leestijd:

Informatie

Inhoud

Er is ook ‘Visiteren is investeren’ voor het VO. Bekijk hier.

Een collegiale visitatie is een ‘bezoek op verzoek’: de visitatiecommissie werkt op uitnodiging van de te visiteren organisatie. Het is ook een ‘bezoek met een opdracht’: de visitatiecommissie krijgt een ontwikkel- of leervraag mee waarop de organisatie of persoon door de feedback van de commissie meer zicht hoopt te krijgen.

Het gaat bij collegiale visitatie om zowel leren als ontwikkelen/verbeteren. Leren met en van elkaar staat centraal en hierbij is het doen tevens het leren. Kennis zit immers niet (alleen) in mensen, maar vooral ook tussen mensen.

In een zesdaags ‘train de trainer’-programma komen alle essentiële onderdelen van collegiale visitaties aan bod. Doordat de training is opgesplitst in twee delen (training en oefenvisitatie), krijg je de gelegenheid om het geleerde meteen in praktijk te brengen. De training loopt (in de ideale situatie) parallel aan het eerste daadwerkelijke traject van collegiale visitatie binnen een schoolbestuur.

Je leert dus niet alleen tijdens de bijeenkomsten, maar vooral ook in de praktijk tussen de bijeenkomsten door en tijdens de oefenvisitatie. Door de afwisseling van theorie en praktijk en door de opdrachten in een betekenisvolle context ben je na deze training volledig in staat en toegerust om collegiale visitatie binnen je eigen organisatie uit te zetten en te implementeren. Aan het einde van de training heb je een praktijkervaring ‘collegiaal visiteren’ opgedaan en heb je tevens op hoofdlijnen een visitatiekader ontwikkeld voor je eigen organisatie.

Voor wie?

  • Onderwijsprofessionals die binnen scholen en besturen die al het (principe)besluit hebben genomen om met een systematiek van collegiale visitaties aan de slag te gaan.
  • Onderwijsprofessionals die binnen organisaties die al enige ervaring met collegiaal visiteren hebben, maar deze willen verankeren binnen hun bestuurlijk systeem van kwaliteitszorg.

Opbrengsten

  • Je weet wat collegiale visitatie inhoudt en welke rol ze kan spelen binnen de kwaliteitszorg van het bestuur en de school.
  • Je kunt een visitatie voorbereiden, uitvoeren en erover rapporteren.
  • Je kunt het visitatieproces binnen je eigen organisatie (bestuur/school) begeleiden.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.