leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 09/11/2018 Canada Toronto (VOL)

Inhoud

Bekijk hier het conceptprogramma.

Deze studiereis zal met name in het teken staan van het versterken van het leren leren leerlingen, leidinggeven aan diepgaand leren, het duurzaam ontwikkelen van organisaties en het versterken van uw veranderkracht. Nieuwe mogelijkheden voor dieper leren m.b.v. Informatie Technologie staan dit jaar nadrukkelijk op het programma. Michael Fullan geeft hierover een exclusieve presentatie aan onze groep.

Je deelt en verkrijgt nieuwe inzichten om het leren van uw leerlingen te vergroten o.a. door effectievere instructie, leren van elkaar, effectief leiderschap en technologie. Ook thema’s als gebruik maken van verschillen, een ondersteunende structuur kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Tijdens onze studiereis wordt constant gependeld tussen de Nederlandse sectoragenda’s, jouw eigen praktijk, veranderkennis en de waargenomen onderwijspraktijk in Canada.

Tijdens de studiereis zijn wij onder meer gast van de York Region District School Board die ons uitnodigen om op alle lagen van het onderwijssysteem van Ontario (vanaf ministerieel niveau tot in het hart van het primaire proces in de klas) gesprekken te voeren, ervaringen te delen en resultaten te bediscussiëren. In (inter)nationaal en gezelschap wordt – vanuit verschillende systeemlagen – bestaande kennis gedeeld én samen nieuwe kennis gecreëerd, die kan leiden tot innovatieve en kritische interventies in uw eigen werksituatie. Aan het eind van de week bezoeken we één dag “The Quest conferentie”.

 

Belangrijke informatie

Voorbereidende bijeenkomst

Specificatie van de kosten, eigen bijdragen, het volledige programma en een definitieve deelnemerslijst ontvang je tijdens een voorbereidende bijeenkomst. Deze wordt in september georganiseerd.

Organisatie

De organisatie van de reis is in handen van Stichting de Brink (vertegenwoordigd door, Berend Redder, Johan Spitteler, Jan Heijmans en Reinoud Buijs). De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen (Job Christians). Voor meer inlichtingen of vragen kun je bellen met Berend Redder (06-51181151).

Kosten

Qua kosten moet u rekening houden met een bedrag van € 3.325,00, voor de vliegreis, alle overnachtingen, ontbijt, alle schoolbezoeken, twee diners, lezingen en vervoer, tenzij anders vermeld. De definitieve kosten zijn afhankelijk van de stand van de euro en brandstofprijzen (vlucht).

Met uw aanmelding verplicht u zich tot aanbetaling van 100% van de reissom voor 15 juni 2018. Dit i.v.m. vroege reservering van vluchtplaatsen en hotel in Canada. Uw aanmelding is pas definitief nadat u het ondertekende inschrijvingsformulier heeft ingestuurd en van ons een bevestiging heeft ontvangen. U dient zelf een zakelijke annuleringsverzekering af te sluiten.

Meer informatie & aanmelden

Start 09/11/2018 Canada Toronto (VOL)

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent