leestijd:

Informatie

Inhoud

Word (Lees- en) Taalcoördinator in één jaar!

Onze visie op de taal-/leescoördinator

Deze opleiding is bedoeld voor onderwijsprofessionals/leraren en logopedisten die zich willen toeleggen op het optimaliseren van het taal-/leesonderwijs op hun school. Jij bent samen met je schoolleider, intern begeleider en/of taalwerkgroep de spin in het web als het gaat om het op peil houden/krijgen van jullie taalonderwijs binnen de school.

Als taal-/leescoördinator ben je op de hoogte van alle taal-domeinen en ben je toegerust deze kennis te delen met je teamleden. Als taal-/leesexpert ben je in staat om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. In de verbeterprocessen die je in gang zet treed je ook op als procesbegeleider/coach richting je collega’s.

Door deze opleiding ben je binnen één jaar (Lees- en) Taalcoördinator. Tijdens de opleiding word je aan de hand van de meest recente inzichten geschoold op het gebied van alle taaldomeinen (technisch lezen, begrijpend lezen/begrijpend luisteren, woordenschat, spelling/werkwoordspelling, stellen en mondelinge taalvaardigheden). Op alle taaldomeinen is er aandacht voor de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

Wil jij graag op jouw school een steentje bijdragen aan het optimaliseren van het taalonderwijs?
Wil jij innoverend en coachend bezig zijn en je actief bezighouden met taalbeleid?
Wil je direct al als taal-/leescoördinator* aan de slag op jouw school met direct toepasbare praktijkopdrachten?
Wil jij taalspecialist worden?

Meld je dan aan voor deze unieke opleiding tot taal-/leescoördinator!

Oud-studenten Iris en Marleen aan het woord:

Brochure

Download de brochure.

Voor wie?

 • Onderwijsprofessionals/leraren binnen het primair onderwijs die hun hart bij het taal-/leesonderwijs hebben liggen.
 • De startende of toekomstige taal-/leescoördinatoren.
 • Logopedisten
 • Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van goed taal- en leesonderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die de rol van een taal-/leescoördinator breed zien: kennisdeler, taalexpert, inspirator en procesbegeleider/coach.
 • Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het zo optimaal mogelijk realiseren van ontwikkelkansen voor alle leerlingen.

Dit bieden wij

 • Klaar binnen 1 jaar!
 • 4 tweedaagse en een terugkomdag, waardoor je steeds ondergedompeld wordt in één van de taaldomeinen.
 • Bij alle domeinen aandacht voor groep 1 tot en met 8.
 • Op locatie in het midden van het land.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Directe vertaling naar eigen (team)processen en schoolbeleid.
 • Ontwikkelen van brede kennis van alle taaldomeinen en vaardigheden op het gebied van coachen.
 • Kerndocenten die met twee voeten in de praktijk staan.
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere deelnemers te delen. En twee praktische tools die je niet mag missen als taal-/leescoördinator: 5 minuten Taal en 5 minuten Leidinggeven.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Opbouw

De opleiding bestaat uit vier tweedaagse en een terugkomdag, met tussendoor huiswerkopdrachten, waaronder praktijkopdrachten (zoals observaties bij/gesprekken met collega’s). De eindopbrengst is een taalbeleidsplan voor je eigen school.

Inhoudelijke thema’s

1. Competenties en vaardigheden van een taal-/leescoördinator

2. Technisch lezen en Leesmotivatie

3. Begrijpend lezen en begrijpend luisteren

4. Mondelinge taalvaardigheid en Woordenschat

5. Stellen en Spellen (inclusief werkwoordspelling)

DOELSTELLINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE MODULES

Inhoud opleiding in een notendop: leer meer in onze brochure.

Opbrengsten

Na deze opleiding:

 • heb je zicht op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden in je rol als taal-/leescoördinator en bewustwording van je eigen competenties en werkpunten hierin;
 • ben je in staat om de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs van jouw school in kaart te brengen;
 • kun je jouw collega’s motiveren, coachen en aansturen;
 • ben je in staat om een kwaliteitsverbetering op het gebied van taal/lezen in gang te zetten en te monitoren.
 • heb je het taalbeleid en competenties op niveau (HBO niveau)
  • Inhoud (inspirator/expert)
   • inhoudelijke kennis: zie modules
   • initiatief nemen
   • professionaliseren
   • samenwerken
   • presenteren
  •  Houding
   • reflecteren
   • analyseren
   • plannen
   • monitoren (incl. kennis van borging)
   • doel- en opbrengstgericht werken
  •  Verhouding
   • initiëren
   • coachen
   • samenwerken
   • flexibel-anticiperen
   • verbinden (directie -team/ theorie-praktijk)

Prijs

€ 3.950 (zonder overnachting € 3.600) exclusief studiemateriaal/literatuur.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Toelatingseisen

Van de toekomstige student wordt verwacht dat ze in het bezit zijn van een PABO-diploma, of een vergelijkbaar diploma als Logopedist (aan te leveren bij inschrijving).

Certificering

Deze opleiding is CPION/SPEN gecertificeerd.

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Incompany & maatwerk

Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en in eigen huis te verzorgen zodat we de opleiding af kunnen stemmen op de specifieke behoeften en het beleid van de eigen organisatie.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.