leestijd:

Informatie

Inhoud

Word Excellente Teamleider VO in 9 opleidingsdagen.

Onze visie op leiderschap

In de komende tien jaar krijgen we een groot tekort aan leiders in het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie leiders, die vanuit een sterk omgevingsbewustzijn op elk niveau hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap waarin leiders signaleren en beredeneerd kunnen handelen. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere samenwerkingscultuur van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Leidinggeven in het voortgezet onderwijs.

Opbrengsten

 • Je bent excellent toegerust voor het teamleiderschap in het voortgezet onderwijs.
 • Je bent in staat om leiding te geven aan een team leraren en in staat om deze naar een hoger plan te brengen.
 • Je bent in staat om functioneel deel uit te maken van een managementteam.
 • Je beschikt over actuele inzichten uit onderzoek en wetenschap ten aanzien van leidinggeven en onderwijskundig leiderschap en kan ik deze toepassen in de eigen onderwijspraktijk.
 • Je hebt (in)zicht in je eigen profiel als en ontwikkeling tot teamleider voortgezet onderwijs.

Voor wie?

 • Professionals die zich in één jaar willen voorbereiden en ontwikkelen tot teamleider VO.
 • Professionals die hun huidige functie en rol als teamleider VO willen verrijken en verdiepen.
 • Professionals die zich ook willen ontwikkelen als onderwijskundig leider.
 • Ambitieuze leraren in het voortgezet onderwijs die zich ontwikkelen tot teamleider.

Dit bieden wij

 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS en enkele uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Opbouw

De opleiding Excellente Teamleider VO kenmerkt zich door een beperkt aantal rijke contactdagen met een hoog studietempo in combinatie met intensieve voorbereidingen en diepgaande uitwerking met een sterke verbinding tussen theorie en praktijkDe opleiding Excellente Teamleider VO bereid je op een dynamische maar hoogwaardige wijze voor op de functie teamleider in het voortgezet onderwijs; een functie waarin je vooral een rol en positie inneemt als leidinggevende in de organisatie van de school. Tegelijk doet deze functie een beroep op jouw onderwijskundig leiderschap, met name in het leidinggeven aan onderwijsveranderingen en innovaties. Als teamleider VO moet je goed kunnen plannen, samenwerken en organiseren; een combinatie van creativiteit en standvastigheid komt je ook van pas.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding kent 7 modules die in omvang van elkaar verschillen:

 1. Ik leer dus ik leid, ik leid dus ik leer
 2. Beredeneerde droom op onderwijs
 3. Praktijkonderzoek
 4. Sturen op organisatie
 5. Sturen in het team
 6. Duurzaam veranderen
 7. Opbrengsten vieren

Hoe is de opleiding georganiseerd?

 • Mijn opleidingsdagen. (9 opleidingsdagen (9:00-16:00 uur), waarvan dag 1 en 2 als tweedaagse)
 • Mijn praktijkonderzoek
 • Mijn zelfstudie
 • Mijn praktijkopdrachten, gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden in de onderwijspraktijk.
 • Mijn studiegenoten: auditor van elkaar
 • Mijn ontwikkelingsdocument waarin je profiel en ontwikkeling naar teamleider VO
 • Mijn intervisie
 • Mijn online leeromgeving

Welke inhouden komen in de opleiding aan bod?

 1. Ik leer dus ik leid, ik leid dus ik leer
 • Wie ben ik?
 • Wat wil en wat kan ik in scholen betekenen?
 • Waar liggen mijn talenten en valkuilen?
 • Waar word ik gelukkig van?
 • Binnen welke organisaties pas ik goed?
 • Wat is mijn visie op leiderschap?
 • Wat zijn mijn verwachtingen?
 • Vanuit de TMA heb je een startpunten om met medestudenten, docenten en collega’s in gesprek te gaan over jouw persoonlijke groei in de rol van schoolleider.
 1. Beredeneerde droom op onderwijs 
 • Wat is mijn visie op onderwijs?
 • In hoeverre is dat een beredeneerde en onderbouwde keuze?
 • Wie zijn jouw inspiratoren?
 • Hoe zie maatwerk voor je?
 • Wat is de rol van externen in jouw droom op onderwijs?
 1. Praktijkonderzoek
 • Welke ervaring heb ik in praktijkonderzoek?
 • Wat is praktijkonderzoek?
 • Waartoe dient praktijkonderzoek?
 • Hoe richt ik praktijkonderzoek in?
 • Hoe begeleid ik docenten in het uitvoeren van praktijkonderzoek?
 1. Sturen op organisatie
 • Hoe communiceer ik met leerlingen en ouders?
 • Met welke hefbomen kun je sturen in een school?
 • Hoe betrek ik de omgeving bij het onderwijs?
 1. Sturen in het team
 • Hoe stuur ik docenten in een team aan?
 • Welke verantwoordelijkheden heb ik als teamleider?
 • Waar liggen mijn kansen en waarin zit ik klem?
 • Hoe creëer ik ruimte?
 • Hoe voer ik gesprekken met verschillende shareholders?
 • Hoe leid ik een vergadering?
 1. Duurzaam veranderen
 • Hoe geef ik een veranderproces vorm?
 • Hoe zorg ik voor een cultuur van duurzame ontwikkeling?
 • Hoe ondersteun ik docenten in hun ontwikkeling?
 • Hoe ga ik om met weerstand?
 • Hoe geef ik gespreid leiderschap vorm?
 • Hoe kan de structuur de cultuur ondersteunen

Ontmoet de docenten

Hans van Leeuwen en Michel van de Ven zijn de docenten van de opleiding tot Excellente Teamleider VO.Tijdens de opleiding verzorgen diverse gastdocenten bijeenkomsten. Zij delen vanuit hun eigen expertise kennis en praktijkervaringen.

Prijs

€ 5.250,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Toelatingseisen

 • In deze opleiding wordt uitgegaan van HBO-werk- en -denkniveau.
 • Je bent teamleider of je hebt gedurende de hele opleiding de mogelijkheid een leidende rol te vervullen in een ontwikkeltraject op school.

Certificering

De opleiding is gecertificeerd door CPION. De deelnemer verkrijgt een door CPION Stichting erkend post-hbo diploma.

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Maatwerk

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met opleidingscoördinator Maaike Verschuren.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.