leestijd:

Informatie

Inhoud

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je (VVE-)kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

“Dankzij deze training heb ik geleerd hoe ik een gevarieerd taalaanbod neer kan zetten in een rijke uitdagende speelleeromgeving voor peuters en kleuters.” – Deelnemer Taalspecialist peuters-kleuters

Opbrengsten

  • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter-kleuter).
  • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.
  • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).

Doelgroep

Deze training is vooral bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leraren groep 1-2, onderbouw coördinatoren, VVE-coördinatoren, intern begeleiders onderbouw en kinderopvang, pedagogisch coaches, teamleiders en taalcoördinatoren die zich meer willen ontwikkelen en verdiepen in het aanbieden van een gevarieerd taalaanbod voor peuters en kleuters in een rijke uitdagende speelleeromgeving.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Gerelateerde producten

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.