leestijd:

Informatie

Inhoud

Zuid-Afrika is een land met een rijke geschiedenis. Een geschiedenis die, door de Nederlandse koloniale bezetting, veel verwantschappen met Nederland kent. Een land vol tegenstellingen, dat sinds de afschaffing van de apartheid voor veel nieuwe uitdagingen staat. Een prachtige natuur, een rijke cultuur en een veelkleurige samenleving.

Ook het onderwijs in Zuid-Afrika kent sterke verschillen. De ene school ‘vecht’ voor zijn bestaansrecht en hoopt zoveel mogelijk leerlingen te kunnen bereiken, andere scholen streven naar excellentie en worstelen met de hoeveelheid aanmeldingen.
Ondanks deze verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de verschillende scholen:

 • een hoge mate van ondernemerschap onder schoolleiders;
 • de krachtige wijze waarop professionals verbinding met hun omgeving tot stand brengen;
 • de passie voor leren die te zien is in het gezicht en het handelen van elke professional.

Een land vol tegenstelling, maar met eenzelfde opdracht voor onderwijs.

Tijdens deze studiereis bezoek je de verschillende lagen van het onderwijssysteem, diverse typen scholen (privé en openbaar) en ontmoet je leraren en schoolleiders met verschillende achtergronden. Je zult een rijke ervaring opdoen die je helpt te reflecteren op je eigen schoolsituatie en zelfs je eigen leefomgeving. Hoe worden Zuid-Afrikaanse kinderen voorbereid op de veelkleurige en complexe samenleving waar ze ooit deel van zullen uitmaken? Je bezoekt vooruitstrevende scholen, welvarende scholen en scholen in sterk achtergestelde gebieden en je ontmoet ondernemende bestuurders, schoolleiders en leraren.


De studiereis Zuid-Afrika (ook) ten behoeve van de herregistratie.
35% gekoppeld aan thema: Wildcard.
Erkend door Schoolleidersregister PO (SRPO).

Reisprogramma

Benieuwd naar het reisprogramma van de reis in 2018? De reis zal in 2021 grotendeels hetzelfde zijn.

Opbrengsten

 • Je hebt over grenzen heen gekeken (letterlijk en figuurlijk).
 • Je hebt je referentiekader opgerekt, waardoor je met een aangescherpte blik naar je eigen context kunt kijken.
 • Je weet hoe ondernemerschap een belangrijke rol kan spelen bij de maatschappelijke opdracht die een school zich stelt.
 • Je kunt reflecteren aan de hand van het model Toekomstbewust leiderschap en kun je je inzichten met je collega’s delen.

“Onze uitdagingen zijn overeenkomstig: minder klassikaal en meer kindgericht werken.”

Voor wie?

 • Onderwijsprofessionals die over de grenzen van landen en systemen heen willen kijken om daarna weer met een scherpe blik naar de eigen context te kunnen kijken.
 • Onderwijsprofessionals die willen zien hoe je als school (in welke situatie dan ook) in staat moet zijn om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opdracht die onderwijs in zich heeft.
 • Onderwijsprofessionals die inzicht willen krijgen in het ondernemerschap binnen onderwijs en hoe dat kansen biedt voor onderwijs en maatschappij.
 • Onderwijsprofessionals die geconfronteerd durven te worden met de diversiteit, verdeeldheid en verschillen binnen onderwijs en hoe zich dat uit in kansen(on)gelijkheid.
 • Onderwijsprofessionals die een bijdrage willen leveren aan het leren van henzelf en aan dat van anderen.

“De ervaringen zijn indrukwekkend, maar soms ook confronterend.”

Voorbereidingsbijeenkomst

De voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats in Helmond. Datum en tijdstip zijn nog onbekend.

Certificering

Deze studiereis Zuid-Afrika is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. 35% gekoppeld aan thema: Wildcard.

