leestijd:

Erkend bij CPION/SPEN en Registerleraar.

Download de brochure.

Onze visie op de taal/leescoördinator

Deze opleiding is bedoeld voor alle leraren die zich willen toeleggen op het optimaliseren van het taal-/leesonderwijs op hun school. Jij bent samen met je schoolleider, intern begeleider en/of taalwerkgroep de spin in het web als het gaat om het op peil houden/krijgen van jullie taalonderwijs binnen de school.

Als taal-/leescoördinator ben je op de hoogte van alle taaldomeinen en ben je toegerust deze kennis te delen met je teamleden. Als taal-/leesexpert ben je in staat om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. In de verbeterprocessen die je in gang zet treed je ook op als procesbegeleider/coach richting je collega’s.

Door deze opleiding ben je binnen één jaar taal-/leescoördinator. Tijdens de opleiding word je aan de hand van de meest recente inzichten geschoold op het gebied van alle taaldomeinen (technisch lezen, begrijpend lezen/begrijpend luisteren, woordenschat, spelling/werkwoordspelling, stellen en mondelinge taalvaardigheden). Op alle taaldomeinen is er aandacht voor de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

Deze opleiding is bedoeld voor

 • Onderwijsprofessionals/leraren binnen het primair onderwijs die hun hart bij het taal-/leesonderwijs hebben liggen.
 • De startende of toekomstige taal-/leescoördinatoren.
 • Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van goed taal- en leesonderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die de rol van een taal-/leescoördinator breed zien: kennisdeler, taalexpert, inspirator en procesbegeleider/coach.
 • Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het zo optimaal mogelijk realiseren van ontwikkelkansen voor alle leerlingen.

Dit bieden wij

 • Klaar binnen 1 jaar!
 • 4 tweedaagsen en een terugkomdag, waardoor je steeds ondergedompeld wordt in één van de taaldomeinen.
 • Bij alle domeinen aandacht voor groep 1 tot en met 8.
 • Op locatie in het midden van het land.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Directe vertaling naar eigen (team)processen en schoolbeleid.
 • Ontwikkelen van brede kennis van alle taaldomeinen en vaardigheden op het gebied van coachen.
 • Kerndocenten die met twee voeten in de praktijk staan.
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de unieke leer- en presenteeromgeving via de OMJSapp en twee praktische tools die je niet mag missen als taal-/leescoördinator: 5 minuten Taal en 5 minuten Leidinggeven.

Inhoud opleiding in een notendop

Bij alle modules staan de competenties en vaardigheden die je nodig hebt als taal/-leescoördinator centraal:

 • Je hebt kennis van de opbouw en inhoud van een goed taalbeleidsplan.
 • Je hebt kennis van de mogelijke taken die behoren bij de rol van taal-/leescoördinator.
 • Je hebt kennis van schoolontwikkelingsprocessen/veranderkunde.
 • Je hebt zicht op relevante aspecten van leiderschap/schoolorganisatie.

Bij de inhoudelijke thema’s komt een aantal onderdelen bij elk taaldomein terug:

 • Je hebt kennis van de leerlijn.
 • Je hebt kennis over het belang van eigenaarschap bij leerlingen (ik-doelen).
 • Je hebt kennis van een goede didactiek, elementen die van belang zijn bij een effectieve les.
 • Je hebt kennis van de mogelijkheden rondom differentiatie.
 • Je hebt kennis over toetsingsmogelijkheden.

Daarnaast zijn er per taaldomein nog een aantal onderdelen die specifiek zijn voor het betreffende domein (hierbij een greep uit deze domeinspecifieke onderdelen):

Module 1: Technisch lezen en Leesmotivatie:

 • Je kan een goede kwalitatieve leesanalyse maken, deze vertalen naar individuele leerdoelen voor leerlingen (ik-doelen) met een passende, haalbare leesaanpak.
 • Je hebt kennis van het belang van leesmotivatie; effectief kiezen, leestijd en reacties op boeken in een stimulerende leesomgeving.

Module 2: Begrijpend lezen en begrijpend luisteren:

 • Je leert hoe de leerkracht goed voorbeeldgedrag kan laat zien.
 • Je bent in staat een motiverend en activerend basisaanbod te creëren waardoor leerlingen de gelegenheid krijgen hardop te denken.

Module 3: Mondelinge taalvaardigheid en Woordenschat:

 • Je bent in staat de juiste woorden te selecteren voor expliciet woordenschatonderwijs en de juiste woordenschatdidactiek hieraan te koppelen.
 • Je kent verschillende praatsoorten, gespreksvormen en spreek – en luisterroutines en kunt deze in betekenisvolle activiteiten verweven in het dagelijkse onderwijs.

Module 4: Stellen en Spellen:

 • Je kent het belang van spellingbewustzijn en verschillende werkwijzen om bij leerlingen meer actief en bewust spellinggedrag aan te leren.
 • Je hebt zicht op dat wat nodig is om van leerlingen goede, creatieve en kritische schrijvers te maken.

Inhoud en opbouw

De opleiding bestaat uit 4 tweedaagsen en een terugkomdag, met tussendoor huiswerkopdrachten. De eindopbrengst is een taalbeleidsplan voor je eigen school.

Inhoudelijke thema’s

 1. Competenties en vaardigheden van een taal-/leescoördinator
 2. Technisch lezen en Leesmotivatie
 3. Begrijpend lezen en begrijpend luisteren
 4. Mondelinge taalvaardigheid en Woordenschat
 5. Stellen en Spellen (inclusief werkwoordspelling)

Opbrengsten

 • Zicht hebben op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden in je rol als taal-/leescoördinator en bewustwording van je eigen competenties en werkpunten hierin.
 • In staat zijn om de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs van jouw school in kaart te brengen.
 • Kunnen motiveren, coachen en aansturen van jouw collega’s.
 • In staat zijn om een kwaliteitsverbetering op het gebied van taal/lezen in gang te zetten en te monitoren.

Data

 • 8 en 9 oktober 2018
 • 17 en 18 januari 2019
 • 8 en 9 april 2019
 • 19 en 20 september 2019
 • 12 november 2019

Prijs

€ 3.950,- (€ 3.600 zonder diner en overnachting).

Facturering

Het volledige bedrag wordt voorafgaand (september 2018) gefactureerd.

Gecertificeerd door

De opleiding is gecertificeerd door CPION/SPEN en Registerleraar. De deelnemer verkrijgt een door CPION Stichting post-hbo erkend certificaat.

Gerelateerde evenementen

08 nov

Post-hbo-opleiding Taal-/leescoördinator binnen 1 jaar – Start 8 oktober 2018

post-hbo-opleiding

Tijdens vier tweedaagsen worden de deelnemers aan de hand van de meest recente inzichten geschoold op het gebied van alle taaldomeinen. Daarnaast wordt ingegaan op hun rol als taalcoördinator. Zij passen de theorie direct in de praktijk toe aan de hand van tussentijdse opdrachten. Daarnaast werken ze aan hun taalbeleidsplan, tevens eindproduct van deze opleiding.

Meer info en aanmelden

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent