leestijd:

Informatie

Inhoud

Opleiding Utrecht en Helmond: starten gegarandeerd! Nog enkele plekken vrij.

Veelgestelde vragen

Reeds in het bezit van een opleiding Basisbekwaam via een andere opleider? Volg dan de verkorte opleiding Vakbekwaam, verwachte startdatum: januari 2020. Meld je hier aan voor meer informatie. 

Wat bedoelen wij met de term ‘toekomstbewuste schoolleider’. Lees dit artikel voor het antwoord.

Informatiebijeenkomst

Ontvang meer informatie, ontmoet de docenten en stel al je vragen tijdens de informatieavond op 27 augustus in Utrecht of in Helmond. Graag aanmelden.

Gecertificeerd en erkend door Schoolleidersregister PO (SRPO). Opleiding Vakbekwaam schoolleider PO in twee jaar.

Bij een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma Vakbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs, officieel erkend door het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Een diploma Basisbekwaam is niet vereist voor het volgen van deze opleiding.

Download de brochure.

Onze visie op toekomstbewust leiderschap

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie.  Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.

Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen, in de snel veranderende omgeving vorm te geven.

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Deze opleiding is bedoeld voor

Ambitieuze onderwijsprofessionals die:

 • zich in twee jaar willen voorbereiden op een functie als schoolleider;
 • zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering;
 • leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leraren helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school doen laten gaan;
 • een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.
 • toekomstige schoolleiders die nog geen Basisbekwaam in hun bezit hebben en direct de 2-jarige Vakbekwaam opleiding willen volgen.

Dit bieden wij

 • Keuze uit twee locaties: Utrecht of Helmond.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.

Inhoud en opbouw

De opleiding bestaat uit acht modulen, verdeeld over 23 dagen in twee jaar, bestaande uit:

 • 14 opleidingsdagen
 • 5 vaardigheidstrainingen
 • 2 tweedaagse

Inhoudelijke thema’s

1. Leiderschap

2. Onderzoek en rapportage

3. Communicatie

4. Strategisch managment

5. Kwaliteitszorg

6. Aansturen van professionals

7. Verandermanagement

8. Financiën & ondernemerschap

Inhoud opleiding in een notendop: lees meer in onze brochure.

Opbrengsten

Na onze opleiding:

 • heb je een sterk ontwikkelde visiegerichte attitude;
 • sta je stevig in relatie tot je omgeving;
 • ben je je bewust van je maatschappelijke impact;
 • toon je ondernemerschap;
 • kun je de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid;
 • ben je in staat om strategieën te hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken;
 • kun je de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daar naar handelen.

Prijs

€ 9.800,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering

50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd. Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd.

Toelatingseisen

Je bent:

 • in bezit van een relevant hbo-diploma (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan);
 • werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld: po-vo-mbo);
 • een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren;
 • een persoonlijke intake zal vooraf plaatsvinden aan de hand van een digitaal assessment.

Voor geïnteresseerden in deze opleiding en het vereiste hbo-diploma hebben maar geen onderwijservaring is een assessment (bij start opleiding) een verplicht onderdeel van de studie. Bij vragen kun je contact opnemen met info@onderwijsmaakjesamen.nl.

Gecertificeerd door SRPOGecertificeerd door

Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dit betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO).

Waarom kiezen voor een gecertificeerde, erkende post-hbo-opleiding?

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Incompany & maatwerk

Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en in eigen huis te verzorgen zodat we de opleiding af kunnen stemmen op de specifieke behoeften en het beleid van de eigen organisatie.

Maatwerk onderwijs kan geleverd worden voor:

1. Studenten met relevante vooropleidingen
2. Studenten die aantoonbaar onderzoekservaring hebben

Mail naar de kerndocenten voor meer informatie. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.