leestijd:

Informatie

Inhoud

Voor scholen en besturen is het aantrekkelijk en urgent om toekomstige (school)leiders binnen de eigen organisatie op te leiden. Zo anticipeer je intern op aanstaande vacatures en krijgen talentvolle medewerkers met ambitie op het gebied van leiderschap de kans om zich te ontwikkelen.

In deze training op maat staan oriëntatie op en ontwikkeling binnen leiderschap centraal. Door achtergronden, intervisie en reflectie krijg je zicht op je eigen handelen. Hierdoor ontdek je of je de werkelijke ambitie hebt, of een toekomstige positie als leider bij je past en of je beschikt over de competenties die nodig zijn om (school)leider te zijn binnen het basisonderwijs.

Het aanbod is modulair opgebouwd met als basis de volgende componenten:
1. Oriëntatie op leiderschap; wat is leiderschap?
2. Competentieontwikkeling; wat heb je nodig als leider?
3. Persoonsontwikkeling; wie ben je (als leider)?
4. Visieontwikkeling; wat is je verhaal als leider?

Deze componenten worden vanuit theoretische modellen en in verbinding met elkaar aangeboden. Daarbij is er steeds een link naar je persoonlijke ontwikkeling en je praktijk. Dit maakt dat er een gedifferentieerd aanbod ligt, waardoor alle deelnemers zich vanuit hun eigen ambitie en motivatie op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.

De deelnemers werken gedurende de vier bijeenkomsten toe naar een eindproduct dat opgebouwd wordt vanuit inhoud en opdrachten. Het eindproduct is individueel en is een weergave van de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer op de vier componenten. Het eindproduct vormt de basis voor een korte presentatie/pitch.

Optioneel en in overleg met de opdrachtgever zijn:

 • TMA-talentenanalyse, voorafgaand aan deelname;
 • individueel coaching-/begeleidingsgesprek op de eigen school;
 • wenselijke toevoegingen vanuit bestuur of stichting.

Voor wie?

 • Teamleiders of bouwleiders die op zoek zijn naar achtergronden en tools om hun leiderschap verder vorm te geven.
 • Leraren die zich willen oriënteren op leiderschap binnen het onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die leidinggeven aan onderwijsinhoudelijke vernieuwingen of verandertrajecten.

Opbrengsten

 • Je hebt – door achtergronden, intervisie en reflectie – zicht op je eigen handelen.
 • Je hebt je ambitie verder verkend.
 • Je weet of een toekomstige positie als leider bij je past.
 • Je weet of je beschikt over de competenties die nodig zijn om (school)leider te zijn binnen het basisonderwijs.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.