leestijd:

Informatie

Inhoud

Tweejarige opleiding tot intern begeleider: ondersteuner van het leren van leerlingen en leraren.

Onze visie op de rol van intern begeleider

Als intern begeleider vorm je, samen met de schoolleider, het onderwijskundig managementteam en ben je dé spil in de ondersteuning van leraren bij hun eigen professionele ontwikkeling. Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en -ontwikkelingen samen met de schoolleider vorm te geven vanuit de nieuwste inzichten over ondersteuning en passend onderwijs.

“De intern begeleider als innovator en partner van de schoolleider.”

Download de brochure.

Opbrengsten

 • Je hebt zicht op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg.
 • Je kunt de ondersteuningsstructuur binnen de school opzetten en coördineren.
 • Je kunt effectief leidinggeven aan de ondersteuning van leerlingen, zowel in processen met teamleden als in het ontwikkelen van beleid.
 • Je kunt jouw collega’s motiveren, coachen en aansturen.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan het implementeren en borgen van ontwikkelingen op school.
 • Je bent in staat tot zelfreflectie op basis van externe feedback en zelfevaluatie-instrumenten en kun je hieruit consequenties trekken voor je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je hebt handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!

Voor wie?

 • Onderwijsprofessionals die nóg beter willen worden in het vakmanschap van een intern begeleider.
 • Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die de rol van intern begeleider breder zien: niet enkel verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van ondersteuning aan leerlingen, maar ook medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het optimaal realiseren van ontwikkelkansen voor álle leerlingen.

Dit bieden wij

 • Een nieuwe brede kijk op de rol van intern begeleider.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team)processen en het schoolbeleid.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS en enkele uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Opbouw

De post-hbo-opleiding Intern begeleider doorloopt acht modulen, verdeeld over zeventien dagen in twee jaar. In het eerste studiejaar komen module 1, 2 en 3 aan bod en voer je een eerste praktijkonderzoek uit (module 8). In het tweede studiejaar ga je aan de slag met module 4, 5, 6 en 7 en voer je opnieuw een praktijkonderzoek uit, dat tevens de afronding is van module 8.  De inhoud van module 8 bieden we in het eerste studiejaar verspreid over de verschillende opleidingsdagen aan; in het tweede studiejaar is hiervoor een extra onderzoeksdag ingepland.

De modules omvatten de volgende thema’s en inhouden:

Module 1 Attitude en beroepsbeeld (2 dagen)

Module 1 is gericht op jezelf en op jezelf in relatie tot het team. Er is aandacht voor communicatie met jezelf, jouw persoonlijke missie en visie, je kwaliteiten en valkuilen en je positionering als intern begeleider. Verder komen teamrollen en effectief leiderschap aan bod.

Module 2 Passend onderwijs van morgen (3 dagen)

De tweede module gaat over de actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs en vooral over de manier waarop jouw school en jouw team hieraan vormgeven. Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor de professionele ontwikkeling van jouw team en wat hebben de leerlingen in jouw school nodig? Daarnaast verken je de bredere context van passend onderwijs buiten jouw school.

Module 3 Leer- en gedragsproblemen (3 dagen)

Alle leerlingen van jouw school hebben recht op een passende aanpak, die gericht is op het leren en op hun onderwijsbehoeften. Een belangrijke taak van jou als intern begeleider is het genereren en gebruiken van actuele en betrouwbare kennis die je helpt tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Module 4 Begeleider óf coach (2 dagen)

Een belangrijke poot in het werk van de intern begeleider is het begeleiden of coachen van leraren. Wanneer ben je aan het begeleiden of coachen en hoe ziet jouw rol als intern begeleider er dan uit? Je leert verschillende begeleidings- en coachingsvormen kennen, ervaart ze zelf en oefent ze in je eigen praktijk.

“Ik vind de theorie die jullie aanbieden, heel mooi aansluiten bij de modules. Het is voor mij persoonlijk een mooie verrijking. Daarnaast vind ik de praktische tools die jullie aanreiken tijdens de bijeenkomsten, heel handzaam.”

Module 5 Veranderen doe je samen (2 dagen)

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je het team mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid, zonder het proces voor anderen te verstoren? Hoe creëer je duidelijke en gezamenlijke toekomstbeelden in veranderprocessen en hoe kom je vervolgens tot een gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding? In deze module verbind je de geboden theorieën, modellen en strategieën rond veranderen aan je eigen praktijkcasus.

Module 6 Van data tot doelgericht handelen (2 dagen)

Je duikt in de wereld van leerlingvolgsystemen en vooral wat daarmee te doen in je eigen schoolorganisatie en in de professionalisering van het team. Het waarom van toetsen komt aan bod; je krijgt zicht op de (eigen) kwaliteit en inzicht in en handvatten voor formatieve evaluatie.

Module 7 Samenwerking binnen en buiten de school (2 dagen)

Als intern begeleider ben je een netwerker en een verbinder. In het speelveld rondom de school en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leraren en leerlingen zijn er veel spelers. Er is aandacht voor de diverse samenwerkingen die je zult tegenkomen en voor hoe je ze positief kunt beïnvloeden.

Module 8 De intern begeleider als onderzoeker (1 dag)

Samen met een leraar of groep leraren doe je onderzoek waarbij een verandering in leraargedrag tot stand wordt gebracht die invloed heeft op de ontwikkeling en/of het leren van de leerlingen. We zien onderzoek als een geïntegreerde activiteit: tijdens de uitvoering van je praktijkonderzoek ontwikkel je ook andere competenties die je als toekomstbewuste intern begeleider nodig hebt.

Ontmoet de docenten

Sandra Broers en Kim Gerats zijn de docenten van de opleiding tot Intern Begeleider.

Tijdens de opleiding verzorgen diverse gastdocenten bijeenkomsten. Zij delen vanuit hun eigen expertise kennis en praktijkervaringen.

Deelnemers aan het woord

We interviewden we twee van onze oud-deelnemers:

Relevante artikelen over de (rol van de) intern begeleider

OMJS Magazine
“Intern begeleider, wie ben jij?” Lees het volledige artikel uit OMJS Magazine #2 over de rol van de intern begeleider. Een gesprek tussen een van onze studenten van de opleiding en de opleidingsdocent Sandra Broers.

Online artikel
Bij de start van de opleidingsjaar 2 (van de opleiding 2019-2021) gaven we een doorkijkje in de opleiding.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk losse modules te volgen?
Nee, de opleiding Intern begeleider is een volledig gecertificeerde opleiding en de modules zijn daardoor niet los aan te bieden.

Is de literatuur inbegrepen?
Nee, de boeken voor de opleiding dien je zelf aan te schaffen. Artikelen ontvang je digitaal van de docenten.

Prijs

€ 5.900,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering
50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd. Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Toelatingseisen

 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan).
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

Certificering

De opleiding is gecertificeerd door CPION. De deelnemer verkrijgt een door CPION Stichting erkend post-hbo diploma.

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Maatwerk

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met opleidingscoördinator Maaike Verschuren.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.