Leiderschapscentrum OMJS

Onderwijs Maak Je Samen is een landelijk onderwijsadviesbureau en daarmee altijd in beweging; we ontwikkelen en delen continu onze kennis omtrent leiderschap. We zijn de schakel tussen theorie en praktijk. Dit vind je terug in onze trajecten, opleidingen, literatuur, maar ook onze onderwijsadviseurs en docenten die met één been in de praktijk staan.

We staan continu in verbinding met schoolleiders en leidinggevenden en willen hen middels een netwerk met elkaar in contact brengen. Daarom hebben we in 2021 het Leiderschapscentrum OMJS opgericht. Wat houdt dit in?

Hét Leiderschapsnetwerk vind je bij OMJS

Naast het aanbod van opleidingen en leergangen voor leidinggevenden in het onderwijs biedt het Leiderschapscentrum van OMJS een tweede kernactiviteit: hét Leiderschapsnetwerk. Dit netwerk is een ontmoetingsplek waar je met vakgenoten uit heel Nederland ervaringen uitwisselt, je laat inspireren en zelf anderen inspireert. Met een borrel en een bite, maar vooral met relevante inhoud én een interessant netwerk waarmee je je verder kunt ontwikkelen. De activiteiten vinden on- en offline plaats, maar altijd ‘in verbinding met elkaar’.

Ontmoeting, verbinding en verdieping

Het Leiderschapsnetwerk is er voor alle leidinggevenden in het onderwijs die behoefte hebben aan ontmoeting, verbinding en verdieping met collega’s. Het netwerk richt zich op leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook vanuit andere onderwijssectoren ben je van harte welkom om je aan te sluiten.
Uiteraard kun je toetreden tot het netwerk wanneer je een opleiding of leergang bij OMJS hebt gevolgd, maar dat is zeker geen vereiste. Iedere leidinggevende onderwijsprofessional wordt uitgedaagd om gebruik te maken van de kracht van het Leiderschapsnetwerk.

Sluit je aan bij het Leiderschapsnetwerk

Doel van het Leiderschapsnetwerk is onderwijsprofessionals te verbinden die het over leiderschap, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling willen hebben. Op informele wijze – onder het genot van een borrel en een bite, een lunch of een masterclass – leren van en met elkaar. Hoe fijn is het om, even los van je eigen werkkring, bij een netwerk te horen waar je geen hiërarchische relatie hebt met de andere leden van het netwerk, niet te maken hebt met interne dynamiek, je vrijuit ervaringen en meningen kunt uitwisselen, vraagstukken aan elkaar kunt voorleggen en samen verder groeit? Onderwijs maken we immers samen en zo’n onafhankelijk laadpunt voor je leiderschap, met kernwaarden als wederkerigheid, vertrouwen, herkenning en ontwikkeling geeft je telkens weer nieuwe energie en inzichten.

Meld je aan als NetwerkVriend.

Zes goede redenen om je aan te sluiten bij het Leiderschapsnetwerk:

  • Met je netwerkcollega’s kun je informeel leren binnen een professionele structuur.
  • Het netwerk daagt je uit tot informele uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • Het netwerk biedt je verdieping vanuit het kennisnetwerk en de kennisdatabank van OMJS.
  • Levenslang leren.
  • Het netwerk is wederkerig, je komt ‘brengen en halen’. Dat zorgt voor voortdurende input en uitwisseling.
  • Binnen het netwerk bouw je aan duurzame (netwerk)relaties.

Leiderschapsnetwerk als broedplaats

Een specifieke activiteit van het Leiderschapsnetwerk is het bespreken van onderzoek en literatuur en het vertalen ervan naar de eigen onderwijspraktijk. Bovendien kun je, door samen op te trekken en elkaar professioneel uit te dagen en te bevragen, leren van elkaars praktijk, nieuw onderzoek aanzwengelen en aandacht vragen voor actuele vraagstukken. Samen kun je immers méér invloed uitoefenen.

Bij zo’n netwerk wil je toch horen? Dus wacht niet langer en sluit je aan!

Het lidmaatschap is in de vorm van een jaarabonnement, waarmee je NetwerkVriend wordt van OMJS. Vervolgens kun je zonder extra kosten deelnemen aan alle netwerkactiviteiten. Ook neem je met flinke korting deel aan de leergangen en trainingen van het Leiderschapscentrum. Als NetwerkVriend ontvang je vanzelfsprekend ook alle nieuwe OMJS-publicaties, zoals elke Vriend van OMJS.

Meld je aan als NetwerkVriend.

sluiten