leestijd:

Informatie

Inhoud

2018-2019 is een uitstekend moment om kennis te maken met het Fins onderwijs en te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs-  zich ontwikkelt richting de toekomst. Hoe realiseert en behoudt Finland de excellente onderwijsresultaten en draagt het onderwijs bij aan welbevinden van kinderen? Wat is de inhoud en impact van de recente onderwijsinnovatie: een nieuw curriculumontwerp (inclusief 21e -eeuwse vaardigheden).

Vanaf eind 2016 zet Finland aansluitend stappen richting herontwerp van het Finse onderwijssysteem. Herontwerp met als kernthema’s: blijvend excellente leerresultaten, een curriculum gericht op integratie van brede (21e eeuwse) vaardigheden, gepersonaliseerd leren. Deze onderwijsinnovaties getuigen van een hoge mate van maatschappelijke sensitiviteit ten aanzien van de veranderende maatschappij en mogelijke effecten hiervan op leren, lesgeven en onderwijs. Meer en diepere professionele samenwerking in de teams wordt gezien als een belangrijke accelerator om deze innovatiedoelen te bereiken.

Met het nieuwe curriculum realiseert Finland een onderwijscontext die meer en meer professionele ruimte geeft aan de leraar. Een curriculum waarin (21e-eeuwse ) vaardigheden diep en geheel zijn geïntegreerd. Gekoppeld aan het Finse wijze van assessment van leerlingen (nauwelijks summatieve toetsing) beloven deze onderwijsvernieuwingen meer ruimte voor de leerling (gepersonaliseerd leren) en de leraar (professionele ruimte).

In deze studiereis onderzoek je de sleutelfactoren van het Finse onderwijs- nu maar ook naar de toekomst:

 • Waardoor realiseren en behouden de Finnen de excellente leerresultaten? Hoge opleiding van de leraar, de organisatie, de afwezigheid van toetsen en een onderwijsinspectie, maatschappelijk vertrouwen?
 • Wat is de inhoud en impact van het nieuwe Finse curriculumontwerp?
 • Wat betekent gepersonaliseerd leren voor het Finse onderwijs? Wat betekent dat voor de leerlingen, voor leraren, lerarenopleidingen en management?
 • Hoe krijgt levensecht leren vorm, inclusief de hechte verbinding met de veranderende maatschappij?
 • Hoe werken leraren professioneel samen binnen de Finse scholen? Is de samenwerking gebaseerd op vertrouwen? Leidt deze tot eigenaarschap?

Onderdelen van de studiereis

 • Een voorbereidingsbijeenkomst centraal in Nederland (woensdag 13 maart 2019, 13.30 – 16.00 uur, Utrecht)
 • Een sessie (afhankelijk van de beschikbaarheid) met bijvoorbeeld Kirsti Lonka (Universiteit van Helsinki) of Pasi Sahlberg, Finse lerarenopleidingen (Universiteit van Helsinki), het Fins ministerie van onderwijs en centra voor onderwijsinnovatie.
 • Scholenbezoeken aan Finse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs maar ook beroepsonderwijs in de regio Helsinki en Espoo. Je staat hierbij in contact met de directie, leraren en leerlingen. Er is ruimte voor interactie en waar mogelijk, lunchen we mee op school.
 • Verbindingen met onderzoek en onderwijsinspiratoren.
 • Onderwijsdebat: Wat kunnen we van leren van elkaar: Finland en Nederland? Primair en voortgezet onderwijs?

Opbrengsten

 • Je verwerft inzicht in Finse onderwijssuccessen en recente Finse onderwijsinnovaties: curriculumontwerp, gepersonaliseerd leren, de inzet van ICT en technologie als accelerator van onderwijsinnovatie.
 • Je ontwikkelt en deelt inzichten ten aanzien van leiderschap en de bestuurlijke aspecten die voorwaardelijk zijn voor vernieuwing van een onderwijssysteem.
 • Je verdiept op basis van vele professionele dialogen je eigen professionele inzichten.
 • Je maakt kennis met de praktijk van het Finse onderwijssysteem en onderzoekt in hoeverre Finse innovaties te transponeren zijn naar de Nederlandse onderwijssituatie.

Inclusief

Inclusief alle activiteiten binnen het inhoudelijke programma, de meeste lunches en één diner. Daarnaast zijn ook vlucht, hotel en transport inbegrepen.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.