leestijd:

Informatie

Inhoud

Word expert leerkracht in het basisonderwijs!

Onze visie op de veranderkrachtige leraar

De leraar maakt het verschil. Het wordt vaak gemakkelijk gezegd, maar wat betekent dat nu precies? Wie zijn die leraren die daadwerkelijk het verschil maken voor hun leerlingen en het onderwijs op school? Wat kenmerkt hen? In 1993 stelde Fullan al dat scholen veranderkrachtige leraren (change agents) nodig hebben en dat iedere leraar ernaar zou moeten streven om change agent te worden. Maar wie zijn deze leraren dan en wat kenmerkt hen?

Leren en innoveren

Leraren als change agents kunnen omschreven worden als professionals die een leven lang leren en initiatieven nemen om het onderwijs op klas- en op schoolniveau verder te ontwikkelen (Van der Heijden, 2017). Je kunt ze herkennen aan de hand van 4 algemene kenmerken: meesterschap (focus op het leren van leerlingen), samenwerken (professionele collegialiteit), ondernemerschap (focus op innovatie) en levenslang leren (focus op eigen kennisontwikkeling).

Meesterschap
Change agents hebben passie voor het vak en voelen in sterke mate de pedagogische opdracht die zij hebben. Opvallend is de sterke focus die zij hebben op het begeleiden van het leren van leerlingen. Zij maken hun leerlingen bewust van hun eigen leerproces door hen bijvoorbeeld continu vragen te stellen over en feedback te geven op hun leerproces. Ze geven aan dat ze kritisch zijn naar hun eigen functioneren en pas tevreden zijn als ze alle leerlingen in de klas een stapje verder hebben gebracht in hun leerproces (Van der Heijden, 2017).

Samenwerken
Change agents zien samenwerken als een manier om van en met elkaar te leren om zowel individuele als gezamenlijke doelen te bereiken. Ze gaan bijvoorbeeld in gesprek met collega’s om feedback te vragen op hun eigen handelen in de klas. Tevens zijn ze graag bereid om collega’s te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden (Van der Heijden, 2017).

Ondernemerschap
Ten derde zijn deze leraren ondernemend. Ze zijn proactief, willen zaken in de klas en op school aanpakken en verbeteren en komen uit zichzelf in actie. Deze leraren nemen uit zichzelf initiatieven om het onderwijs in de klas en op schoolniveau te veranderen. Ze durven uit hun comfortzone te stappen door bijvoorbeeld dingen op te pakken die ze nog nooit eerder gedaan hebben. Deze leraren voelen zich (mede)verantwoordelijk voor en eigenaar van de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau (Van der Heijden, 2017).

Levenslang leren
Tot slot zijn deze leraren gericht op een leven lang leren. Ze zijn nieuwsgierig naar nieuwe inzichten en zijn constant op zoek naar leren en innoveren. Zij zijn bijvoorbeeld op zoek naar andere (effectievere) manieren van lesgeven. Ze hebben op eigen initiatief verschillende cursussen gevolgd en ze houden vakbladen bij. Ze zijn voortdurend gericht op het verbeteren van het eigen professioneel handelen door kritisch en reflectief te zijn. De vraag die zij zichzelf elke dag weer stellen, is: wat kan ik morgen anders doen om nog meer impact te hebben op het welbevinden, de ontwikkeling en het leren van mijn leerlingen (Van der Heijden, 2017)?

Een veranderkrachtige leraar maakt het verschil.

Studenten Nadine en Silvia aan het woord

Brochure

Download de brochure.

Voor wie?

 • leraren die nóg beter willen worden in het vakmanschap van een leraar;
 • leraren die goed over zichzelf willen nadenken;
 • leraren die een kartrekkersrol in de school ambiëren;
 • leraren die hun onderzoekende houding verder willen uitbreiden;
 • leraren die een bijdrage willen leveren aan ontwikkelingen op school;
 • leraren die behoefte tot vernieuwing signaleren en professionele collegialiteit willen stimuleren.

De opleiding heeft behalve een bijdrage aan jouw persoonlijke ontwikkeling ook grote (meer)waarde voor je eigen school. Met deze opleiding beogen we namelijk een wezenlijke verandering in je persoonlijke attitude, je klassenpraktijk én de schoolpraktijk te verwezenlijken.

Ontmoet de docenten

Dit bieden wij

 • Klaar binnen één jaar!
 • Keuze uit twee locaties: Utrecht of Helmond.
 • Leraren die met twee voeten in de praktijk staan.
 • Directe vertaling naar eigen (team)processen en schoolbeleid.
 • Veel ruimte voor uitwisseling middels activerende werkvormen.
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als veranderkrachtige leraar.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Kortom: de veranderkrachtige leraar die van meerwaarde voor de school wil zijn!

Opbouw

De opleiding bestaat uit drie modulen en een onderzoekslijn, verdeeld over 16 dagdelen.

Inhoudelijke thema’s

Module 1 Zelf: Een blik op jezelf.

In de eerste module (ZELF) ervaar je, soms met een andere mindset, wat jouw kernwaarden betekenen voor jouw dagelijks handelen en persoonlijke effectiviteit. Ook ontdek je het effect van wat jij dénkt, zégt en dóet op jezelf en jouw leerlingen en collega’s.

Module 2 Taak: Een blik op de klas.

In deze module ga je je volledig richten op het werken in de groep. Hoe kan jouw klassenmanagement nog beter, hoe kun je je pedagogisch handelen nog verder verfijnen en hoe kan collegiale consultatie daarbij behulpzaam zijn?

Module 3 Ander: Een blik op de school.

In de derde module ga je dieper in op de samenwerking met je collega’s, sta je stil bij hoe jij een kartrekker binnen de school kunt zijn om veranderingen en verbeteringen door te voeren. Je leert om te gaan met weerstanden en je leert de basisprincipes over coaching van collega’s.

Onderzoekslijn: Een blik op verbeteren.

Naast het oproepen van veranderkrachten bij jezelf, ga je je binnen deze opleiding ook verder verdiepen in de nieuwste inzichten over veranderkennis binnen een organisatie en leer je onderwijsvernieuwingen begeleiden. Dit met als doel om een verbetercultuur in jouw organisatie te realiseren. Een beknopt praktijkonderzoek loopt als een rode draad door de opleiding. Daarmee sluit je de opleiding dan ook af.

Inhoud opleiding in een notendop: lees meer in onze brochure.

Opbrengsten

Na deze opleiding:

 • heb je nieuwe inzichten over leren en innoveren, het persoonlijk functioneren; het werken in de klas; samenwerking met collega’s en veranderkracht;
 • kun je jouw collega’s motiveren, coachen en aansturen;
 • lever je een bijdrage aan vernieuwing van onderwijsprocessen in de school;
 • lever je een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van de school en kun je daar voor voorstellen voor doen;
 • zet je in teamverband activiteiten uit die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op jouw school.

Prijs

€ 2.995,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering
Het volledige bedrag wordt voorafgaand gefactureerd.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Toelatingseisen

 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

Certificering

Gecertificeerd en erkend door CPION. De 1-jarige opleiding is gericht op het competentieprofiel van een Leraar L11 (vergelijkbaar met oude functieschaal Leraar LB).

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Incompany & maatwerk

Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en in eigen huis te verzorgen zodat we de opleiding af kunnen stemmen op de specifieke behoeften en het beleid van de eigen organisatie.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.