leestijd:

Informatie

Inhoud

Aanvraag voor certificering loopt bij CPION.

Download de brochure.

De kleuter, een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding.

In ons onderwijssysteem is de kleuter(fase) gekoppeld aan twee leerjaren – groep 1 en 2. Het onderwijs aan deze doelgroep vraagt dan ook om een specifieke manier van ‘lesgeven’ aangezien je te maken hebt met ontwikkelingslijnen en (nog) geen leerlijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is daardoor echt een vak apart.

Leraren in de kleutergroepen dienen te beschikken over veel didactische en pedagogische kennis en vaardigheden om de kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Daarnaast vraagt onderwijs geven aan jonge kinderen goede observatie- en differentiatievaardigheden en daarmee samenhangend ook organisatievaardigheden. Jonge kinderen leren op een integrale en spelende manier; dat wil zeggen dat het hele kind zich steeds ontwikkelt. De sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling hangen allemaal sterk met elkaar samen.

De opleiding is opgezet vanuit de beroepsstandaard Jonge Kind specialist en bestaat uit drie basisprincipes die bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemer:

 • Inhoud: als Jonge Kind Specialist ben je op de hoogte van de ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsgebieden en specifieke didactiek die van invloed is op het leren en ontwikkelen van het jonge kind;
 • Houding: weet je hoe je het eigen handelen en de leeromgeving hierop kunt aanpassen;
 • Verhouding: en ben je in staat om deze kennis te delen met je collega’s. Je bent in staat om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en deze te vertalen naar de praktijk en beleid. In de ontwikkelprocessen die je in gang zet, treed je ook op als procesbegeleider richting je collega’s.

Vanuit onze visie op professionalisering maken we telkens een verbinding tussen te persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling. We stimuleren hierin het eigenaarschap van de professional en maken gebruik van het dagelijks leren in de praktijk in contact met collega’s.

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Professionals/leraren binnen het primair onderwijs die zich willen verdiepen in het werken met het jonge kind, specifiek de ontwikkelingsfase van de kleuter.
 • Net startende leraren in de onderbouw.
 • Professionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van goed onderwijs in de onderbouw.

Ben jij die nieuwsgierigekleuterleerkracht,die een optimale ontwikkeling van het jonge kind nastreeft en dit op een beredeneerde en doorgaande lijn wil uitzetten binnen zijn/haar school?

Opzet

De opleiding bestaat uit 3 modulen, verdeeld over 12 dagdelen.

Dag 1​

 • Opzet van de opleiding – inhoud – houding – verhouding 
 • Specifieke competenties en vaardigheden van een jonge kind specialist (beroepsstandaard)
 • Onderwijsconcepten en het jonge kind – visie jonge kind
 • Het jonge kind belicht; kenmerken en ontwikkelingspsychologie

Dag 2​

 • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen (cyclus OGW)
 • Groepsoverzichten, Jaarplanning & methode
 • Thema(groeps)plannen
 • Ontwikkelingslijnen – leerplankader SLO 

Dag 3​

 • Rekendomeinen: getalbegrip – meten – meetkunde
 • Niveaus van leren
 • Werken met rekenroutines
 • Peilen van de rekenontwikkeling

Dag 4​

 • Spelend leren – spelontwikkeling
 • Het onderscheid tussen vrij spel, geleid spel en begeleid spel
 • Drie basishoeken: huishoek, bouwhoek, zand-watertafel
 • Checklist leeromgeving

Dag 5​

 • Taaldomein: mondelinge taalvaardigheid
 • Woordenschat
 • Werken met taalroutines 
 • Gesprekken met kleuters (spreken en luisteren)​ ​

Dag 6​

 • Taaldomein: ontluikende- en beginnende geletterdheid
 • Begrijpend luisteren – interactief voorlezen
 • Speel-leermateriaal: ontwikkelingsmaterialen
 • Taxonomie van Bloom – taal & denken

Dag 7​

 • Kijken naar ontwikkeling – observeren/registreren/toetsen
 • Inzetten van peilingsspelletjes
 • Ontwikkeling van het jonge kind volgen (hoe, wat, waar, wanneer)
 • Ontwikkeling stimuleren (inzetten van de leeromgeving)​ ​

Dag 8​

 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Basiskenmerken
 • Gedragsproblematiek bij het jonge kind
 • Executieve functies 

Dag 9​

 • Motorische ontwikkeling en tekenontwikkeling
 • Achterstanden in de motorische ontwikkeling
 • Doelgericht spelen en bewegen​​

Dag 10​

 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Verrijken met ontwikkelingsmaterialen
 • Verrijken van taal, met taal
 • Volgen van de ontwikkeling

Dag 11

 • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen (cyclus OGW)
 • Groepsoverzichten, Jaarplanning & methode
 • Thema(groeps)plannen
 • Ontwikkelen en begeleiden van de doorgaande lijn 

Dag 12:​

 • Specifieke competenties en vaardigheden van een jonge kind specialist (beroepsstandaard)
 • Onderwijsconcepten en het jonge kind – visie jonge kind
 • Schoolontwikkeling in kaart gebracht

Wanneer volg je deze opleiding?

​Je wilt…

…  de kleuterontwikkeling beter begrijpen

…  je ontwikkelen in de constant veranderende praktijk

…  nog beter worden als leraar van het jonge kind

…  als professional groeien

…  kartrekker zijn in veranderingsproces van de ondersteuning

…  kennis delen met collega’s

…  kennis opdoen en delen met medestudenten

…  je specialiseren op de specifieke ontwikkelingsfase

…  je richten op het kind, de leraar én de school

…  een betrokken partner zijn voor directie en team

…  heel veel leren!

Prijs

€ 2.450,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Certificering

De certificering van deze opleiding is aangevraagd bij CPION.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.