Hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?

Doel:

Ga met je collega’s in gesprek over het onderwijs binnen jouw school. Het O21 spel heeft ruim 40 stellingen die leidraad bieden in de discussie rondom jouw visie op onderwijs in de 21e eeuw.

De volgende zeven vaardigheden staan centraal: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Voor wie:

Voor leerkrachten en schoolleiders

Details:

Het O21 spel is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het onderwijs, expliciet voor leerkrachten en/of schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Dit spel staat in het teken van het onderwijs in de 21e eeuw. Je gebruikt verschillende spelvormen waarin discussiëren centraal staat. Daarnaast zijn er ook verschillende verwerkingsvormen mogelijk, waardoor leraren oplossingsgericht en creatief de discussies kunnen omzetten in acties. Alle gegevens die op de kaarten staan vermeld zijn vooral onderbouwd met recente wetenschappelijke onderzoeken. Door het spelen van het spel, kan er meer zicht worden verkregen op de vaardigheden en het onderwijs in de 21e eeuw, er kan een gezamenlijke visie worden gevormd over het onderwijs in de 21e eeuw en er kan een vertaling worden gemaakt naar je eigen onderwijspraktijk.

sluiten