leestijd:

Informatie

Inhoud

Een CPION gecertificeerde 1-jarige post-hbo-opleiding gericht op het competentieprofiel van een Leraar L1 (vergelijkbaar met oude functieschaal Leraar LB).

Download de brochure.

Onze visie op de veranderkrachtige leraar

Iedereen is het erover eens; voor de leerling maakt de leraar het verschil. De leraren van een school vormen, samen met de schoolleiding, het collectief dat het verschil kan maken voor elke leerling en elke professional. Maar hoe vergroot je je impact?

Onderwijs Maak Je Samen heeft een opleiding ontwikkeld die erop gericht is verandering te bewerkstelligen in jouw kijk op jezelf, op het werken in de groep en op de samenwerking met je collega’s! Met deze post-hbo-opleiding kun je meer impact realiseren in kwalitatief goed onderwijs en vergroot je tegelijkertijd jouw carrièreperspectief.

In de eerste module ervaar je, soms met een andere mindset, wat jouw kernwaarden betekenen voor jouw dagelijks handelen en persoonlijke effectiviteit. Ook ontdek je het effect van wat jij dénkt, zégt en dóet op de ontwikkelmogelijkheden van jezelf en jouw leerlingen en collega’s. Daarna ga je je volledig richten op het werken in de groep. Hoe kan jouw klassenmanagement nog beter, hoe kun je je pedagogisch handelen nog verder verfijnen en hoe kan collegiale consultatie daarbij behulpzaam zijn? In de derde module ga je dieper in op de samenwerking met je collega’s, sta je stil hoe jij een kartrekker binnen de school kan zijn om veranderingen en verbeteringen in te voeren. Je leert om te gaan met weerstanden en je leert de basisprincipes van coaching bij collega’s.

Naast de veranderkrachten bij jezelf op te roepen, ga je je binnen deze opleiding ook verder verdiepen in de nieuwste inzichten over veranderkennis binnen een organisatie en leer je onderwijsvernieuwingen begeleiden. Dit moet als doel om een verbetercultuur in jouw organisatie te realiseren. Een beknopt praktijkonderzoek loopt als een rode draad door de opleiding heen. Daarmee sluit je de opleiding dan ook af.

Deze opleiding is bedoeld voor

 • Leraren die nòg beter willen worden in het vakmanschap van een leraar.
 • Leraren die een kartrekkersrol in de school ambiëren om een verbetercultuur binnen de school te realiseren.
 • Leraren die hun onderzoekende houding verder willen uitbreiden.
 • Leraren die een bijdrage willen leveren aan ontwikkelingen op school.
 • Leraren die behoefte tot vernieuwing signaleren en professionele collegialiteit willen stimuleren.

Dit bieden wij

 • Keuze uit 2 locaties: Utrecht of Helmond.
 • Leraren die met twee voeten in de praktijk staan.
 • Directe vertaling naar eigen (team)processen en schoolbeleid.
 • Veel ruimte voor uitwisseling middels activerende werkvormen.
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als veranderkrachtige leraar.

Kortom: de veranderkrachtige leraar die van meerwaarde voor de school wil zijn!

Inhoud en opbouw

De opleiding bestaat uit 4 modulen, verdeeld over 16 dagdelen.

Inhoudelijke thema’s

Module 1 Zelf: Persoonlijke missie, kwaliteiten, valkuilen, persoonlijke doelen, intervisie.

Module 2 Taak: Groepsmanagement, effectief klassenmanagement, verfijnd pedagogisch handelen, collegiale consultatie.

Module 3 Ander: ‘De psychologie van het gunnen’, verandering, omgaan met weerstand, effectief vergaderen en coaching.

Module 4 De specialist en de onderzoeker, oriënteren op (of verder verdiepen in) een specialisme en het doen van veldonderzoek.

Opbrengsten

 • Nieuwe inzichten over het persoonlijk functioneren; het werken in de klas; samenwerking met collega’s en veranderkracht.
 • Kunnen motiveren, coachen en aansturen van jouw collega’s.
 • Het leveren van een bijdrage aan vernieuwing van onderwijsprocessen in de school.
 • Een bijdrage kunnen leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling van de school en daarvoor voorstellen kunnen doen.
 • In teamverband activiteiten uitzetten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op jouw school.

Prijs

Gecertificeerd door CPION.

€ 2795,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering

Het volledige bedrag wordt voorafgaand (juli 2018) gefactureerd.

Toelatingseisen

 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

Gecertificeerd door

De opleiding is gecertificeerd door CPION en Lerarenregister. De deelnemer verkrijgt een door Stichting post-hbo CPION erkend diploma.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.