leestijd:

Doelgroep: Leerkrachten groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Di 07/03/2017 – Di 11/04/2017 – Di 09/05/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 16:00-19:00 uur
SBU: 15
Kosten: €450

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Tijdens deze training ga je hiermee aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ga meer circuits inzetten in groep 3 zodat kinderen betekenisvoller leren.”
“Ik start nu veel eerder met differentiëren, ik pas meer hoekenwerk toe en de vertaalcirkel staat nu elke rekenles centraal.”

Opbrengsten:

  • De deelnemers weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.
  • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.
  • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, onderwijs op maat te organiseren.
  • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.

overgang-naar-groep-3-8sbhvifehzGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

Gerelateerde evenementen

07 mei

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond (2)

Training

Doelgroep: Leerkrachten groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Di 07/03/2017 - Di 11/04/2017 - Di 09/05/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 16:00-19:00 uur
SBU: 15
Kosten: €450

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Tijdens deze training ga je hiermee aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

"Ik ga meer circuits inzetten in groep 3 zodat kinderen betekenisvoller leren."
"Ik start nu veel eerder met differentiëren, ik pas meer hoekenwerk toe en de vertaalcirkel staat nu elke rekenles centraal."

Opbrengsten:

  • De deelnemers weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

  • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

  • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, onderwijs op maat te organiseren.


  • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


overgang-naar-groep-3-8sbhvifehzGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent