Maatwerk. Samen werken aan een duurzaam (leer)effect

Zijn er binnen één schoolorganisatie of samenwerkende organisaties meer professionals die willen deelnemen aan een professionaliseringsactiviteit?

Professionaliseringsaanbod maak je samen

Onderwijs Maak Je Samen kan alle opleidingen, studiereizen, studiedagen, trainingen en leergangen voor schoolleiders op maat aanbieden. Onze docenten en trainers zijn in staat om het aanbod op maat te ontwerpen en de transfer naar de eigen organisatie samen met de deelnemers te organiseren. Hierdoor kunnen we het programma nog beter aan laten sluiten op je eigen praktijk, op de visie en het beleid van jouw organisatie.

De keuze gemaakt voor een maatwerktraject? Onderwijs Maak Je Samen richt in een co-creatie met de organisatie het professionaliseringstraject in, gebaseerd op de uitgangspunten voor professionalisering. De team- en schoolontwikkeling van de organisatie staan centraal en vormen de basis voor de professionele en duurzame leercultuur waarbinnen de inhoud aan bod komt.

Met een maatwerktraject wordt het leren van de professional dicht bij de werkplek georganiseerd. Bovendien worden leren én werken aan elkaar verbonden. Professionals werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en worden uitgedaagd om deze actief te verbinden met de ontwikkeling van anderen binnen de organisatie. Met elkaar leren leidt dan tot gezamenlijk resultaten realiseren. De impact is groter.

Een professionaliseringstraject op maat biedt mogelijkheden om je organisatiecultuur en je toekomstperspectief verder te ontwikkelen. Door samen te onderzoeken en in proeftuintjes nieuwe methodieken uit te proberen, kun je professionals nieuwe routines leren. Professionals ontwikkelen zo een andere mindset en houding, die tot een duurzaam (leer)effect leiden.

De acht voordelen van een maatwerktraject:

 • Meerdere lagen
  Een leereffect dat zijn uitwerking heeft op niet één, maar op meerdere lagen van de organisatie.

 • Curriculum
  Een curriculum dat gevormd is naar de specifieke wensen van de organisatie.

 • Voordeliger tarief
  Een voordeliger tarief dan bij individuele deelname.

 • Gezamenlijke taal
  Een impuls voor de ontwikkeling van een gezamenlijke taal.

 • Ontmoeten
  Het ontmoeten van collega’s binnen dezelfde organisatie, waardoor gemakkelijk professionele leernetwerken ontstaan.

 • Eigen locatie
  De mogelijkheid het traject op de eigen locatie te volgen.

 • Flexibiliteit
  Flexibiliteit bij het inplannen van de trainings- of opleidingsdagen.

 • Leren & Werken
  Leren en werken zijn aan elkaar verbonden.

Samen onderwijs maken?

Mail je vraag naar info@onderwijsmaakjesamen.nl 

Of bel naar: 0492-881157

sluiten