Aanmelden als tijdelijk leider of bestuurder

U bent werkzaam op het gebied van Tijdelijk Krachtige Oplossingen (TKO).

Bent u sterk op één van de volgende gebieden:

  • Het versterken van de kwaliteit van onderwijs;
  • Implementatie bij veranderingen in de organisatie-, directie-, stafstructuur;
  • Vormgeven aan een professionele cultuur van werken;
  • Bouwen aan een financieel of strategisch sterke basis;
  • Het werken vanuit verbinding en sociale relaties.

U wordt geacht te participeren in het leernetwerk van Onderwijs Maak Je Samen om de kwaliteit van ons werk te borgen en te ontwikkelen. We vormen daarmee een gedeelde taal en een grondslag onder ons werk.

  • Max. bestandsgrootte: 16 MB.
sluiten