Naar tijdelijke krachtige oplossingen

Zoekt u een interim-leider? Zoekt u een interim-opdracht?

  • Is uw leider in de school of stichting plotseling uitgevallen?
  • Behoeft de kwaliteit van onderwijs een impuls?
  • Is er een transitie in de organisatiestructuur aan de orde?
  • Behoeft de cultuur van werken in de organisatie aandacht?
  • Zoekt u een oplossing voor een financieel of strategisch vraagstuk?
  • Zoekt u een leider ‘in between’ om weer focus op het primaire proces aan te brengen?

Zoekt u een interim-leider?

Onderwijs Maak Je Samen is thuis op veel scholen in Nederland. We staan met onze voeten midden in het veld. Vanuit jarenlange praktijkervaring bieden wij u leiders die weten wat hen te doen staat: met aandacht voor een duurzame ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie brengen zij focus aan in het team. Onze leiders bouwen beklijvend aan uw organisatie.

ONDERWIJS

DUURZAME SCHOOLONTWIKKELING

Hoe maken we leerlingen bekwaam om vragen te stellen die er echt toe doen?

De school bestaat bij de kwaliteit van het primaire proces: het onderwijs aan de leerlingen. Onderwijs Maak Je Samen heeft veel ervaring in het ondersteunen van schoolteams bij de kwaliteitsverbetering van hun onderwijspraktijk. Vanuit een integrale verantwoordelijkheid legt onze schoolleider of bestuurder de focus op de kwaliteit van onderwijs en de relatie leraar-leerling.

Hoe leggen we een fundament waar onze leerlingen voor de langere termijn profijt van hebben?

Onderwijs Maak Je Samen zet leraren en schoolleiders in hun kracht om te bouwen aan een duurzame omgeving waarin het leren centraal staat. We werken daarin vanuit verschillende inspiratoren en theoretisch modellen van o.a. Michael Fullan, Robert Marzano, Luc Stevens, Andy Hargreaves, Alma Harris en Ferre Laevers.

Aanmelden als opdrachtgever

Zoekt u een interim-opdracht?

Bent u opzoek naar een interim-opdracht met inhoud? Wilt u deel uitmaken van een leernetwerk om uzelf en anderen te laten groeien? Onze ervaren (interim-)schoolleider en adviseur Hans van Leeuwen begeleidt u bij uw interim-opdracht. Hij verzorgt ook de inhoud van het leernetwerk OMJS interim in nauwe samenwerking met de adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen op het gebied van leiderschap en schoolontwikkeling.

ONDERWIJS EN DUURZAME SCHOOLONTWIKKELING

LEERNETWERK

Heeft u oog voor de opbrengsten in het primaire proces en wilt u beklijvend bouwen?

Tijdelijke leiders en bestuurders van Onderwijs Maak Je Samen onderscheiden zich door hun aandacht voor en kennis van het primaire proces: het onderwijs. Vanuit je integrale verantwoordelijkheid stuur je op de kwaliteit van het onderwijs en bouw je aan een duurzame ontwikkeling

Werkt u vanuit de gedachte dat collectief leren een basis vormt voor verbeteren en groei?

Tijdelijke leiders en bestuurders van Onderwijs Maak Je Samen verbinden zich met elkaar en met de adviseurs. Zij werken continue aan hun eigen kennis en vaardigheden vanuit verschillende inspiratoren en gericht op een duurzame ontwikkeling van het personeel van de school.

Aanmelden als tijdelijk leider of bestuurder

sluiten