leestijd:

Informatie

Inhoud

“Hoe kan het dat je bruin wordt van de zon?” Zomaar een vraag die een nieuwsgierige leerling aan een leraar zou kunnen stellen. Hoe zou jij reageren?

Om leerlingen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en om hun onderzoekende houding te stimuleren, wordt steeds vaker onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) ingezet binnen het basisonderwijs. Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die leerlingen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden laat ontwikkelen als waarnemen, analyseren, voorspellen en reflecteren. Het gaat om verdiepend leren: het proces dat ervoor zorgt dat leerlingen complexer denken toepassen, hun creativiteit aanboren en steeds ingewikkeldere problemen oplossen. Daarnaast leren ze vaardigheden op het gebied van samenwerken, zelfstandig en kritisch denken, creatieve oplossingen bedenken en presenteren. Maar hoe richt je je onderwijs zo in dat leerlingen ook aan deze vaardigheden werken?

Door in je onderwijspraktijk gebruik te maken van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren én die van verdiepend leren bied je leerlingen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken, om een oplossing voor een probleem te bedenken en om te kijken of die oplossing ook werkt.  In het kader van de vaardigheden voor het leren in de 21e eeuw – en de bijbehorende te ontwikkelen competenties (de zes C’s van deep learning/verdiepend leren) – biedt onderzoekend en ontwerpend leren een geschikte aanpak voor het verdiepend leren van de leerlingen nu en later.

Tijdens deze training ervaar je hoe je het initiatief meer bij leerlingen kunt leggen. Je maakt kennis met meerdere tools (activiteiten, werkvormen, inhouden) die je kunt inzetten om onderzoekend en ontwerpend leren een plekje te geven in het onderwijsaanbod. Daarnaast ervaar je zelf middels een stappenplan hoe het is om een onderzoek samen met de leerlingen uit te voeren. Je deelt voortdurend ervaringen met elkaar en wisselt mooie praktijkvoorbeelden en ideeën met elkaar uit. Zo leer je van en met elkaar!

 

“Onderzoekend leren is de meest actieve leervorm, waarbij leerlingen kennis en vaardigheden verwerven door – meestal gezamenlijk – betekenisvolle problemen op te lossen. Mooi om de betrokkenheid van kinderen te zien in mijn groep!” – Oud-deelnemer Onderzoekend en ontwerpend leren in de groep

 

 

Voor wie?

 • Leraren die meer willen dan alleen ‘ontdekken’ en ‘proefjes’ doen.
 • Bouwcoördinatoren die de kennis en praktische toepassing van OOL graag willen delen met hun collega’s.
 • Intern begeleiders die meer zicht willen krijgen in de mogelijkheden van onderzoekend, ontwerpend en verdiepend leren in hun school.

Opbrengsten

 • Je kent de theoretische achtergronden van onderzoekend en ontwerpend leren en het gedachtegoed achter verdiepend leren.
 • Je kunt onderzoekend en ontwerpend leren koppelen aan het onderwijs, aan de zes competenties van verdiepend leren en aan vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.
 • Je kunt de kennis, inzichten en praktijkopdrachten van de training vertalen naar je eigen onderwijspraktijk, op zowel school- als groepsniveau.
 • Je kunt zelf aan de hand van een praktisch stappenplan een onderzoek uitvoeren, samen met je leerlingen.
 • Je hebt middels intervisiemomenten met andere deelnemers geleerd van andere scholen: hoe doen anderen dat, welke aanpak werkt en welke tips kunnen we delen.
 • Je hebt inspiratie opgedaan om de leerling die wil weten waarom je huid bruin wordt van de zon, te prikkelen om op onderzoek uit te gaan.
 • Je hebt alle inhouden, tips en tools gebundeld en kunt ze gemakkelijk toepassen in je eigen praktijk en delen met je collega’s.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Gerelateerde producten

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.