leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 09/01/2020 Helmond OMJS

Inhoud

Steeds meer scholen en besturen zoeken naar een vorm van collegiale visitatie binnen de stichting of het samenwerkingsverband. Dit vanuit de behoefte om vorderingen en verbeteringen, met betrekking tot de onderwijsprocessen, de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg in beeld te brengen en ervan te leren. Schoolontwikkeling staat hierbij centraal.

In opdracht van de PO-Raad bieden Maatschap Onderwijs en Onderwijs Maak Je Samen een train de trainer programma aan van zes studiemomenten, die de professional in staat stelt om binnen zijn of haar bestuur een visitatie voor te bereiden, uit te voeren en te begeleiden. Met het volgen van deze training haal je alle kennis in huis om een eigen systematiek van visitatie te ontwikkelen voor jouw organisatie!

Voor wie?

De training is bedoeld voor schoolleiders (middenmanagement), intern begeleiders en medewerkers kwaliteitszorg van besturen en scholen die al het besluit hebben genomen om met de systematiek van collegiale visitaties aan de slag te gaan of organisaties die het collegiaal visiteren nieuw leven willen inblazen.

Het gaat bij collegiale visitatie om zowel leren als ontwikkelen/verbeteren. Leren met en van elkaar staat centraal en hierbij is het doen tevens het leren. Kennis zit immers niet (alleen) in mensen, maar vooral ook tussen mensen.

Aanpak

Het leren vindt niet alleen plaats tijdens de zes bijeenkomsten, maar ook in de praktijk tussen de bijeenkomsten door. Door deze afwisseling van theorie en praktijk en het inoefenen, komen in de periode van de training alle essentiële onderdelen van ‘collegiale visitaties’ aan bod:

  • Theoretisch kader, waaronder kwaliteitsbewustzijn en de relatie met het onderzoekskader van inspectie
  • Opstellen van een draaiboek
  • Schrijven van een zelf-evaluatie
  • Inoefenen van gespreksvaardigheden, o.a. met een trainingsacteur
  • Schrijven van een rapportage

Door de tijd te nemen tussen de bijeenkomsten in, geven we de deelnemers de gelegenheid om in de praktijk te oefenen, leerervaringen bij de volgende bijeenkomst te delen, hierop te reflecteren, een nieuw onderdeel te bespreken (theorie en/of inoefenen) en om dan vervolgens weer een volgende stap in het proces te maken.

Doelen van deze training:

  • Deelnemers weten wat collegiale visitatie inhoudt en welke rol het kan spelen binnen de kwaliteitszorg van het bestuur en de school;
  • Deelnemers zijn in staat om een visitatie voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren.
  • Deelnemers zijn in staat om het visitatieproces binnen hun eigen organisatie (bestuur – school) te begeleiden.

Data en tijden:

09/01/2020 – 9.30 – 14.00 uur
20/02/2020 – 9.30 – 14.00 uur
16/03/2020 – 12.30 – 17.00 uur
06/04/2020 – 9.30 – 14.00 uur
14/05/2020 – 9.30 – 14.00 uur
25/06/2020 – 9:30 – 14:00 uur

I.s.m. Maatschap Onderwijs

Studiebelastingsuren

De training duurt zes dagen. In totaal zijn er 24 contacturen. Daarnaast moet je rekening houden met voorbereidingstijd/huiswerktijd van 18 uur.

I.o.v. PO-RaadDoor

Maatschap Onderwijs (Hank Beermann, Aleid Schipper)
Onderwijs Maak Je Samen (Martine Creemers, Frank Simons en Job Christians)
In opdracht van PO-raad.

 

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Meer informatie & aanmelden

Start 09/01/2020 Helmond OMJS

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.