leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 02/04/2019
Helsinki, Finland

Inhoud

2018-2019 is een uitgelezen moment om te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs-  zich ontwikkelt richting de toekomst. Onderzoek in deze studiereis de inhoud en betekenis van de actuele Finse onderwijsthema’s: een nieuw curriculumontwerp (thematisering), gepersonaliseerd leren inclusief de inzet van ICT & technologie als accelerator. 

Het onderwijssysteem van Finland staat langere tijd bekend om de excellente resultaten getuige de scores in de PISA-onderzoeken van 2009, 2012 en 2015. Vanaf eind 2016 zet Finland de eerste stappen richting herontwerp van het Finse onderwijssysteem. Herontwerp met als kernthema’s: excellente leerresultaten, een curriculum met een maximale integratie van vakken en inhouden en gepersonaliseerd leren met een doordachte inzet van ICT en technologie. Deze innovaties getuigen van een hoge mate van maatschappelijke sensitiviteit en inzicht in de effecten hiervan op leren, lesgeven en onderwijs.

Finland realiseert een context voor onderwijs waarin het curriculum veel professionele ruimte geeft aan de leraar. Een curriculum waarin (min of meer) geen sprake meer is van afzonderlijke vakken en leergebieden. Gekoppeld aan het Finse wijze van assessment van leerlingen (minimaal) beloven deze onderwijsvernieuwing veel ruimte voor de leerling en de leraar.

Al met al is 2018-2019 een uitstekend moment om in deze studiereis te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs- zich tot nu toe heeft ontwikkeld en te verkennen hoe de beoogde vernieuwing gestalte krijgt. Met daarin de focus op het curriculumontwerp, gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT & technologie. Finland beschouwt ICT en technologie als een fundamentele accelerator voor onderwijsvernieuwing. 

In deze studiereis onderzoek je de succesfactoren van het Finse onderwijs- nu en naar de toekomst:

 • Wat is de inhoud en impact van het nieuwe Finse curriculumontwerp?
  Thematiseren en gebalanceerde integratie van kennis (cognitie) en vaardigheden (persoonsontwikkeling en socialisatie).
 • Wat betekent gepersonaliseerd leren voor het Finse onderwijs? Wat betekent dat voor de leerlingen, voor leraren, lerarenopleidingen en management?
 • Hoe wordt ICT en technologie als accelerator van deze innovatie ingezet en benut?
 • Hoe krijgt levensecht leren vorm, inclusief de hechte verbinding met de veranderende maatschappij? Hoe draagt gamification bij aan online leren?
 • Hoe ontwikkel je als school, als onderwijsorganisatie een hoge mate van omgevingssensitiviteit en aansluiting met de veranderende maatschappij?
 • Hoe werken leraren professioneel samen binnen de Finse scholen? Is de samenwerking gebaseerd op vertrouwen? Leidt deze tot eigenaarschap? 

Onderdelen van de studiereis

 • Een voorbereidingsbijeenkomst centraal in Nederland.
 • Een sessie (afhankelijk van de beschikbaarheid) met bijvoorbeeld Kirsti Lonka (Universiteit van Helsinki) of Pasi Sahlberg, Finse lerarenopleidingen (Universiteit van Helsinki), het Fins ministerie van onderwijs en centra voor onderwijsinnovatie.
 • Scholenbezoeken aan Finse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs maar ook beroepsonderwijs in de regio Helsinki en Espoo.
 • Verbindingen met onderzoek en onderwijsinspiratoren:
  ‘Coherence’ (Fullan) als ontwerp en procesmodel voor onderwijsinnovatie.
  ‘Stratosphere’ (Fullan) en simplexiteit als kaders voor innovatieontwerp/
 • Onderwijsdebat: Wat kunnen we van leren van elkaar: Finland en Nederland? Primair en voortgezet onderwijs?

Opbrengsten

 • Je verwerft inzicht in Finse onderwijssuccessen en recente Finse onderwijsinnovaties: curriculumontwerp, gepersonaliseerd leren, de inzet van ICT en technologie als accelerator van onderwijsinnovatie.
 • Je ontwikkelt en deelt inzichten ten aanzien van leiderschap en de bestuurlijke aspecten die voorwaardelijk zijn voor vernieuwing van een onderwijssysteem.
 • Je verdiept op basis van vele professionele dialogen je eigen professionele inzichten.
 • Je maakt kennis met de praktijk van het Finse onderwijssysteem en onderzoekt in hoeverre Finse innovaties te transponeren zijn naar de Nederlandse onderwijssituatie.

Meer informatie & aanmelden

Start 02/04/2019
Helsinki, Finland

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent