leestijd:

Informatie

Inhoud

Bij een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma Vakbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs, officieel erkend door het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Een diploma Basisbekwaam is niet vereist voor het volgen van deze opleiding.


Download de brochure.

Onze visie op Toekomstbewust leiderschap

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien op het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.

Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen in de snel veranderende omgeving vorm te geven.

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Deze opleiding is bedoeld voor

Ambitieuze onderwijsprofessionals die:

 • zich in twee jaar willen voorbereiden op een functie als schoolleider;
 • zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering;
 • die leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leerkrachten helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school doen laten gaan;
 • een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.

Dit bieden wij

 • Keuze uit twee locaties: Utrecht of Helmond.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.

Inhoud en opbouw

De opleiding bestaat uit 8 modulen, verdeeld over 23 dagen in twee jaar, bestaande uit:
– 14 opleidingsdagen
– 5 vaardigheidstrainingen
– 2 tweedaagse

Inhoudelijke thema’s

1. Leiderschap

2. Onderzoek en rapportage

3. Communicatie

4. Strategisch managment

5. Kwaliteitszorg

6. Aansturen van professionals

7. Verandermanagement

8. Financiën en ondernemerschap

Opbrengsten

Na onze opleiding:

 • Heb je een sterk ontwikkelde visiegerichte attitude;
 • Sta je stevig in relatie tot je omgeving;
 • Ben je je bewust van je maatschappelijke impact;
 • Toon je ondernemerschap;
 • Kun je de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid;
 • Ben je in staat om strategieën te hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken;
 • Kun je de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daar naar handelen.

Geregistreerd bij het schoolleidersregister.

Prijs

€ 9800,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering

50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd (juli 2018). Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd (juli 2019).

Toelatingseisen

Je bent:

 • In bezit van een relevant hbo-diploma (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)
 • Werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld: po-vo-mbo)
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren
 • Een persoonlijke intake zal vooraf plaatsvinden aan de hand van een digitaal assessment.

Voor geïnteresseerden in deze opleiding en het vereiste hbo-diploma hebben maar geen onderwijservaring is een assessment (bij start opleiding) een verplicht onderdeel van de studie. Bij vragen kun je contact opnemen met info@onderwijsmaakjesamen.nl

Gecertificeerd door

Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dit betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het schoolleidersregister.

In-company & maatwerk

De wens om meerdere medewerkers binnen uw onderwijsorganisatie/schoolbestuur op te leiden? Bij Onderwijs Maak Je Samen zijn alle opleidingen eveneens in-company aan te vragen. Het programma van de opleiding sluiten wij aan op de praktijk, visie en het beleid van de organisatie.

Maatwerk Onderwijs kan geleverd worden voor:

1. Studenten met relevante vooropleidingen
2. Studenten die aantoonbaar onderzoekservaring hebben

Mail naar de kerndocenten voor meer informatie. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.