leestijd:

Informatie

Inhoud

Onze visie op de rol van intern begeleider

Deze opleiding is voor alle toekomstige intern begeleiders of al startende intern begeleiders die de nieuwste inzichten in de nieuwe rol van een IB’er eigen willen maken. Jij vormt, samen met de schoolleider, het onderwijskundig managementteam en bent dé spil in ondersteuning van leraren bij hun eigen professionele ontwikkeling. Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en -ontwikkelingen vanuit de nieuwste inzichten met betrekking tot ondersteuning en passend onderwijs samen met de schoolleider vorm te geven.

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste intern begeleider: een coach met een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school om zo de groei van alle leerlingen mogelijk te maken.

“De intern begeleider als innovator en partner van de schoolleider.”

Artikel over de intern begeleider in OMJS Magazine

“Intern begeleider, wie ben jij?” Lees het volledige artikel uit OMJS Magazine #2 over de rol van de intern begeleider. Een gesprek tussen een van onze studenten van de opleiding en de opleidingsdocent Sandra Broers.

Brochure

Download de brochure.

Voor wie?

 • Onderwijsprofessionals/leraren die opgeleid willen worden voor een functie als intern begeleider in het primair onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die al enkele jaren ervaring hebben en hun rol willen verdiepen en verbreden.
 • Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die de rol van een intern begeleider breder zien: niet enkel verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van leerlingenzorg, maar ook medeverantwoordelijk voor kwaliteit en onderwijskundige ondersteuning.
 • Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het zo optimaal mogelijk realiseren van ontwikkelkansen voor álle leerlingen.

Dit bieden wij

 • Een nieuwe brede kijk op de rol van intern begeleider.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team)processen en het schoolbeleid.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS en enkele uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Opbouw

De opleiding bestaat uit acht modulen, verdeeld over 16 dagen.

Inhoudelijke thema’s

1. Attitude en beroepsbeeld

2. Passend onderwijs van morgen

3. Leer- en gedragsproblemen

4. Begeleider én coach

5. Van data tot doelgericht handelen

6. Leren en innoveren

7. Samenwerking binnen en buiten de school

8. De IB’er als onderzoeker

Inhoud opleiding in een notendop: lees meer in onze brochure.

Opbrengsten

Na deze opleiding:

 • heb je zicht op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg;
 • ben je in staat om de ondersteuningsstructuur binnen de school op te zetten en te coördineren;
 • kun je op professionele wijze leraren begeleiden en ondersteunen bij het inhoud geven aan leerlingenzorg;
 • kun je jouw collega’s motiveren, coachen en aansturen;
 • ben je in staat om een bijdrage te leveren aan het implementeren van ontwikkelingen op school.

Prijs

€ 5900,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering
50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd. Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Toelatingseisen

 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

Certificering

De opleiding is gecertificeerd door CPION. De deelnemer verkrijgt een door CPION Stichting erkend post-hbo diploma.

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Incompany

Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en in eigen huis te verzorgen zodat we de opleiding af kunnen stemmen op de specifieke behoeften en het beleid van de eigen organisatie.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.