leestijd:

Informatie

Inhoud

Ken je de doorgaande lijn van groep 1-8? Kan je een goede leesanalyse maken? Weet je wat werkt bij een goede technisch leesles? Stimuleer je leesmotivatie voldoende? Ondersteun je dyslectische kinderen goed? Dan hoef je deze training zeker niet te volgen. Anders….schrijf je in!

Staat op jouw school het verbeteren van de leesopbrengsten centraal? Vaak ligt de focus (te veel) op het verhogen van toetsresultaten. Streven naar hogere scores is slechts één aspect van opbrengstgericht werken. Maar vergeet hierbij niet om wie het daadwerkelijk gaat: de leerlingen. Wanneer leerlingen mede-verantwoordelijk worden gemaakt in hun eigen leerproces, wanneer ze grip krijgen op hun eigen leesdoel, werken leraar en leerling samen aan een beter leesresultaat.

Wat komt er aan bod

 • kennis doorgaande leerlijn
 • ik-doelen gebruiken
 • kwalitatieve leesanalyse maken
 • diagnostisch gesprek voeren
 • goede leesinstructie en leesles geven
 • differentiatie vormgeven/ dyslectische leerlingen ondersteunen
 • leesmotivatie/ leesbevordering vormgeven
 • leesbeleid opzetten

Tijdens deze training leer je wat werkt voor goed technisch leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je gaat oefenen met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Je verkent welke handvatten als uitgangspunt kunnen dienen voor een (diagnostisch) gesprek met je leerlingen en je leert op welke wijze de leerkracht een positieve invloed heeft op een effectieve leesinstructie. Je krijgt voorbeelden van effectieve instructie en procesgerichte feedback (Wat zeg je? Wat doe je?) en er is uitwisseling over de succeservaringen uit de onderwijspraktijk. We bekijken hoe een methode voor technisch lezen zo functioneel mogelijk kan worden ingezet, wisselen ideeën uit over het maken van leeskilometers en bespreken de opzet van een leesbeleidsplan. Als specialist ‘Technisch lezen en Leesmotivatie’ kun je voor jouw school een aanzet maken tot een leesverbeterplan.

In de training is tevens een sterke focus op het bevorderen en in stand houden van leesplezier bij leerlingen. Vanuit een theoretisch kader krijg je praktische tips en adviezen om leesbevordering voor jouw school (weer) op de kaart te zetten.

Opbrengsten

 • Je kent de uitgangspunten voor effectief technisch leesonderwijs en analyseer deze voor mijn eigen situatie/school.
 • Je weet het specifieke leesdoel van een leerling in beeld te brengen door middel van een gerichte leesanalyse.
 • Je kunt een gericht leergesprek voeren met een leerling.
 • Je kent de ontwikkellijnen en kan leesdoelen formuleren.
 • Je kent de meest gebruikte leesmethoden en weet hoe je de leesmethode haalbaar en gedegen in moet zetten.
 • Je kent de specifieke leesaanpakken en weet wanneer je welke het beste kan inzetten.
 • Je weet hoe de leesinstructie en feedback doelgericht en procesgericht gegeven kan worden.
 • Je kent de uitgangspunten voor een gerichte focus op leesbevordering op de school.
 • Je hebt een leesverbeterplan opgesteld voor de school.

Data

Dinsdag 3 maart 2020: 09:30 – 16:30 uur
Dinsdag 14 april 2020: 09:30 – 16:30 uur
Woensdag 24 juni 2020: 14:45 – 17:30 uur

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.