leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 13/06/2019 Helmond OMJS

Inhoud

Een collegiale visitatie is een ‘bezoek op verzoek’: de visitatie-commissie werkt op uitnodiging van de te visiteren organisatie of persoon. Het is ook een ‘bezoek met een opdracht’: de visitatie-commissie krijgt een ontwikkel- of leervraag mee waarop deze organisatie of persoon door de feedback van de commissie meer zicht hoopt te krijgen. De basis daarvoor is een zelfevaluatie volgens een door ons en in samenspraak met de deelnemers te ontwikkelen format (zie ook de brochure Zelfevaluaties, visitaties en audits, uitgave PO Raad).

Het gaat bij collegiale visitatie om zowel leren als ontwikkelen/verbeteren. Leren met en van elkaar staat centraal en hierbij is het doen tevens het leren. Kennis zit immers niet (alleen) in mensen, maar vooral ook tussen mensen.

In dit zes-daagse ‘train de trainer’ programma komen alle essentiële onderdelen van ‘collegiale visitaties’ aan bod. Door ruim de tijd te nemen tussen de bijeenkomsten in, geven we de deelnemers de gelegenheid om in de praktijk al te oefenen, de leerervaringen bij de volgende bijeenkomst te delen, hierop te reflecteren, een nieuw onderdeel te bespreken (theorie en/of inoefenen) en dan weer een volgende stap in het proces te maken. De training loopt (in de ideale situatie) volledig parallel aan het eerste daadwerkelijke traject van collegiale visitatie binnen een schoolbestuur.

Het leren vindt dus niet alleen plaats tijdens de bijeenkomsten, maar vooral ook in de praktijk tussen de bijeenkomsten door. Door de afwisseling van theorie en praktijk en de opdrachten in een betekenisvolle context, ben je na deze training volledig in staat en toegerust om collegiale visitatie binnen de eigen organisatie uit te rollen en te implementeren. Aan het einde van de training hebben de deelnemers een praktijkervaring ‘collegiaal visiteren’ opgedaan en tevens op hoofdlijnen een visitatiekader ontwikkeld voor de eigen organisatie.

Voor de eerste (startmoment) en laatste bijeenkomst (afsluiting/evaluatie) wordt ook de desbetreffende bestuurder van ieder deelnemerskoppel uitgenodigd. Door de bestuurder bij de training te betrekken, nemen we hem/haar mee in het belang van collegiale visitatie en over het creëren van een duurzaam vervolg van collegiale visitatie als onderdeel van de kwaliteitszorg.

Data en tijden

13/06/2019 – 09.30 – 14.00 uur (inclusief lunch)
17/09/2019 – 13.00 – 17.00 uur
04/11/2019 – 13.00 – 17.00 uur
03/12/2020 – 13.00 – 17.00 uur
09/01/2020 – 09.30 – 14.00 uur (inclusief lunch)
11/02/2020 – 13.00 – 17.00 uur met (in)formele afsluiting

Doelgroep

Schoolleiders (en middenmanagement), intern begeleiders, medewerkers kwaliteitszorg/kwaliteitsbeleid.

Vanuit het schoolbestuur nemen minimaal twee collega’s deel aan de training. Daarbij is het wenselijk dat één van hen schoolleider is.

I.s.m. Maatschap Onderwijs

Studiebelastingsuren

De training duurt zes dagen. In totaal zijn er 24 contacturen. Daarnaast moet je rekening houden met voorbereidingstijd/huiswerktijd van 18 uur.

I.o.v. PO-RaadDoor

Maatschap Onderwijs (Hank Beermann, Aleid Schipper)
Onderwijs Maak Je Samen (Martine Creemers, Frank Simons en Job Christians)
In opdracht van PO-raad.

Meer informatie & aanmelden

Start 13/06/2019 Helmond OMJS

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.