leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 03/09/2019 Helmond OMJS

Inhoud

Ontvang meer informatie, ontmoet de docenten en stel al je vragen tijdens de informatieavond op 12 juni in Helmond. Graag aanmelden.

Gecertificeerd en erkend door CPION.

Download de brochure.

Onze visie op de rol van intern begeleider

Deze opleiding is voor alle toekomstige of startende intern begeleiders. Jij vormt, samen met de schoolleider, het onderwijskundig managementteam en bent dé spil in ondersteuning van leraren bij hun eigen professionele ontwikkeling. Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en -ontwikkelingen vanuit de nieuwste inzichten met betrekking tot ondersteuning en passend onderwijs samen met de schoolleider vorm te geven.

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste intern begeleider: een coach met een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school om zo de groei van alle leerlingen mogelijk te maken.

“De intern begeleider als innovator en partner van de schoolleider.”

Deze opleiding is bedoeld voor

 • Onderwijsprofessionals/leraren die opgeleid willen worden voor een functie als intern begeleider in het primair onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die de rol van een intern begeleider breder zien: niet enkel verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van leerlingenzorg, maar ook medeverantwoordelijk voor kwaliteit en onderwijskundige ondersteuning.
 • Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het zo optimaal mogelijk realiseren van ontwikkelkansen voor álle leerlingen.

Dit bieden wij

 • Een nieuwe brede kijk op de rol van intern begeleider.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team)processen en het schoolbeleid.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS en enkele uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.

Inhoud en opbouw

De opleiding bestaat uit acht modulen, verdeeld over 16 dagen.

Inhoudelijke thema’s

1. Attitude en beroepsbeeld

2. Passend onderwijs van morgen

3. Leer- en gedragsproblemen

4. Begeleider én coach

5. Van data tot doelgericht handelen

6. Leren en innoveren

7. Samenwerking binnen en buiten de school

8. De IB’er als onderzoeker

Inhoud opleiding in een notendop: lees meer in onze brochure.

Opbrengsten

Na deze opleiding:

 • heb je zicht op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg;
 • ben je in staat om de ondersteuningsstructuur binnen de school op te zetten en te coördineren;
 • kun je op professionele wijze leraren begeleiden en ondersteunen bij het inhoud geven aan leerlingenzorg;
 • kun je jouw collega’s motiveren, coachen en aansturen;
 • ben je in staat om een bijdrage te leveren aan het implementeren van ontwikkelingen op school.

Prijs

€ 5900,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering

Gecertificieerd door CPION.

50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd. Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd.

Toelatingseisen

 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

Gecertificeerd door

De opleiding is gecertificeerd door CPION. De deelnemer verkrijgt een door CPION Stichting erkend post-hbo diploma.

Incompany

Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en in eigen huis te verzorgen zodat we de opleiding af kunnen stemmen op de specifieke behoeften en het beleid van de eigen organisatie.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Meer informatie & aanmelden

Start 03/09/2019 Helmond OMJS

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.