprek? En welke rol krijgen kleuters in het gesprek? Op basis van welke gegevens besluiten jullie of een kind naar groep 3 kan?

Zonder toetsen, maar met kennis

Opbrengsten

  • Ben je in staat om samen met mijn collega’s op basis van de visie van de school in kaart te brengen wat we belangrijk vinden op het gebied van observeren, registreren en communiceren bij de kleutergroepen.
  • Weet je op welke wijze je een kleuter kunt observeren en hoe je dit structureel inplant in je werkzaamheden.
  • Kan je een kleuter in beeld brengen middels peilingsspellen.
  • Ben je in staat om met je collega’s criteria vast te stellen voor de overgang naar groep 3.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor leraren van groep 1-2 die samen met een leidinggevende of onderbouwcoördinator aan de slag willen met de volgende onderwerpen:

  • Het belang van goed observeren
  • Het doel en nut van registreren
  • Hoe te communiceren over de ontwikkeling van de kleuter: wat, wanneer met wie

We adviseren om met minimaal twee personen van een school deze training te volgen omdat we op alle gebieden een directe vertaling maken naar de eigen praktijk.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.