leestijd:

Informatie

Data & aanmelden

Inhoud

Opleiding Vakbekwaam schoolleider basisonderwijs in één jaar!

Onze visie op toekomstbewust leiderschap

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap: leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en teams. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.

Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo en met de juiste mensen, in de snel veranderende omgeving vorm te geven. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Maak het verschil

Schoolleiders zijn ná de leraren de belangrijkste factor in de leerprestaties van leerlingen op hun school (Branch, Hanushek & Rivkin, 2012). Zij kunnen hierin hét verschil maken ten opzichte van andere scholen. We kunnen daarbij stellen dat de taken van een schoolleider meer divers, uitdagender en vooral ook complexer zijn geworden. Deze taken zullen ook in de toekomst blijven veranderen met de komst van nieuwe inzichten, beleidswijzigingen en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat het onderwijslandschap verandert en blijft veranderen is een vaststaand gegeven, maar op welke wijze het van invloed is op de dagelijkse praktijk en hoe we daarmee om moeten gaan, vraagt om een bepaalde mate van toekomstbewustzijn van de schoolleider.

Wat bedoelen wij met de term ‘een toekomstbewuste schoolleider’?

Wij hebben een artikel geschreven over onze betekenis achter een ‘toekomstbewuste schoolleider‘.

Download de brochure.

Opbrengsten

 • Je hebt een sterk ontwikkelde, visiegerichte attitude.
 • Je staat stevig in relatie tot je omgeving.
 • Je bent je bewust van je maatschappelijke impact.
 • Je toont ondernemerschap.
 • Je kunt de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
 • Je kunt strategieën hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken.
 • Je kunt de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daarnaar handelen.

Voor wie?

 • Onderwijsprofessionals die zich in één jaar willen voorbereiden op een functie als schoolleider.
 • Onderwijsprofessionals die zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering.
 • Onderwijsprofessionals die leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leraren helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school laten gaan.
 • Onderwijsprofessionals die een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.

Dit bieden wij

 • Locatie: (regio Eindhoven, namelijk) Helmond of Arnhem
 • Een unieke internationale studiereis naar Wales.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van de school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Opbouw

Tijdens de opleiding is jouw eigen beroepspraktijk een belangrijk uitgangspunt. Je leert daarbij van onze deskundige docenten en vooral ook van je mede-deelnemers. Individueel en in groepen werk je aan leervragen en casuïstiek.

De opleiding bestaat uit acht modulen, bestaande uit:

 • 14 dagen, bestaande uit:
  • 7 opleidingsdagen
  • 3 vaardigheidstrainingen
  • Vierdaagse studiereis naar Wales

Module 1: Leiderschap

 • Persoonlijke missie en visie op (school)leiderschap
 • Zelfreflectie en feedback
 • Rollen van de schoolleider
 • Persoonlijke & professionele ontwikkeling

Module 2: Onderzoek en rapportage

 • Literatuuronderzoek
 • Veldonderzoek
 • Analyse en diagnostiek
 • Handelingsadviezen

Module 3: Communicatie

 • Effectieve persoonlijke communicatie
 • Vergadertechnieken
 • Motiverende gespreksvoering
 • Inspirerende presentatietechnieken
 • Leidinggevende communicatie vanuit Transactionele Analyse (TA)

Module 4: Strategisch management

 • Visie op goed onderwijs
 • Groot denken, klein handelen
 • Strategisch beleid in de eigen schoolorganisatie
 • Vertalen naar actie

Module 5: Kwaliteitszorg

 • Kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen
 • Duurzame kwaliteitsontwikkeling
 • Sturing geven aan de verbetercyclus
 • Borging en onderhoud

Module 6: Aansturen van professionals

 • Strategische HR-processen
 • Professionele leergemeenschappen
 • Gesprekkencyclus
 • Omgaan met werkdruk

Module 7: Verandermanagement

 • Onderwijskundige veranderingsprocessen
 • Simulatiespel
 • Draagvlak en veranderingsbereidheid
 • Betrekken, enthousiasmeren en inspireren

Module 8: Financiën & ondernemerschap

 • Beleidsrijk begroten
 • Leren lezen van de cijfers
 • Investeren, reserveren en afschrijven
 • Ondernemerschap: kansen zien

Vaardigheidstraining

 • Gespreksvoering
 • Intervisie
 • Vergadertechnieken
 • Effectief leiderschapsgedrag

Unieke vierdaagse studiereis naar Wales

‘Je professionaliteit wordt verrijkt met elke blik over de grens.’ Internationale ervaringen kunnen je enerzijds bevestigen in wat je doet en inzichten bieden over je eigen context. Anderzijds kan het enorm inspireren om te zien hoe collega’s in andere landen, in een andere context, invulling geven aan eenzelfde opdracht. Tijdens deze reis ga je, samen met je reisgenoten, op onderzoek naar de context en cultuur van het onderwijssysteem in Wales. 

Lees meer over deze reis.

Prijs

€ 6.900,- exclusief studiemateriaal (inclusief studiereis).

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Toelatingseisen

Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leidinggevenden in het bezit van een diploma Basisbekwaam (of vergelijkbare leiderschapsopleiding op minimaal post-hbo-niveau) en relevante werkervaring. Je hebt tevens een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren. Een persoonlijke intake en digitaal assessment zal vooraf plaatsvinden.

Maatwerk onderwijs kan geleverd worden voor:

 1. Studenten met relevante vooropleidingen
 2. Studenten die aantoonbaar onderzoekservaring hebben

Certificering

Gecertificeerd en erkend door Schoolleidersregister PO (SRPO).

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Maatwerk

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met opleidingscoördinator Maaike Verschuren.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Data & aanmelden

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.