leestijd:

Informatie

Inhoud

2020 is in zicht. Een uitgelezen moment om te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs-  zich ontwikkelt richting de toekomst. Onderzoek in deze studiereis de inhoud en betekenis van de actuele Finse onderwijsthema’s: een nieuw curriculumontwerp (thematisering), levensecht (gepersonaliseerd) leren vanuit een holistisch perspectief inclusief de inzet van ICT & technologie als accelerator.

Het onderwijssysteem van Finland staat langere tijd bekend om de excellente resultaten getuige de scores in de PISA-onderzoeken van 2009, 2012 en 2015. Vanaf eind 2016 zet Finland de eerste stappen richting herontwerp van het Finse onderwijssysteem. Herontwerp met als kernthema’s: excellente leerresultaten, een curriculum met een maximale integratie van vakken en inhouden, phenomenon based learning en (gepersonaliseerd) leren vanuit een holistisch perspectief inclusief een doordachte inzet van ICT en technologie. Deze innovaties getuigen van een hoge mate van maatschappelijke sensitiviteit en inzicht in de effecten hiervan op leren, lesgeven en onderwijs.

Finland realiseert een context voor onderwijs waarin het curriculum veel professionele ruimte geeft aan de leraar. Een curriculum waarin (min of meer) geen sprake meer is van afzonderlijke vakken en leergebieden. Gekoppeld aan het Finse wijze van assessment van leerlingen (minimaal) beloven deze onderwijsvernieuwing veel ruimte voor de leerling en de leraar (gepersonaliseerd leren). 

Een uitstekend moment om te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs- zich tot nu toe heeft ontwikkeld en te verkennen hoe de beoogde vernieuwing gestalte krijgt. Met daarin de focus op het curriculumontwerp, gepersonaliseerd leren en betekenisvol leren. Finland beschouwt daarbij ICT en technologie als een fundamentele accelerator voor onderwijsvernieuwing. 

Finse succesfactoren

In deze studiereis onderzoek je de succesfactoren van het Finse onderwijs- nu en naar de toekomst:

 • Wat is de inhoud en impact van het nieuwe Finse curriculumontwerp?
  Thematiseren en gebalanceerde integratie van kennis (cognitie) en vaardigheden (persoonsontwikkeling en socialisatie).
 • Wat betekent ruimte voor de leerling en leraar (gepersonaliseerd leren) voor het Finse onderwijs? Wat betekent dat voor de leerlingen, voor leraren, lerarenopleidingen en management?
 • Hoe wordt ICT en technologie als accelerator van deze innovatie ingezet en benut?
 • Hoe krijgt levensecht leren vorm, inclusief de hechte verbinding met de veranderende maatschappij?
 • Hoe ontwikkel je als school, als onderwijsorganisatie een hoge mate van omgevingssensitiviteit en aansluiting met de veranderende maatschappij?
 • Hoe werken leraren professioneel samen binnen de Finse scholen? Is de samenwerking gebaseerd op vertrouwen? Leidt deze tot eigenaarschap?

Voorbereidingsbijeenkomst

Woensdag 25 maart 2020 (13:30-16:00 uur) (voor de reis in 2020)

Onderdelen

 • Een voorbereidingsbijeenkomst centraal in Nederland.
 • Een sessie (afhankelijk van de beschikbaarheid) met bijvoorbeeld Kirsti Lonka (Universiteit van Helsinki) of Pasi Sahlberg, Finse lerarenopleidingen (Universiteit van Helsinki), het Fins ministerie van onderwijs en centra voor onderwijsinnovatie.
 • Scholenbezoeken aan Finse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs maar ook beroepsonderwijs in de regio Helsinki en Espoo.
 • Verbindingen met onderzoek en onderwijsinspiratoren:
  ‘Coherence’ (Fullan) als ontwerp en procesmodel voor onderwijsinnovatie.
 • ‘Stratosphere’ (Fullan) en simplexiteit als kaders voor innovatieontwerp.
 • Onderwijsdebat: Wat kunnen we van leren van elkaar: Finland en Nederland? Primair en voortgezet onderwijs?

Opbrengsten

 • Je verwerft inzicht in Finse onderwijssuccessen en recente Finse onderwijsinnovaties: curriculumontwerp, ruimte voor de leerling en leraar (gepersonaliseerd leren), ‘phenomenon based learning’ en de inzet van ICT en technologie.
 • Je ontwikkelt en deelt inzichten ten aanzien van leiderschap en de bestuurlijke aspecten die voorwaardelijk zijn voor vernieuwing van een onderwijssysteem.
 • Je verdiept op basis van vele professionele dialogen je eigen professionele inzichten.
 • Je maakt kennis met de praktijk van het Finse onderwijssysteem en onderzoekt in hoeverre Finse innovaties te transponeren zijn naar de Nederlandse onderwijssituatie.

Inclusief

Inclusief alle activiteiten binnen het inhoudelijke programma, de meeste lunches en één diner. Daarnaast zijn ook vlucht, hotel en transport inbegrepen.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.