leestijd:

Informatie

Inhoud

Wil jij met jouw groep van oppervlakkig naar verdiepend leren? Wil jij graag nieuwe mogelijkheden ontdekken om de betrokkenheid van kinderen te vergroten tijdens jouw instructieles? Zoek jij naar tools om het kritisch denken en de actieve houding van kinderen te vergroten? 

Tijdens deze training ontdek je via diverse werkvormen hoe je leerlingen uit jouw groep een structuur kunt bieden om creatief en vooral kritisch na te denken. 

Creatief én kritisch denken hebben een prominente plek gekregen in het “onderwijs van de 21e eeuw”. Maar wat betekenen deze begrippen precies en hoe kun je leerlingen aanzetten tot creatief en kritisch denken?

Om creatief/kritisch denken bij kinderen op gang te brengen, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van non-verbale representaties, zoals DenkBeelden. Dit zijn visuele modellen die structuur bieden aan de denkprocessen van kinderen. Elk DenkBeeld brengt een specifieke denkstrategie op gang en creativiteit wordt enorm gestimuleerd.

Door het toepassen van deze didactiek kunnen kinderen gemakkelijk hun denkproces verwoorden en de inhoud van de les samenvatten, doordat het DenkBeeld houvast en structuur biedt. Dat is werken aan studievaardigheden!

Tijdens deze training ervaar je de praktische didactiek van DenkBeelden en ontdek je werkvormen voor groep 1 t/m 8 om leerlingen uit te nodigen om actief kennis te verwerven tijdens de les.

“Creatief denken is een verzameling van samenhangende denkstrategieën, die leerlingen in staat stelt om daadkrachtig en flexibel om te gaan met problemen en uitdagingen. Maar ook, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en kansen zonder een van te voren gegeven probleemcontext. Het is een afwisseling van het zoeken naar mogelijkheden en het beoordelen van de bruikbaarheid daarvan, dat uiteindelijk resulteert in een waarneembaar resultaat.”

“Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Denkvaardigheden zijn hier onlosmakelijk verbonden met een kritische houding. Kritisch denken is een bewuste activiteit waarbij ook reflectie en zelfregulerend vermogen van belang zijn: een kritisch denker onderzoekt het eigen denkproces en stelt zo nodig zijn beslissing, opvatting of handeling bij.”

Doelgroep

Deze training is vooral bedoeld voor leraren, IB’ers of bouwcoördinatoren die op zoek zijn naar een praktijkgerichte aanpak die leerlingen aanzet tot actieve participatie en jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden.

 Opbrengsten

  • Je weet hoe je kritisch en creatief denken van kinderen kunt stimuleren en welke werkvormen/activiteiten daarvoor geschikt zijn.
  • Je maakt kennis met de theorie en voorwaarden om kritisch en creatief denken een plek te geven in jouw onderwijspraktijk.
  • Je ervaart bij jezelf wat de opbrengst is van kritisch en creatief denken.
  • Je ziet voorbeelden van scholen die werken met de visuele representaties van DenkBeelden.
  • Je maakt kennis met de praktische didactiek van DenkBeelden (voor groep 1t/m8) en kunt de volgende dag al hiermee aan de slag!

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.