Aanmelden als opdrachtgever

ONDERWIJS

DUURZAME SCHOOLONTWIKKELING

Hoe maken we leerlingen bekwaam om vragen te stellen die er echt toe doen?

De school bestaat bij de kwaliteit van het primaire proces: het onderwijs aan de leerlingen. Onderwijs Maak Je Samen heeft veel ervaring in het ondersteunen van schoolteams bij de kwaliteitsverbetering van hun onderwijspraktijk. Vanuit een integrale verantwoordelijkheid legt onze schoolleider of bestuurder de focus op de kwaliteit van onderwijs en de relatie leraar-leerling.

Hoe leggen we een fundament waar onze leerlingen voor de langere termijn profijt van hebben?

Onderwijs Maak Je Samen zet leraren en schoolleiders in hun kracht om te bouwen aan een duurzame omgeving waarin het leren centraal staat. We werken daarin vanuit verschillende inspiratoren en theoretisch modellen van o.a. Michael Fullan, Robert Marzano, Luc Stevens, Andy Hargreaves, Alma Harris en Ferre Laevers.

sluiten