Belangrijke informatie

Inclusief alle activiteiten binnen het inhoudelijke programma, enkele maaltijden. Daarnaast zijn ook vlucht (KLM vanuit Amsterdam en inclusief ruimbagage), hotel, lokaal transport en onderwijskundige reisbegeleiding (3 adviseurs) inbegrepen.

Kosten per persoon: € 3.100,-

Vertrekdata onder voorbehoud; ivm vluchtschema kunnen de vertrekdag en tijden wijzigen.

Let op: vanwege de intensiteit van de reis en het belang dat we hechten aan het groepsproces zijn er slechts 20 plekken voor deze reis beschikbaar.

Via het Europees Platform/NUFFIC bestaat de mogelijkheid een cofinanciering aan te vragen voor het deelnemen aan studiereizen (schoolbreed, niet individueel). We verwijzen hiervoor naar de website van het Europees Platform.

Samenwerkingen

Inhoudelijk worden we onder andere bijgestaan door organisaties als ‘The Pincipals Academy’ en ‘Dreamcatcher Foundation’.

The Principals Academy

Voor deze studiereis werken we nauw samen met The Principals Academy. Deze organisatie, volledig gefinancierd door donateurs, maakt zich sterk voor beter onderwijs in Zuid-Afrika. Ze baseert zich op de wetenschap dat leiderschap in school en de kwaliteit van leraren de twee beslissende factoren zijn voor goed onderwijs. In samenwerking met de University of Cape Town en met de ondersteuning van een team van ervaren (gepensioneerde) schoolleiders, werken ze hard aan de verbetering van scholen. Tijdens het reisprogramma zullen zij op meerdere wijzen een bijdrage leveren aan het programma; zo zal de voorman van de Academy, Bryce Probyn, een verhaal voor ons houden over de uitdagingen van de Zuid-Afrikaanse schoolleider. Hij zal ons meenemen in de enorme diversiteit bestaat tussen de verschillende contexten die het land kent. In de tweede helft van de week zal een uitwisseling plaatsvinden en gaat elke deelnemer een dag meedraaien met een schoolleider op zijn of haar school.

Dreamcatcher Foundation

Dreamcatcher is al 30 jaar betrokken in Community based tourism, in heel Zuid-Afrika. “In de belangrijkste bestemming is er altijd wel een Dreamcatcher ervaring te vinden”, zo luidt de uitspraak van de organisatie. De Dreamcatcher Foundation maakt zich, vanuit meerdere locaties in de west-kaap, hard voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de verschillende townships. Ze zoekt naar mogelijkheden om het toerisme te combineren met het (groeiende) ondernemerschap van de lokale bevolking. Tijdens onze reis maken we gebruik van dit ‘community based tourism’. We krijgen hierdoor de kans ‘een van de locals’ te worden en tegelijkertijd hun kleine ondernemingen te ondersteunen.

Jaarlijks ondersteunt Onderwijs Maak Je Samen enkele onderwijsprojecten in Zuid-Afrika. Binnen deze studiereis werken we intensief samen met The Principals Academy en The Dreamcatcher foundation. Naast dat wij hun werkzaamheden binnen de reis vergoeden, doen wij eveneens een extra donatie aan beide projecten van 10% van de reissom van elke deelnemer.

Klimaatbewust ondernemen

In The Climate Neutral Group hebben we een partner gevonden die ons helpt in ons klimaatbewust zijn. We compenseren de veroorzaakte CO2-uitstoot door te investeren in het Cookstove-project in Afrika. Wil je hierover meer weten?

Gerelateerde artikelen

Deelnemer Maarten Theijs heeft een reisverslag geschreven van deze studiereis in 2017.

Deelnemer Lucille Keursten heeft een reisverslag geschreven van deze studiereis in 2019.

In OMJS magazine #1 (maart 2019) verscheen het artikel “Studiereizen verbreden kijk op het onderwijs”

Maatwerk

Bestaat de interesse om met meerdere medewerkers binnen jouw organisatie deze studiereis bij te wonen? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met reisbegeleider Job Christians.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.