leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 16/04/2019 Helmond OMJS

Inhoud

Veel leraren groep 1, 2 en 3 hebben behoefte aan een andere manier van werken die niet alleen gericht is op prestaties of leeftijdsgebonden leerlijnen. Volgens de PO raad is dat een te smalle indicator. Maar hoe kun je de ontwikkeling van het jonge kind zien, waarderen en observeren? Waar moet dan de focus op liggen?  

“Breder kijken naar de ontwikkeling: van het meten van prestaties naar het observeren van competenties”

Het prachtige boek Grip op competenties, ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen (2018, Uitgeverij OMJS ism CEGO VZW) is de bron van waaruit je samen met andere onderbouwleraren aan de slag gaat met het bestuderen en analyseren van jouw eigen praktijk. Je kinderen zijn je werkmateriaal.  

Door actief deel te nemen aan deze verdiepingsmodule, te observeren in je klas, interventies te bedenken en toe te passen, krijg je een vollediger beeld van de ontwikkeling en potentie van de kinderen in je groep. Je vergroot je kennis over de ontwikkelingsdomeinen, en leert beter aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van kinderen. En je vergroot je repertoire om daar pedagogisch en didactisch bij aan te sluiten. Deelnemen aan de verdiepingsmodule betekent ook professionele nieuwsgierigheid naar de andere deelnemers en hun inbreng benutten. Je onderzoekt je eigen mentale modellen, krijgt kijk- en onderzoeksvensters aangereikt en groeit sterk in je vakmanschap.  

“Waardeer de dynamiek van de ontwikkeling van het jonge kind”

Inhoud 

In de afgelopen decennia heeft prof. dr. Ferre Laevers doorlopend onderzoek gedaan naar de wijze waarop we in het onderwijs kijken naar ontwikkeling van kinderen. Zijn onderzoeken hebben ons nieuwe handvatten gegeven. Zijn manier van kijken naar de ontwikkeling van kinderen brengt je dichter bij kinderen. Je kunt meer voor hen betekenen omdat je meer voor hen openstaat. Je krijgt meer grip op de competentieontwikkeling van kinderen en ontdekt wat er nodig is om die ontwikkeling ten volle te ondersteunen en stimuleren. 

De kinderen uit jouw groep zijn je onderzoeksmateriaal

Zij staan centraal tijdens deze verdiepingsmodule. Je bestudeert samen met de groep de tien ontwikkelingsdomeinen en leert de competenties zien in het perspectief van het jonge kind en in spel en werk van de kinderen. Via sleutelvragen, observaties en het samen onderzoeken van casuïstiek bouw je kennis op, neemt je vakmanschap toe en durf je de dialoog en pedagogisch, didactische uitdagingen aan te gaan. We reflecteren en onderbouwen jouw observaties en interventies en proberen pedagogische interventies uit om de ontwikkeling van kinderen ten volle te ondersteunen en stimuleren.

Opbrengsten

  •  Je leert van en met elkaar, van de begeleidende expert en vooral van de kinderen in jouw groep. 
  • Je ontwikkelt en vergroot je kennis over de ontwikkelingsdomeinen van het jonge kind, je observatie en onderzoeksvaardigheden. 
  • Je krijgt concrete en praktische handvatten aangereikt om de ontwikkeling bij de kinderen van je groep in de volledige breedte te zien, te ondersteunen en te stimuleren. 
  • Je raakt geïnspireerd en ziet volop nieuwe kansen voor de kinderen in jouw groep. 
  • Je ontwikkelt taal om helder te kunnen communiceren met ouders en collega’s. 
  • Je verscherpt jouw visie op het jonge kind. 

Deze verdiepingsmodule is vooral bedoeld voor onderbouwleraren en onderbouwcoördinatoren die een gezonde professionele nieuwsgierigheid hebben naar de groei- en ontwikkelkracht van jonge kinderen. Leraren die zelf én samen willen onderzoeken en ontdekken. Die kennis willen opbouwen en kritisch durven kijken naar hun eigen handelen en mentale modellen.

Een competentiegerichte benadering brengt je dichter bij kinderen. Ze worden niet meer gereduceerd tot hun problemen. Je kunt meer voor hen betekenen omdat je meer voor hen openstaat.

Wilma van Esch

Wilma van Esch is sinds 1986 actief in het ervaringsgericht onderwijs. Aanvankelijk als leerkracht en intern begeleider, later als projectleider en coach van het expertisecentrum EGO Nederland en tevens als eindredacteur en auteur van het onderwijsblad Egoscoop.

In haar rollen als locatieleider van FHKE Pabo Veghel en directeur Pedagogiek van de Koreingroep bleef het ervaringsgericht werken haar pedagogisch kompas en drijfveer. Momenteel is Wilma werkzaam als spreker, schrijver en procesbegeleider en coach in kinderopvang, basisonderwijs, MBO en HBO. In 2018 schreef zij samen met prof. Dr. Ferre Laevers het boek ‘Grip op competenties, ontwikkeling zien bij kinderen en waarderen’, uitgegeven door Onderwijs Maak Je Samen en CEGO.

Ook ontwikkelde zij samen met NIVOZ en Wij zijn JONG een leergang Pedagogisch Leiderschap Jonge Kind, voor leidinggevenden in KO en PO. Haar persoonlijke motto is ‘Wees zelf de verandering die je in onderwijs en kinderopvang wilt zien!’

www.wilmavanesch.nl – www.jongekind.nl

Meer informatie & aanmelden

Start 16/04/2019 Helmond OMJS

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.