leestijd:

Informatie

Inhoud

Opleiding Basisbekwaam schoolleider basisonderwijs in één jaar!

Onze visie op toekomstbewust leiderschap

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap: leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en teams. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Sterk leiderschap maakt het verschil.

Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo en met de juiste mensen, in de snel veranderende omgeving vorm te geven. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Maak het verschil

Schoolleiders zijn ná de leraren de belangrijkste factor in de leerprestaties van leerlingen op hun school (Branch, Hanushek & Rivkin, 2012). Zij kunnen hierin hét verschil maken ten opzichte van andere scholen. We kunnen daarbij stellen dat de taken van een schoolleider meer divers, uitdagender en vooral ook complexer zijn geworden. Deze taken zullen ook in de toekomst blijven veranderen met de komst van nieuwe inzichten, beleidswijzigingen en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat het onderwijslandschap verandert en blijft veranderen is een vaststaand gegeven, maar op welke wijze het van invloed is op de dagelijkse praktijk en hoe we daarmee om moeten gaan, vraagt om een bepaalde mate van toekomstbewustzijn van de schoolleider.

Wat bedoelen wij met de term ‘een toekomstbewuste schoolleider’?

Wij hebben een artikel geschreven over onze betekenis achter een ‘toekomstbewuste schoolleider‘.

Download de brochure.

Opbrengsten

 • Je hebt een sterk ontwikkelde, visiegerichte attitude.
 • Je staat stevig in relatie tot je omgeving.
 • Je bent je bewust van je maatschappelijke impact.
 • Je toont ondernemerschap.
 • Je kunt de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
 • Je kunt strategieën hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken.
 • Je kunt de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daarnaar handelen.

Voor wie?

 • Intern begeleiders, bouwcoördinatoren, teamleiders, aspirant of startende schoolleiders of adjunct directeuren die:
  • zich in één jaar willen voorbereiden op een functie als (adjunct)directeur of locatieleider die;
  • zich willen professionaliseren in leiderschap en management, waarmee je kunt starten als leidinggevende;
  • leiding leren geven aan een deel van de organisatie waarin zij leraren helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school laten gaan.
  • een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.

Dit bieden wij

 • Locatie: (regio Eindhoven, namelijk) Helmond.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van de school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Opbouw

Tijdens de opleiding is jouw eigen beroepspraktijk een belangrijk uitgangspunt. Je leert daarbij van onze deskundige docenten en vooral ook van je mede-deelnemers. Individueel en in groepen werk je aan leervragen en casuïstiek.

De opleiding bestaat uit acht modulen, bestaande uit:

 • Een persoonlijk intake op basis van assessment
 • 11 opleidingsdagen met daarin een aantal vaardigheidstrainingen

Module 1: Leiderschap

 • Persoonlijke missie en visie op (school)leiderschap
 • Zelfreflectie en feedback
 • Rollen van de schoolleider
 • Persoonlijke & professionele ontwikkeling

Module 2: Onderzoek en rapportage

 • Definiëren van een dilemma
 • Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen formulerenLiteratuuronderzoek

Module 3: Communicatie

 • Effectieve persoonlijke communicatie
 • Vergadertechnieken
 • Werken met de STARR-methode
 • Intervisie
 • Leidinggevende communicatie vanuit Transactionele Analyse (TA)

Module 4: Strategisch management

 • Visie op goed onderwijs
 • Groot denken, klein handelen
 • Strategisch beleid in de eigen schoolorganisatie
 • Vertalen naar actie

Module 5: Kwaliteitszorg

 • Kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen
 • De basis op orde
 • Duurzame kwaliteitsontwikkeling
 • Sturing geven aan de verbetercyclus
 • Borging en onderhoud

Module 6: Aansturen van professionals

 • Strategische HR-processen
 • Professionele leergemeenschappen
 • Gesprekkencyclus
 • Omgaan met werkdruk

Module 7: Verandermanagement

 • Onderwijskundige veranderingsprocessen
 • Betrokkenheid bij veranderprocessen
 • Draagvlak en veranderingsbereidheid
 • Betrekken, enthousiasmeren en inspireren

Module 8: Financiën & ondernemerschap

 • Beleidsrijk begroten
 • Leren lezen van de cijfers
 • Investeren, reserveren en afschrijven
 • Ondernemerschap: kansen zien

Vaardigheidstraining

 • Gespreksvoering
 • Intervisie
 • Onderhandelen
 • Vergadertechnieken
 • Effectief leiderschapsgedrag

Prijs

€ 5.300,- exclusief studiemateriaal.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Toelatingseisen

Een diploma middenmanagement is niet vereist voor het volgen van deze opleiding.

Schoolleiders met veel ervaring of met het diploma middenmanagent of basisbekwaam adviseren we te starten met de opleiding Vakbekwaam.

Je hebt een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren. Een persoonlijke intake en digitaal assessment zal vooraf plaatsvinden.

Maatwerk onderwijs kan geleverd worden voor:

 1. Studenten met relevante vooropleidingen
 2. Studenten die aantoonbaar onderzoekservaring hebben

Certificering

Gecertificeerd en erkend door Schoolleidersregister PO (SRPO). Bij een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs (RADO).

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Maatwerk

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met opleidingscoördinator Maaike Verschuren.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.