leestijd:

Informatie

Inhoud

Vijfdaagse studiereis naar Helsinki, Finland voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

2021 is het uitgelezen moment om te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs – zich ontwikkelt richting de toekomst. In deze studiereis onderzoek je de inhoud en betekenis van actuele Finse onderwijsthema’s: een nieuw curriculumontwerp (thematisering en ‘brede’ vaardigheden), levensecht (gepersonaliseerd) leren vanuit een holistisch perspectief, inclusief de inzet van ICT & technologie als accelerator.

Het onderwijssysteem van Finland staat al langere tijd bekend om de excellente resultaten, getuige de scores in de PISA-onderzoeken van 2009, 2012, 2015 en 2018. Vanaf eind 2016 zet Finland stappen richting herontwerp van het Finse onderwijssysteem. Dat herontwerp heeft als kernthema’s: excellente leerresultaten, een curriculum met een maximale integratie van vakken en inhouden, phenomenon based learning en (gepersonaliseerd) leren vanuit een holistisch perspectief, inclusief een doordachte inzet van ICT en technologie. Deze innovaties getuigen van een hoge mate van maatschappelijke sensitiviteit en inzicht in de effecten hiervan op leren, lesgeven en onderwijs.

Hoe krijgt levensecht leren vorm, inclusief een hechte verbinding met de veranderende maatschappij?

Finland realiseert een context voor onderwijs waarin het curriculum veel professionele ruimte geeft aan de leraar. Een curriculum waarin (min of meer) geen sprake meer is van afzonderlijke vakken en leergebieden. Gekoppeld aan de Finse wijze van assessment van leerlingen (minimaal) belooft deze onderwijsvernieuwing veel ruimte voor de leerling en de leraar (gepersonaliseerd leren).

Al met al is 2021 een uitstekend moment om te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem zich tot nu toe heeft ontwikkeld en om te verkennen hoe de beoogde vernieuwing gestalte krijgt. De focus ligt op het curriculumontwerp (inclusief brede vaardigheden), persoonlijk leren en betekenisvol leren. Finland beschouwt daarbij ICT en technologie als accelerators voor onderwijsvernieuwing.

In deze studiereis onderzoek je de succesfactoren van het Finse onderwijs – nu en naar de toekomst.

 • Wat zijn de inhoud en impact van het nieuwe Finse curriculumontwerp?
  Thematiseren en gebalanceerde integratie van kennis (cognitie) en vaardigheden (persoonsontwikkeling en socialisatie).
 • Wat betekent ruimte voor de leerling en de leraar (gepersonaliseerd leren) voor het Finse onderwijs? Wat betekent dat voor de leerlingen, voor leraren, voor lerarenopleidingen en voor het management?
 • Hoe worden ICT en technologie als accelerators van deze innovatie ingezet en benut?
 • Hoe krijgt levensecht leren vorm, inclusief de hechte verbinding met de veranderende maatschappij?
 • Hoe ontwikkel je als school of als onderwijsorganisatie een hoge mate van omgevingssensitiviteit en aansluiting bij de veranderende maatschappij?
 • Hoe werken leraren professioneel samen binnen de Finse scholen? Is de samenwerking gebaseerd op vertrouwen? Leidt deze tot eigenaarschap?

Onderdelen

 • Een voorbereidingsbijeenkomst op een centrale plek in Nederland.
 • Sessies (afhankelijk van de beschikbaarheid) met bijvoorbeeld Kirsti Lonka en Niina Halonen (universiteit van Helsinki), Terhi Nissinen (gemeente Kerava), Finse lerarenopleidingen (universiteit van Helsinki), het Fins Ministerie van Onderwijs en centra voor onderwijsinnovatie.
 • Bezoeken aan Finse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, maar ook beroepsonderwijs in Helsinki en wijde omgeving (Kerava, Espoo en Vantaa).
 • Verbindingen met onderzoek en onderwijsinspiratoren: Coherence (Fullan) als ontwerp en procesmodel voor onderwijsinnovatie, Stratosphere (Fullan) en simplexiteit als kaders voor innovatieontwerp.

Opbrengsten

 • Je verwerft inzicht in Finse onderwijssuccessen en recente Finse onderwijsinnovaties: curriculumontwerp (inclusief thematisering en vaardigheden), ruimte voor de leerling en de leraar (gepersonaliseerd leren), phenomenon based learning en de inzet van ICT en technologie.
 • Je ontwikkelt en deelt inzichten over leiderschap en de bestuurlijke aspecten die voorwaardelijk zijn voor vernieuwing van een onderwijssysteem.
 • Je verdiept op basis van vele professionele dialogen je eigen professionele inzichten.
 • Je maakt kennis met de praktijk van het Finse onderwijssysteem en onderzocht in hoeverre Finse innovaties overdraagbaar zijn op de Nederlandse onderwijssituatie.

Voor wie?

Leraren, schoolleiders, teamleiders, bestuurders, onderwijsontwikkelaars, projectleiders.

Voorbereidingsbijeenkomst

Er zal nog een voorbereidingsbijeenkomst worden gepland. Datum vooralsnog onbekend.

Belangrijke informatie

Inclusief alle activiteiten binnen het inhoudelijke programma, de meeste lunches en één gezamenlijk diner. Daarnaast zijn ook vlucht (KLM vanuit Amsterdam en inclusief ruimbagage), goed hotel (eenpersoonskamer) lokaal transport en onderwijskundige reisbegeleiding (2 adviseurs) inbegrepen.

Kosten per persoon: € 2.150,-

Via het Europees Platform/NUFFIC bestaat de mogelijkheid een cofinanciering aan te vragen voor het deelnemen aan studiereizen (schoolbreed, niet individueel). We verwijzen hiervoor naar de website van het Europees Platform.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over de studiereis Finland in het artikel Ga je mee naar Finland?

In OMJS magazine #1 (maart 2019) verscheen het artikel “Studiereizen verbreden kijk op het onderwijs”

Maatwerk

Bestaat de interesse om met meerdere medewerkers binnen jouw organisatie deze studiereis bij te wonen? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met reisbegeleider Michel van de Ven.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Gerelateerde producten

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.