leestijd:

Informatie

Inhoud

Word Specialist Jonge Kind!

Onze visie op het jonge kind

De kleuter is in essentie de benaming voor een ontwikkelingsfase. In ons onderwijssysteem is deze fase gekoppeld aan twee leerjaren: groep 1 en 2. Het onderwijs aan deze doelgroep vraagt om een andere manier van ‘lesgeven’, omdat je (nog) niet te maken hebt met leerlijnen, maar met ontwikkelingslijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is daardoor echt een vak apart. Leraren in de kleutergroepen dienen te beschikken over een scala aan didactische en pedagogische kennis en vaardigheden om kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Daarnaast vraagt onderwijs geven aan jonge kinderen goede observatie- en differentiatievaardigheden en daarmee samenhangend ook organisatievaardigheden. Jonge kinderen leren op een integrale en spelende manier; dat wil zeggen dat het hele kind zich steeds ontwikkelt. De sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling hangen sterk met elkaar samen.

De kleuter, een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding.

Eerst kennismaken met de docent of de werkwijze?

Om kennis te maken met de inhoud van een opleiding en meer zicht te krijgen op wat dit voor jou als professional kan betekenen, bieden wij speciaal voor de opleiding Specialist Jonge Kind enkele kennismakingsmodules aan. Je volgt een inhoudelijk thema uit de opleiding en komt direct in contact met de docent en de werkwijze.

Module Spelend leren
Start op 30/03/2021

Module Rekenen met kleuters
Start op 13/04/2021

Download de brochure.

Opbrengsten

 • Je kunt als Specialist Jonge Kind vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind, een beargumenteerd onderwijsaanbod realiseren.
 • Je kunt cyclisch en planmatig werken met collega’s (beredeneerd aanbod) en daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind.
 • Je kent de ontwikkelingslijnen van het jonge kind en weet hoe je de ontwikkelingsgebieden kunt observeren, begeleiden en peilen en hoe je deze kunt registreren in het leerlingvolgsysteem van je school.
 • Je kunt vanuit theorie en achtergronden een rijke leeromgeving inrichten (passend bij de visie), die wordt ondersteund door goed klassenmanagement (structuur en routines).
 • Je kunt (in overleg met de directie) beleid ontwikkelen en collega’s ondersteunen en begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind op je eigen school.

Voor wie?

 • Leraren die weten dat het onderwijs aan kleuters specifieke competenties van een leraar vraagt.
 • Leraren die zich (weer) willen verdiepen in het specifieke karakter van het onderwijs aan jonge kinderen (kleuters).
 • Leraren die werk willen maken van een goede basis in de onderbouw en samen met collega’s de kwaliteit van het (kleuter)onderwijs weer op de kaart willen zetten.

“De opleiding sluit heel goed aan. Je krijgt een stevige basis om als kleuterleerkracht voor de groep te staan. Alle gebieden worden besproken en met concrete voorbeelden toegelicht. Ook kun je er direct in je praktijk mee aan de slag.”

Dit bieden wij

 • Klaar binnen één jaar!
 • Een uniek locatie (in regio Eindhoven, namelijk) de leer- en werkplek van OMJS in Helmond.
 • Docent(en) die met twee voeten in de praktijk staan.
 • Directe vertaling naar eigen (team)processen en schoolbeleid.
 • Veel ruimte voor uitwisseling middels activerende werkvormen.
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als leraar.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Opbouw

De opleiding bestaat uit drie modulen, verdeeld over twaalf dagdelen.

Module 1

Dag 1​

 • Opzet van de opleiding – inhoud – houding – verhouding 
 • Specifieke competenties en vaardigheden van een Specialist Jonge Kind (beroepsstandaard)
 • Onderwijsconcepten en het jonge kind – visie jonge kind
 • Het jonge kind belicht: kenmerken en ontwikkelingspsychologie

Dag 2​

 • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen (cyclus OGW)
 • Groepsoverzichten, jaarplanning & methode
 • Thema(groeps)plannen
 • Ontwikkelingslijnen – leerplankader SLO 

Module 2

Dag 3​

 • Rekendomeinen: getalbegrip – meten – meetkunde
 • Niveaus van leren
 • Werken met rekenroutines
 • Peilen van de rekenontwikkeling

Dag 4​

 • Spelend leren – spelontwikkeling
 • Het onderscheid tussen vrij spel, geleid spel en begeleid spel
 • Drie basishoeken: huishoek, bouwhoek, zand-watertafel
 • Checklist leeromgeving

Dag 5​

 • Taaldomein: mondelinge taalvaardigheid
 • Woordenschat
 • Werken met taalroutines 
 • Gesprekken met kleuters (spreken en luisteren)​ ​

Dag 6​

 • Taaldomein: ontluikende- en beginnende geletterdheid
 • Begrijpend luisteren – interactief voorlezen
 • Speel-leermateriaal: ontwikkelingsmaterialen
 • Taxonomie van Bloom – taal & denken

Dag 7​

 • Kijken naar ontwikkeling – observeren/registreren/toetsen
 • Inzetten van peilingsspelletjes
 • Ontwikkeling van het jonge kind volgen (hoe, wat, waar, wanneer)
 • Ontwikkeling stimuleren (inzetten van de leeromgeving)​ ​

Dag 8​

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Basiskenmerken
 • Gedragsproblematiek bij het jonge kind
 • Executieve functies 

Dag 9​

 • Motorische ontwikkeling en tekenontwikkeling
 • Achterstanden in de motorische ontwikkeling
 • Doelgericht spelen en bewegen​​

Dag 10​

 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Verrijken met ontwikkelingsmaterialen
 • Verrijken van taal, met taal
 • Volgen van de ontwikkeling

Module 3

Dag 11

 • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen (cyclus OGW)
 • Groepsoverzichten, jaarplanning & methode
 • Thema(groeps)plannen
 • Ontwikkelen en begeleiden van de doorgaande lijn 

Dag 12:​

 • Specifieke competenties en vaardigheden van een Specialist Jonge Kind (beroepsstandaard)
 • Onderwijsconcepten en het jonge kind – visie jonge kind
 • Schoolontwikkeling in kaart gebracht
 • Mijn verhaal in 10 minuten
 • Roddel- en vragenvuurtje
 • Van betekenis blijven voor elkaar

Wanneer volg je deze opleiding?

​Je wilt…

…  de kleuterontwikkeling beter begrijpen

…  je ontwikkelen in de constant veranderende praktijk

…  nog beter worden als leraar van het jonge kind

…  als professional groeien

…  kartrekker zijn in veranderingsproces van de ondersteuning

…  kennis delen met collega’s

…  kennis opdoen en delen met medestudenten

…  je specialiseren op de specifieke ontwikkelingsfase

…  je richten op het kind, de leraar én de school

…  een betrokken partner zijn voor directie en team

…  heel veel leren!

Ontmoet de docenten

Lucille Keursten is de docent van de opleiding tot Specialist Jonge Kind.

Prijs

€ 2.450,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Toelatingseisen

 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid PO of VO (bij voorkeur leraar basisonderwijs of een equivalent daarvan).
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

Certificering

Deze opleiding is erkend door CPION als registeropleiding SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland).

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Maatwerk

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met opleidingscoördinator Maaike Verschuren.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.