leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 24/09/2019 Helmond OMJS

Inhoud

CPION erkende opleiding tot intern begeleider.

Download de brochure.

Onze visie op de rol van intern begeleider

Deze unieke opleiding is voor alle toekomstige of startende intern begeleiders. Jij vormt, samen met de schoolleider, het onderwijskundig managementteam en bent dé spil in ondersteuning van leraren bij hun eigen professionele ontwikkeling. Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en -ontwikkelingen vanuit de nieuwste inzichten met betrekking tot zorg en Passend Onderwijs samen met de schoolleider vorm te geven.

OMJS richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste IB’er: een coach met een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school om zo de groei van alle leerlingen mogelijk te maken.

Deze opleiding is bedoeld voor

 • Onderwijsprofessionals/leraren die opgeleid willen worden voor een functie als intern begeleider in het primair onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die de rol van een IB’er breder zien: van verantwoordelijk voor zorg voor zorgleerlingen naar medeverantwoordelijke voor kwaliteit en onderwijskundige ondersteuning.
 • Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het zo optimaal mogelijk realiseren van ontwikkelkansen voor alle leerlingen.

Dit bieden wij

 • Een nieuwe brede kijk op de rol van intern begeleider.
 • Inspirerende en activeren de werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.
 • We bieden handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de unieke leer- en presenteeromgeving via de OMJSapp en enkele uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.

Inhoud en opbouw

De opleiding bestaat uit 8 modules, verdeeld over 16 dagen.

Inhoudelijke thema’s

1. Attitude en beroepsbeeld

2. Passend Onderwijs

3. Begeleider én coach

4. Beheer en organisatie

5. Verbeteren en innoveren

6. Samenwerking en praktijk

7. Leer- en gedragsproblemen

8. Onderzoek en Rapportage

Opbrengsten

 • Zicht op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg.
 • Kunnen motiveren, coachen en aansturen van jouw collega’s.
 • In staat zijn om de zorgstructuur binnen de school op te zetten en te coördineren.
 • Op professionele wijze leraren begeleiden en ondersteunen bij het inhoud geven aan leerlingenzorg.
 • In staat zijn om een bijdrage te leveren aan het implementeren van ontwikkelingen op school.

Prijs

€ 5900,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering

Gecertificieerd door CPION.

50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd (augustus 2018). Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd (augustus 2019).

Toelatingseisen

 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

Gecertificeerd door

Gevalideerd bij Registerleraar.

De opleiding is gecertificeerd door CPION en Registerleraar. De deelnemer verkrijgt een door Stichting post-hbo CPION erkend diploma.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Meer informatie & aanmelden

Start 24/09/2019 Helmond OMJS

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.