leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 05/11/2019 Helmond OMJS

Inhoud

Gaan we onze visie herijken of gaan we met een nieuwe visie ons onderwijs herontwerpen?

Samen (weer) koers bepalen! Met de juiste voorbereiding en tools zelf aan de slag.

In een op de praktijk gebaseerde training bieden wij jou actuele inzichten over visieontwikkeling, kennis over een passende procesaanpak en praktische tools en werkvormen om samen met jouw team tot een visie te komen en deze uit te zetten in de praktijk.

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden in het onderwijs die samen met hun team het eigen visieproces willen gaan vormgeven. De inhoud van deze training bestaat uit drie deelaspecten: inhoud – houding – verhouding.

Inhoud

Uit welke aspecten bestaat een visietraject? Hoe zit zo’n traject in elkaar? Hoe benutten we de beschikbare informatie? Welke inhouden zijn relevant voor het team en bieden het team een inhoudelijke verdieping?

Houding

Wat is mijn rol tijdens (en na) het proces? Wat is mijn kracht en waar liggen mijn valkuilen in dit proces? Met wie ga ik dit proces voorbereiden en uitvoeren?

Verhouding

Hoe houd ik rekening met de verhoudingen (cultuur) in het team en wordt het een breed gedragen visie waarin iedereen zich uitspreekt? En op welke wijze krijgt de visie een vervolg in de praktijk?

Je bent na deze training in staat om:

  • Een visieproces op je eigen school uit te voeren, door het ontwerpen van een passend traject.
  • Het proces vorm te geven vanuit actuele kennis- en informatiebronnen.
  • In het ontwerp van het traject te kiezen voor passende werkvormen die een bijdragen leveren aan het collectieve proces.
  • De visie om te zetten van papier naar praktijk.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Meer informatie & aanmelden

Start 05/11/2019 Helmond OMJS

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.